ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Ankieta satysfakcji pracowników

Masz wrażenie, że w Twoim zespole panuje zła atmosfera? Prowadź regularnie badania pracowników i zdobywaj cenne informacje od kadry na temat warunków i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo


Co się stanie po wybraniu szablonu?
Zacznij zbierać wyniki w 5 minut

 • ikonka funkcji

  Wybierz szablon, a przekierujemy Cię do rejestracji, gdzie zakładasz darmowe konto, na którym czeka skopiowana ankieta.

 • ikonka funkcji

  Ankieta jest gotowa do wysyłki. Jeśli szablon wymaga zmian, wprowadzisz je kilkoma kliknięciami.

 • ikonka funkcji

  Link do ankiety jest generowany automatycznie – skopiuj go i wyślij ankietę do respondentów jednym klikiem .

 • ikonka funkcji

  Wyniki będą spływać na Twoje konto , gdzie możesz je filtrować i analizować i jednym kliknięciem wygenerować gotowy raport.

Badanie satysfakcji pracowników

Badania satysfakcji pracowników to nieodłączny element skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w dzisiejszych organizacjach. Profesjonalnie przygotowane i zrealizowane, np. w postaci ankiety satysfakcji, może przynieść liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy.

Oto niektóre z nich:

Wzrost zaangażowania pracowników

Poziom zadowolenia kadry ma bezpośredni wpływ na jej zaangażowanie. Badanie satysfakcji pracowników może dostarczyć informacji na temat czynników wpływających na ich zadowolenie, co pozwala pracodawcom zidentyfikować obszary do poprawy i stworzyć warunki sprzyjające wzrostowi wydajności.

Pozytywny wpływ na retencję specjalistów

Satysfakcja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiej retencji w firmie. Jeżeli pracownicy są zadowoleni z pracy, mniej prawdopodobne jest, że będą szukać innych możliwości zatrudnienia. Ankiety pracownicze mogą pomóc identyfikować czynniki, które wpływają na lojalność najlepszych członków zespołu i umożliwić podjęcie działań mających na celu ich zatrzymanie.

Lepsza atmosfera i kultura pracy

Zadowoleni pracownicy tworzą pozytywną atmosferę w miejscu pracy, co może wpływać na motywację i efektywność całego zespołu. Badanie satysfakcji pracowników może dostarczyć informacji na temat relacji między pracownikami, kultury organizacyjnej i satysfakcji z pracy. Dzięki tym informacjom można podjąć działania mające na celu poprawę atmosfery i tworzenie lepszego środowiska pracy.

Identyfikacja problemów

Z pomocą ankiet pracowniczych możemy zidentyfikować problemy i obszary wymagające podjęcia działań naprawczych. Mogą to być problemy z zarządzaniem, komunikacją, wynagrodzeniem, warunkami pracy, czy tego, jak zachowuje się ich bezpośredni przełożony. Poznanie tych problemów daje pracodawcom szansę na wprowadzenie odpowiednich zmian i poprawę satysfakcji pracowników.

Rozwój i szkolenie pracowników

W badaniu satysfakcji pracowników warto poświęcić trochę miejsca na zebranie informacji na temat ich potrzeb rozwojowych i oczekiwań dotyczących szkoleń. Na bazie uzyskanego feedbacku pracodawcy mogą dostosować programy szkoleniowe, aby lepiej odpowiadały potrzebom pracowników.

Rodzaje badań satysfakcji pracownika

Istnieje wiele sposobów, które można zastosować do zbadania satysfakcji pracowników w organizacji. Oto kilka popularnych metod:

 • Ankiety i kwestionariusze

Badania HR dowodzą, że zadowolony pracownik jest bardziej zaangażowany i zmotywowany w pracy. Wypróbuj najbardziej znane metody pomiaru satysfakcji (ESAT) i zaangażowania (eNPS) pracowników, trzymaj rękę na pulsie i łatwo poznaj słabe i mocne strony firmy.

Rodzaje ankiet pracowniczych: Zobacz gotowe szablony badań HR.

 • Wywiady indywidualne

Przeprowadź wywiady indywidualne z pracownikami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ich satysfakcji. Wywiady te mogą umożliwić bardziej głębokie zrozumienie i zapewnić pracownikom możliwość wyrażenia swoich opinii, obaw i sugestii.

 • Grupowe dyskusje i warsztaty

Zorganizuj sesje grupowe, w których pracownicy mogą swobodnie dyskutować na temat swojej satysfakcji z pracy. Tego rodzaju interakcje mogą dostarczyć cennych informacji oraz umożliwić pracownikom wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń.

 • Analiza danych wewnętrznych

Przeanalizuj dane wewnętrzne dotyczące rotacji pracowników, absencji, wyników ankiety wyjścia oraz innych wskaźników, które mogą wskazywać na poziom satysfakcji pracowników. Na przykład wysoka rotacja lub wysoka absencja mogą wskazywać na niezadowolenie pracowników.

 • Obserwacje bezpośrednie

Obserwuj pracowników na co dzień i zwracaj uwagę na ich zachowanie, poziom zaangażowania i ogólną atmosferę w miejscu pracy. Uważne obserwacje mogą dostarczyć wskazówek dotyczących satysfakcji pracowników.

Analiza wyników ankiety pracowniczej

Po zebraniu danych z różnych źródeł przeprowadź analizę i ocenę wyników, aby zidentyfikować główne obszary satysfakcji i niezadowolenia pracowników. Identyfikacja trendów i powtarzających się tematów pomoże w zrozumieniu problemów i wdrażaniu działań mających na celu poprawę satysfakcji.

Ważne jest, aby zapewnić pracownikom anonimowość i zachować zaufanie, aby uzyskać uczciwe i wiarygodne informacje dotyczące ich satysfakcji. Ponadto, regularne badanie satysfakcji pracowników jest kluczowe, aby utrzymać aktualne informacje i monitorować zmiany w poziomie satysfakcji pracowników.

Jak przeprowadzić ankietę pracowniczą?

Webankieta jest programem do prowadzenia badań CX, HR lub rynku z wykorzystaniem ankiet online. Dlatego z grona zaprezentowanych sposobów na monitorowanie satysfakcji pracownika, skupimy się na metodzie, na której znamy się najlepiej.

Badanie satysfakcji pracowników krok po kroku

Dobra ankieta satysfakcji pracownika wymaga odpowiedniego przygotowania. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc Ci w realizacji tego zadania.

Określ cele i obszary badania

Zdefiniuj jasne cele badania, czyli co dokładnie chcesz dowiedzieć się od pracowników i jakie obszary pracy chcesz ocenić. Może to obejmować zadania, zarządzanie, rozwój zawodowy, wynagrodzenie, relacje zespołowe itp.

Przygotuj pytania

Opracuj zestaw pytań, które pozwolą Ci ocenić satysfakcję pracowników w wybranych obszarach. Pytania mogą mieć formę stwierdzeń, na które pracownicy będą odpowiadać w skali od „zdecydowanie się zgadzam” do „zdecydowanie się nie zgadzam”, lub mogą być otwarte, pozwalając pracownikom wyrazić swoje opinie i uwagi. Upewnij się, że pytania są jasne, zrozumiałe i niezawierają dwuznaczności.

Zagwarantuj anonimowość

Zapewnij pracownikom anonimowość, aby zachęcić ich do szczerego udziału w ankiecie. Jeśli pracownicy nie będą czuli się bezpieczni, mogą obawiać się wyrażania swoich opinii, co może wpływać na wiarygodność wyników.

Wybierz odpowiednią platformę

Wybierz odpowiednią platformę do przeprowadzania ankiety. Może to być narzędzie online, które umożliwia łatwe wypełnianie ankiet przez pracowników i automatyczną analizę wyników. Upewnij się, że platforma zapewnia prywatność danych i jest dostępna dla wszystkich pracowników.

Skalibruj skalę odpowiedzi

Jeśli używasz skali odpowiedzi numerycznej, upewnij się, że pracownicy wiedzą, jak interpretować różne wartości. Możesz zastosować objaśnienia dla każdej wartości lub dostarczyć dodatkowe wyjaśnienia, aby uniknąć niejednoznaczności i błędów interpretacyjnych.

Określ czas trwania i termin wypełniania ankiety

Określ czas trwania ankiety i ustal termin wypełniania. Upewnij się, że pracownicy mają wystarczająco czasu na udzielenie odpowiedzi, ale jednocześnie nie przeciągaj tego procesu zbytnio.

Komunikuj się z zespołem

Wysyłając ankietę, wyjaśnij cel badania, zapewnij informacje na temat anonimowości i zachęć pracowników do uczestnictwa. Wyjaśnij, jak wyniki ankiety będą wykorzystane do podejmowania działań i poprawy warunków pracy.

Ankieta dla pracowników – pytania

Oto kilka przykładowych pytań, które możesz uwzględnić w ankiecie satysfakcji pracowników:

Ogólne zadowolenie z pracy:

Jak bardzo jesteś zadowolony/a z obecnego stanowiska pracy?

Czy uważasz, że Twoja praca jest satysfakcjonująca?

Czy poleciłbyś/abyś naszą organizację jako miejsce pracy innym?

Czy Twoja praca powoduje nadmierny stres?

Zarządzanie i przywództwo:

Czy otrzymujesz jasne wytyczne i oczekiwania dotyczące pracy od swojego przełożonego?

Czy odczuwasz wsparcie ze strony kierownictwa w rozwoju zawodowym?

Jak oceniasz umiejętności zarządzania Twojego bezpośredniego przełożonego?

Czy otrzymujesz konstruktywną informację zwrotną od menedżera?

Środowisko pracy:

Czy czujesz się doceniany/a i uznawany/a za swoje osiągnięcia?

Czy istnieje odpowiednia równowaga między pracą a życiem osobistym?

Czy atmosfera w miejscu pracy jest przyjazna i wspierająca?

Czy masz poczucie, że doświadczasz rozwoju osobistego w pracy?

Rozwój zawodowy:

Czy masz wystarczające możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności?

Czy otrzymujesz konstruktywną opinię zwrotną na temat swojej pracy?

Czy organizacja zapewnia odpowiednie szkolenia i programy rozwoju?

Wynagrodzenie i benefity:

Czy jesteś zadowolony/a z poziomu wynagrodzenia?

Czy uważasz, że benefity oferowane przez organizację są atrakcyjne?

Czy otrzymujesz sprawiedliwe i terminowe podwyżki wynagrodzenia?

Czy praca pozwala Ci zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym?

Komunikacja:

Czy czujesz, że jesteś dobrze poinformowany/a o ważnych zmianach i decyzjach w organizacji?

Czy istnieją skuteczne kanały komunikacji w naszej firmie?

Czy masz możliwość wyrażania swoich opinii i pomysłów?

Pytania dotyczące relacji:

Czy czujesz się wsparcie przez swoje koleżanki/kolegów z pracy?

Czy istnieje dobra współpraca między różnymi zespołami i działami?

Czy Twoje zadania są jasno określone i dobrze zorganizowane?

Pamiętaj, że te przykładowe pytania są ogólne, i ważne jest dostosowanie ich do specyfiki Twojej organizacji i celów badania.

Ankieta satysfakcji pracownika – dobre praktyki

Dobre praktyki związane z badaniami satysfakcji pracowników obejmują:

Planowanie i regularność:

Planuj badania satysfakcji pracowników regularnie, aby monitorować zmiany w czasie. Niezbyt częste badania mogą uniemożliwić wychwycenie istotnych trendów, podczas gdy zbyt częste mogą być uciążliwe dla pracowników. Zalecane jest przeprowadzanie badań co najmniej raz w roku.

Anonimowość i poufność:

Zagwarantuj pracownikom anonimowość i poufność ich odpowiedzi. To zwiększa szanse na szczere udzielenie feedbacku. Jeśli pracownicy czują, że ich odpowiedzi mogą mieć negatywne konsekwencje, mogą obawiać się wyrażenia swojego prawdziwego zdania.

Konsultacja i udział pracowników:

Włącz pracowników w proces planowania badania. Konsultacja z zespołami i udział pracowników w tworzeniu pytań i określaniu obszarów do zbadania przyczyniają się do większej zaangażowania i akceptacji wyników.

Jasność i klarowność pytań:

Upewnij się, że pytania w ankiecie są jasne, zrozumiałe i nie zawierają dwuznaczności. Unikaj zbyt skomplikowanych sformułowań. Możesz przetestować ankietę na grupie próbnej pracowników, aby upewnić się, że pytania są intuicyjne i nie budzą wątpliwości.

Analiza i interpretacja wyników:

Po zebraniu danych przystąp do analizy wyników. Zidentyfikuj kluczowe obszary mocnych stron i obszarów do poprawy. Skup się na trendach i powtarzających się tematach. Wykorzystaj metody statystyczne, takie jak analiza porównawcza, aby lepiej zrozumieć różnice między grupami pracowników.

Komunikacja wyników:

Poinformuj pracowników o wynikach ankiety. Podziel się podsumowaniem wyników i planem działań. To pokazuje, że feedback pracowników jest brany pod uwagę i prowadzi do większej przejrzystości i zaufania w organizacji.

