Logika, personalizacja i atrybuty respondentów

Zaangażuj respondenta przez personalizację treści
i zadawanie tylko niezbędnych pytań

Logika wyświetlania pytań

Wyświetlaj pytania na bazie udzielonych odpowiedzi. Zadawaj pytania pogłębiające, jeśli odpowiedzi respondenta spełnią określone warunki.

Segmentacja wyników na bazie atrybutów

Zaszyj w linku do ankiety atrybuty respondenta (jak status, produkty czy numer klienta), a potem segmentuj odpowiedzi wykorzystując te dane.

Oblicz wynik per respondent

Przypisz punkty do odpowiedzi i oblicz wynik uzyskany indywidualnie przez respondenta. Stwórz kilka kategorii i prezentuj wynik w podziale na te kategorie.

Personalizacja treści

Zwróć się do respondenta po imieniu, by zwiększyć konwersję na wypełnienie.

Logika przeskakiwania pytań

Dodaj kontekst

Logika pytań na bazie atrybutów

Wyświetlaj pytania na bazie atrybutów respondenta. Zadawaj część pytań jednej grupie respondentów, a inne pytania drugiej grupie.

Personalizowany tekst zakończenia ankiety

Na bazie wyniku wyświetl personalizowany komentarz po zakończeniu ankiety lub wyślij tę treść w mailu.

Dodaj kontekst

Dodaj informacje z Twojego systemu, by zadać konkretne pytanie w ankiecie, np. o ocenę zakupionego przedmiotu lub ostatniej usługi.

Z Webankietą zadasz odpowiednie pytania
i nadasz swojej ankiecie unikatowy wygląd

Rozpocznij bezpłatnie strzałka w prawo strzałka w prawo ikonka koła ikonka koła

Zaufało nam ponad 5000 klientów:

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo