Program do wysyłki ankiet emailem

Wykorzystaj Webankietę, do automatyzacji pozyskania
feedbacku od swojej bazy respondentów

Personalizacja treści zaproszenia

Zaimportuj dodatkowe informacje o respondencie (np. imię) i spersonalizuj treść zaproszenia, by zwiększyć wskaźnik odpowiedzi.

Własny adres wysyłki maili

Wysyłaj zaproszenia z własnego adresu email, by respondenci mieli pewność, że zaproszenie pochodzi z Twojej firmy.

Automatyzacja wysyłki

Skonfiguj automatyczną wysyłkę ankiety za każdym razem, gdy klient zakończy jakiś proces.

Dodatkowe informacje o respondencie

Przekaż dodatkowe, ukryte informacje o respondencie, żeby nie pytać o rzeczy które już wiesz i wykorzystaj te dane do późniejszej analizy.

Monitorowanie kto odpowiedział

Monitoruj postępy w badaniu, sprawdzaj kto otworzył maila, kto już odpowiedział, a kto zaczął, ale jeszcze nie skończył.

Automatyczne przypomnienia

Zwiększ wskaźnik odpowiedzi i wysyłaj przypomnienia do osób, które jeszcze nie wypełniły ankiety.

Cykliczne badania emailowe

Wysyłaj prośbę o feedback kwartalnie lub co pół roku, by monitorować czy wskaźniki pozostają na wysokim poziomie.

Statystyki wysyłek

Monitoruj statystyki wysyłki, optymalizuj wskaźniki otwarcia, kliknięcia i odpowiedzi.

Wykorzystaj Webankietę, do automatyzacji pozyskania feedbacku
od swojej bazy respondentów

Rozpocznij bezpłatnie strzałka w prawo strzałka w prawo ikonka koła ikonka koła

Zaufało nam ponad 5000 klientów:

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo