Zdobądź odznakę ELoGE – potwierdzenie, że Twoja gmina lub powiat są dobrze zarządzane

Szukasz potwierdzenia tego, że przez ostatnią kadencję Twoja gmina lub powiat znajdowały się w dobrych rękach? Doskonałym narzędziem do tego będzie odznaka European Label of Governance Excellence (Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym), w skrócie ELoGE. Otrzymanie odznaki potwierdzi, że Twoja jednostka samorządowa zarządzana jest doskonale w najważniejszych obszarach i cieszy się pozytywnym wizerunkiem w oczach mieszkańców.

Czym jest ELoGE i jak uzyskać odznakę?

Cały program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym oparty jest na 12 zasadach dobrego zarządzania w lokalnej administracji. Odznaka jest dowodem na stosowanie przez jednostki samorządowe w praktyce praktycznego zasad wynikających z Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.  

 

 

W ramach oceny Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej dokonuje analizy porównawczej (benchmarkingu) 12 zasad innowacyjności i dobrych demokratycznych rządów. Pozwala to na wybór tych gmin i powiatów, które w największym stopniu przestrzegają zasad, zapewniają tym samym wysoki standard zarządzania.

Oto dwanaście zasad dobrego zarządzania, które brane są pod uwagę podczas konkursu:
 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

Uważasz, że Twoja gmina lub powiat spełnia powyższe wymagania? Świetnie! W takim razie możesz postarać się o otrzymanie odznaki. W tym celu:

 1. Wejdź na stronę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja otrzymała akredytację do przyznania odznaki najlepszym gminom i powiatom. Na jej stronie znajdziesz zgłoszenie do udziału w programie oraz jego zasady.
 2. Otrzymasz do wypełnienia ankietę zgłoszeniową, w której musisz podać podstawowe informacje na temat Twojej jednostki samorządowej (nazwa, liczba mieszkańców, rodzaj jednostki, itp.)
 3. Realizacja wymienionych wyżej 12 zasad przez gminę lub powiat sprawdzana będzie przy użyciu ankiety internetowej. Oto jej przykład: https://eloge-samoocena.webankieta.pl/

To etap pierwszy, czyli samoocena dokonywana przez gminę lub powiat. Ankieta składa się z dwóch zasadniczych elementów – opisu standardów działań odpowiadających poszczególnym zasadom dobrego zarządzania oraz części poświęconej samoocenie poziomu zaawansowania jednostki samorządowej w realizowaniu każdej z zasad dobrego zarządzania.

 1. Drugą ankietę gmina lub powiat musi rozesłać do swoich mieszkańców. Kwestionariusz wygląda w ten sposób: https://sprawnagmina.webankieta.pl/. Fundacja, w celu dokonania obiektywnej oceny, przyjęła dla każdej jednostki minimalną liczbę wypełnień. Ma to być około 8% jej populacji. Dostęp do ankiety można otrzymać przez link lub skanując kod QR.

Jak Twoja gmina lub powiat może dotrzeć do większej liczby respondentów? Oto kilka wskazówek:

 • zadbaj o rozmieszczenie plakatów z kodem QR w budynkach użyteczności publicznej i instytucjach: urzędzie miasta/gminy, szkołach, na korytarzach ośrodków sportowych, na basenach, boiskach. Słowem, zadbaj o rozwieszenie plakatów wszędzie tam gdzie gromadzi się duża liczba mieszkańców. Powieś je w widocznych i łatwo dostępnych miejscach.
 • poproś, aby link do ankiety udostępniony został nie tylko na stronie internetowej gminy czy powiatu, ale i na stronach lokalnych urzędów, ośrodków kultury, obiektów sportowych itp.

Co zyskasz dzięki ELoGE

Europejski Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym to jedyne odznaczenie uznawane nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Dzięki niemu:

 • gmina lub powiat stanie się lepiej rozpoznawalna, co może zachęcić do inwestycji na jej terenie,
 • władze uzyskają oficjalne zaświadczenie potwierdzające wysokie standardy zarządzania jednostką organizacyjną (co będzie doskonałym potwierdzeniem kompetencji władz przy nadchodzących wyborach),
 • gmina/powiat otrzyma szansę na uzyskanie opinii od swoich mieszkańców bez konieczności przeprowadzania dodatkowych, kosztownych badań.
Urszula Kamburov-Niepewna
Ula to Content Manager z bogatym doświadczeniem w dziennikarstwie i SEO copywritingu. Z Webankieta związana jest od 5 lat, a obecnie kieruje tam zespołem Content Marketingu. Jest specjalistką w tworzeniu treści z zakresu badań HR i Marketingu, Customer Experience oraz User Experience. Po pracy Ula jest obsesyjną czytelniczką, psychofanką Harry’ego Pottera i podróżniczką, która łapie każdą okazję, aby zobaczyć trochę świata i skosztować (zwykle więcej niż trochę) dobrego jedzenia.