ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

Łatwo wyciągaj wnioski z ankiety, segmentuj odpowiedzi, analizuj trendy

Wykresy i tabele z odpowiedziami

Zaszyj ID klienta lub ID zamówienia w linku do ankiety i łatwo powiąż odpowiedzi, by poznać szerszy kontekst. Zareaguj indywidualnie na komentarz niezadowolonego klienta.

Eksport wyników

Pobierz surowe dane do dalszej analizy w formatach csv lub xls. Surowe dane pobierzesz w zakładce Wypełnienia.

Zaawansowane filtrowanie

Segmentuj odpowiedzi, twórz filtry danych i szukaj zależności i trendów w podgrupach zebranych danych. Filtruj po czasie, danych respondenta i odpowiedziach.

Tabele krzyżowe

Twórz analizy porównawcze, sprawdź jak odpowiadały grupy respondentów i jakie są zależności między odpowiedziami.

Rankingi

Twórz rankingi najlepszych, najpopularniejszych, najwyżej i najgorzej ocenianych odpowiedzi.

Trendy

Trzymaj rękę na pulsie i śledź swoje biznesowe wskaźniki w ujęciu czasowym (tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym). Poznaj przyczynę gwałtownych spadków lub prognozuj zachowanie klientów w przyszłości.

Trendy dostępne są także w Wynikach Beta. Możesz je dodać w każdym miejscu swojego raportu, klikając na ikonę “plus” przed lub po pytaniu (dot. pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, NPS, Oceny, macierzy jednokrotnej).

Raporty jednym kliknięciem

Jednym kliknięciem eksportuj raporty PDF lub surowe dane z zakładki Wypełnienia.

Grupowanie podobnych odpowiedzi

Zgrupuj podobne udzielone odpowiedzi w tematyczne obszary i twórz na ich podstawie segmenty respondentów.

Łączenie z atrybutami respondentów

Przekaż dodatkowe informacje o respondentach do linku do ankiety i korzystaj z tych danych do zbiorczej analizy wyników.

Współpraca w ramach zespołu

Udostępnij wyniki współpracownikom, by wspólnie pracować na zebranych danych.

Pojedyncze wypełnienia

Sprawdzaj jak odpowiadali poszczególni respondenci

Łatwo wyciągaj wnioski z ankiety, segmentuj odpowiedzi, analizuj trendy

Rozpocznij bezpłatnie strzałka w prawo strzałka w prawo ikonka koła ikonka koła

Zaufało nam ponad 5000 klientów:

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo