Dyskryminacja w pracy – jak ankiety dla pracowników pomogą Ci w jej diagnozie i wyeliminowaniu

Dyskryminacja to zjawisko, które nie powinno mieć miejsca nigdzie – także w środowisku pracy. Rzeczywistość jednak często przedstawia się inaczej – w samym w 2017 r. przed polskimi sądami rozegrało się prawie 2,5 tysiąca spraw dotyczących tego problemu.

Już w 2014 roku w badaniach prowadzonych przez CBOS wykazano, że w przeciągu pięciu lat aż 17% pracowników było szykanowanych, a 5% systematycznie nękanych w miejscu zatrudnienia.Wśród głównych powodów dyskryminacji należą: płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualna, narodowość, wyznanie i rasa. 


Z dyskryminacją w miejscu pracy ściśle wiążą się zjawisko mobbingu, nadmiernego stresu czy wypalenia zawodowego – słowem, wszystkie kwestie, których całkowite wyeliminowanie powinno stać na liście priorytetów każdej firmy. 

Ale dlaczego to my – specjaliści od badań pracownika – poruszamy temat dyskryminacji w pracy? Ponieważ chcieliśmy przedstawić Wam doskonałe narzędzie diagnozy i zarazem pierwszy krok w rozpoznaniu i usunięciu tego problemu w Waszych firmach – ankietę online.

Webankieta to program do zbierania feedbacku

Za pomocą naszego programu możesz tworzyć ankiety online, testy wiedzy, quizy, sondy a także zbierać dane, np. e-maile.

Przetestuj bezpłatnie

Bez karty kredytowej · Zrezygnuj kiedy chcesz · Program zgodny z RODO

Czy w Twojej pracy dochodzi do dyskryminacji?

Wbrew pozorom zaobserwowanie tego, czy dyskryminacja to problem, który dotyczy Twojej firmy, nie jest wcale takie proste. Oczywiście istnieją przejawy dyskryminacji, takie jak: publiczne poniżanie, wyśmiewanie się, przemoc i agresja, które widać gołym okiem. Nierzadko jednak oprawcy są w swoim działaniach bardziej “dyskretni” i o problemie wie jedynie ofiara, która z kolei często nie chce lub boi się mówić o swoich odczuciach. 

Pamiętaj, że do dyskryminacji może dochodzić już na etapie zatrudniania pracowników. Dlatego ważne jest, aby oprócz badania dyskryminacji przeprowadzić ankiety Candidate Experience, badające przebieg rekrutacji. W naszym eBooku znajdziesz wskazówki jak przeprowadzić ankietę rekrutacyjną i jakie korzyści przyniesie to badanie Twojej firmie.

We wstępie pisaliśmy, że do podstawowych przyczyn dyskryminacji należą m.in. wiek, płeć, orientacja seksualna, pochodzenie czy wyznanie. W dyskusji na temat jej diagnozy warto zadać sobie dodatkowe pytania: czy jedne środowiska pracy są bardziej narażone na wystąpienie takiego zjawiska niż inne? Czy dotyczy ono tylko wybranych profesji lub zawodów? Odpowiedź jest prosta: problem dyskryminacji może pojawić się w każdym, nawet z pozoru jednolitym środowisku. I nie dotyczy on tylko firm ulokowanych poza dużymi miastami (które uznawane są za bardziej tolerancyjne), zatrudniające osoby w różnym wieku czy wielkich korporacji. 

Badanie dla pracowników – ankieta o dyskryminacji 

W rozpoznaniu problemu tak ważne jest stworzenie neutralnej przestrzeni, w której pracownicy będą mieli poczucie bezpieczeństwa i anonimowości. Takie możliwości daje działom HR ankieta online:

Przedstawiony wyżej wzór to jedynie przykład tego, jak może wyglądać badanie wysyłane do pracowników. Za każdym razem pytania zadane w ankiecie i sposób jej dystrybucji powinny być dopasowane do specyfiki firmy, w tym m.in. branży, wielkości, stylu kierowania itd. Istnieje jednak kilka najważniejszych elementów, które powinny pojawić się w każdej ankiecie dotyczącej dyskryminacji:

  • przemyślany wstęp oraz treść zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu, w którym poinformujesz zespół o celu i sensie badania, co stanie się z jego wynikami, zagwarantujesz poufność i powiesz, ile czasu zajmie wypełnienie ankiety o dyskryminacji,
  • wysyłka ankiety dostosowana do specyfiki firmy, np. na firmowy adres e-mail pracowników lub przy wykorzystaniu linku z indywidualnym kodem dostępu, gwarantującego anonimowość badania,
  • skupienie się na pytaniach zamkniętych i jak najbardziej spersonalizowanych, tak aby ograniczyć czas i wysiłek respondentów do minimum, uzyskując jednocześnie najbardziej wartościowe informacje, 
  • przemyślana analiza ankiety, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, np. filtrów czy tabel krzyżowych, dzięki którym wnioski z badania będą łatwe do zaprezentowania i przedstawione w odpowiednim kontekście,
  • stworzenie raportów z ankiety gotowych do prezentacji osobom decyzyjnym, w którym zamieszczone zostaną nie tylko surowe dane, ale i wykresy oraz opisy problemów,
  • dodanie do raportów wytycznych / rekomendacji, w których dział HR zaproponuje dalsze działania podjęte na podstawie wyników np. zmiany w stylu kierowania, zatrudnienie psychologa, rozmowy indywidualne itd.

Wykrycie i zapobieganie dyskryminacji – zadanie dla HR

Dlaczego to właśnie działy HR powinny zająć się problemem dyskryminacji w miejscu pracy? Oto kilka najważniejszych powodów:

  • dział HR stanowi naturalny łącznik między pracownikami, a ich przełożonymi – często osoby te nie mają bezpośredniego kontaktu lub z uwagi na różnice interesów nie są w stanie szczerze porozmawiać, 
  • pracownicy HR wyposażeni są w kompetencje i środki, które umożliwiają im tworzenie badań diagnozujących dyskryminację,
  • problem dyskryminacji ściśle wiąże się z pracą nad satysfakcją i zaangażowaniem pracowników, co należy do zadań kadr i działów HR.

Tworzenie ankiety – podstawy

W tym ebooku krok po kroku wytłumaczymy jak stworzyć badanie w formie ankiety i jakie korzyści daje zbieranie opinii za pośrednictwem ankiet.

Pobierz ebook

Ankieta na temat dyskryminacji w Twojej firmie – skorzystaj z gotowego szablonu

Ankieta dla pracowników to pierwszy krok w rozpoczęciu walki z dyskryminacją w Twojej organizacji. Stworzenie badania może być teraz naprawdę proste – skorzystaj z gotowego szablonu ankiety o dyskryminacji w miejscu pracy i przygotuj ankietę nawet w kilka minut.

Oprócz ankiety o dyskryminacji w pracy Webankieta przygotowała także inne wzory badań pracowników, tj. badanie poziomu stresu, ankieta wypalenia zawodowego, mobbing w pracy czy ankieta satysfakcji pracownika

W razie pytań związanych z tworzeniem ankiety lub analizą wyników odwiedź nasz poradnik, a więcej na temat ankiet internetowych dla HR przeczytasz na naszym blogu w sekcji: badania pracowników. Życzymy powodzenia w badaniach!

Urszula Kamburov-Niepewna
Ula to Content Manager z bogatym doświadczeniem w dziennikarstwie i SEO copywritingu. Z Webankieta związana jest od 5 lat, a obecnie kieruje tam zespołem Content Marketingu. Jest specjalistką w tworzeniu treści z zakresu badań HR i Marketingu, Customer Experience oraz User Experience. Po pracy Ula jest obsesyjną czytelniczką, psychofanką Harry’ego Pottera i podróżniczką, która łapie każdą okazję, aby zobaczyć trochę świata i skosztować (zwykle więcej niż trochę) dobrego jedzenia.