Działania naprawcze i monitorowanie postępów:

Na podstawie wyników ankiety, opracuj plan działań mający na celu poprawę obszarów wymagających uwagi. Wdrażaj konkretne działania, ustal terminy i odpowiedzialność za ich realizację. Monitoruj postępy i oceniaj skuteczność podjętych działań.

Kontynuuj dialog i feedback:

Badania satysfakcji pracowników to proces ciągły. Kontynuuj dialog z pracownikami i staraj się reagować na ich opinie. Regularnie sprawdzaj postępy we wdrażaniu działań poprawczych i monitoruj, czy przynoszą one oczekiwane rezultaty. Nie zapominaj również o regularnym zbieraniu feedbacku od pracowników na temat wprowadzonych zmian i oczekiwań dotyczących dalszych udoskonaleń.

Włącz pracowników w podejmowanie decyzji:

Znajdź sposoby, aby zaangażować pracowników w proces podejmowania decyzji dotyczących działań poprawczych. Wspólna praca nad rozwiązaniami i udział w podejmowaniu decyzji sprawiają, że pracownicy czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za wprowadzane zmiany.

Monitoruj trendy i zmiany:

Regularnie analizuj i porównuj wyniki badań satysfakcji pracowników, aby zidentyfikować trendy i zmiany w czasie. Monitorowanie tych zmian pozwala lepiej zrozumieć skuteczność wprowadzanych działań i dostosować strategię w celu ciągłego doskonalenia warunków pracy.

Skup się na indywidualnych potrzebach:

Pamiętaj, że każdy pracownik może mieć różne potrzeby i oczekiwania. W miarę możliwości dostosuj podejście i działania do indywidualnych preferencji i potrzeb pracowników. Indywidualne spotkania i rozmowy z pracownikami mogą pomóc w lepszym zrozumieniu ich sytuacji i dostosowaniu odpowiednich rozwiązań.

Mierz efekty i korzyści:

Staraj się ocenić, jakie korzyści przynosi poprawa satysfakcji pracowników dla organizacji. Może to obejmować zwiększoną retencję pracowników, wzrost zaangażowania, poprawę jakości pracy, obniżenie absencji czy zwiększenie efektywności. Mierzenie tych wskaźników pomoże zobaczyć związek między satysfakcją pracowników a wynikami organizacji.

Ankieta satysfakcji pracownika z wykorzystaniem AI

Pamiętaj, że badania satysfakcji pracowników to proces dynamiczny, który wymaga ciągłego zaangażowania i dostosowywania strategii w oparciu o feedback pracowników.

Otwartość na opinie i gotowość do podejmowania działań na ich podstawie pomogą w budowaniu silnej kultury organizacyjnej i zwiększeniu satysfakcji pracowników.

Jeśli dopiero zaczynasz prowadzenie badań, Webankieta chętnie Ci w tym pomoże. Przygotowaliśmy gotowe szablony badań, przykładowe pytania, a także generator ankiet powstały na bazie sztucznej inteligencji. Wypróbuj nasz kreator ankiet AI.

Zachęcamy również do bezpłatnego skorzystania z naszego narzędzia:

Załóż darmowe konto i zacznij badania satysfakcji pracowników

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Zaufali nam

Wykorzystujemy Webankietę nie tylko do candidate experience i onboardingu. Poszerzamy badania szkoleń i spotkań wewnętrznych, a także ocenę współpracy rekrutera z menedżerem. Narzędzie jest bardzo intuicyjnie. Bez wątpienia mocno usprawniliśmy w ostatnich miesiącach proces pozyskiwania feedbacku od pracowników.

Wiktoria Wolszczak

Specjalistka ds. Rekrutacji w OBI

Webankieta to proste narzędzie o dużych możliwościach przydatne podczas realizacji mniejszych i większych projektów. Najbardziej doceniam w narzędziu prostotę użycia, możliwość kopiowania pytań z innych ankiet i ułatwienie w konstrukcji kafeterii, polegające na możliwości przekopiowania całego pytania wraz z odpowiedziami do okna dialogowego.

Żabka logo

Błażej Borsuk

Insight Specialist w Żabka

Mam wrażenie, że w Webankiecie znalazłem to, do czego sam później dążyłem rozwijając moją firmę – z jednej strony dbanie o solidne i bezpieczne podstawy technologiczne, a z drugiej słuchanie potrzeb, angażowanie klientów w rozwój produktu i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający