Opinia publiczna – wyrocznia czy wskazówka w działaniu?

Artykuł w sposób przekrojowy opisuje wykorzystanie badań opinii publicznej w biznesie, polityce, marketingu i kwestiach społecznych. Z lektury tego tekstu dowiesz się jak istotną rolę pełni opinia publiczna i jej poglądy oraz w jaki sposób wpływają one na różne obszary Twojej organizacji. Zaprezentowane są tutaj również skutecznie i wygodne sposoby badań opinii publicznej przy zastosowaniu narzędzi portalu Webankieta.pl

Opinia publiczna to nie wyrocznia, nie można jednak ignorować jej zdania!

Czym jest opinia publiczna i skąd ona „się bierze”?

Opinia publiczna to – najkrócej mówiąc – generalny pogląd danej społeczności na jakąś kwestię. Społeczność wcale nie musi być duża – może ją tworzyć przykładowo kilka rodzin mieszkających na jednej ulicy, czy pracownicy z jednego zakładu, warto więc pamiętać,  że liczy się zdanie każdej osoby – społeczność tworzona jest przecież przez jednostki. Poglądy publiczne oczywiście nie biorą się znikąd – są misternie kształtowane głównie przez środki masowego przekazu, ale też partie polityczne, związki zawodowe, religię, wyznawany system wartości czy środowisko.

Nie prowadzisz działalności politycznej? – Nie szkodzi: opinia publiczna dotyczy każdej organizacji lub społeczności!

Przyjęło się, że badania opinii publicznej przeprowadza się tylko dla potrzeb „politycznych rankingów”, zwłaszcza w gorącym okresie przedwyborczym, czasem słyszy się także o badaniu poglądów społeczności, które dotyczą tzw. problemów nierozwiązywanych jak aborcja czy eutanazja, albo bieżących „głośnych” wydarzeń społecznych czy politycznych.

To jednak nie wszystkie możliwości badań opinii publicznej – musisz zdać sobie sprawę, że społeczność ma wyrobione zdanie na każdy temat, a to, że się tego zdania nie monitoruje to już inna kwestia. Jako przedsiębiorca nie możesz jednak ignorować faktu, że istnieje także opinia publiczna na temat działań Twojej organizacji, a skoro istnieje to jednocześnie przekłada się na stosunek odbiorców wobec niej.

Czy zdajesz sobie sprawy jak wielka jest moc opinii publicznej?

Wszystkie organizacje (polityczne, publiczne, non-profit czy gospodarcze) chcąc – nie chcąc w mniejszym lub większym stopniu podlegają tej nieformalnej „władzy ludowej”. Jeśli chcesz wprowadzić jakąś zmianę, innowację, działanie czy po prostu sprawdzić istnienie takiej konieczności – dobrze gdy najpierw „zasięgniesz porady” opinii publicznej. Z jakiego powodu? W przypadku gdy wprowadzisz swój plan w życie, a nie spotka się on z aprobatą opinii publicznej,

Twoja organizacja może zostać zlinczowana np. za nieetyczne postępowanie, bezcelowe inwestycje czy brak taktu  (w najlepszym razie innowacje nawet nie zostaną zauważone). W związku z tym Twoja firma straci zaufanie w oczach danej społeczności, którą przecież tworzą  odbiorcy jej działań. Poglądy społeczne mogą także wskazać czy w obecnym stanie rzeczy wszystko jest „w porządku”, czy jednak przydałoby się wprowadzić jakieś zmiany – i tutaj Twoja organizacja ma olbrzymie pole do popisu. Opinię publiczną możesz więc wykorzystać nie tylko w badaniach rynkowych czy sondażach politycznych, ale także w marketingu i rozwoju firmy.

Jakie są następstwa dezaprobaty opinii publicznej dla Twojej decyzji (Twoich produktów) i jakie działania powinieneś wtedy podjąć?

Tak jak pisałam wyżej – postępując wbrew opinii publicznej narażasz siebie i swoją organizację na poważne straty. Potępienie Twojej decyzji w oczach społeczności wiąże się z jej negatywnym nastawieniem nie tylko wobec danego pomysłu, ale i całej firmy. Jeśli jesteś źle postrzegany przez społeczność, nie masz co liczyć na ich poparcie (np. przy okazji wyborów) czy na to, że będą chcieli mieć coś do czynienia z Twoim przedsiębiorstwem.

Nie powinno zatem dziwić Cię, że tacy klienci np. przestaną zaopatrzać się u Ciebie. Z całą pewnością narazisz więc organizację na poważne straty finansowe (nie mówiąc już o moralnych). Aby temu zapobiec warto zbadać opinię społeczności na interesujący Cię temat ZANIM wprowadzisz swój plan w życie, aby nieco go zmodyfikować (zgodnie z sugestiami, gdy istnieje taka możliwość), lub nawet – zrezygnować z niego.

Jeśli chcesz podjąć dobrą decyzję istotną dla grupy społecznej, w ramach której działasz (np. powiat, firma, sąsiedztwo czy kraj) potrzebujesz odpowiedniego wsparcia informacyjnego!

Nawet w tak małej grupie społecznej jaką jest rodzina, przed podjęciem ważnej decyzji – np. przeprowadzka do innego miasta – powinno się zaciągnąć opinii jej członków. W przypadku badania własnej rodziny informacje możemy zebrać błyskawicznie na drodze rozmowy. Co jednak powinieneś zrobić, jeśli interesującą Cię grupą są mieszkańcy danego miasta, powiatu czy nawet kraju?

Z jakich sposobów badań opinii publicznej możesz skorzystać?

Najbardziej rozpowszechnione metody służące pomiarowi wyżej wymienionej zmiennej to metody statystyczne (głównie sondaż), zatem także odpowiednio ustrukturyzowane i miarodajne. Czy aby na pewno zawsze takie są? Sondaż można przeprowadzać bezpośrednio – zadając wszystkim takie samo pytanie (pytania), jednak może się okazać, że wiarygodność odpowiedzi będzie zaniżona, choćby ze względu na małą liczbę badanych, albo świadome lub nieświadome oddziaływanie osoby badającej (sugestie werbalne czy niewerbalne).

Dodatkowo przeprowadzenie takiego badania jest logistycznie skomplikowane, ucierpi na tym także Twój cenny czas i kieszeń. Jak zatem możesz zniwelować wady bezpośrednich badań sondażowych? – Wykorzystaj ankietę internetową – nie tylko zniknie problem mało wiarygodnych odpowiedzi, czasu, nakładów finansowych i niewielkiej liczby osób badanych. Dodatkowo analiza uzyskanych informacji stanie się niezwykle prosta.

O co powinieneś pytać, przeprowadzając badania opinii publicznej?

Najlepiej o to, co Cię interesuje. Przy każdym badaniu najważniejsze jest ustalenie celu, który za pomocą tego dociekania chcemy osiągnąć – jeśli chcesz poznać opinię na temat produkcji butów ze zwierzęcej skóry najlepiej zapytaj nie tylko o deklarację „za” lub „przeciw” ale także czy ankietowani kupowali tego rodzaju produkty w przyszłości lub planują to zrobić; gdy zaś pytasz o preferencje polityczne nie pytaj tylko na kogo respondent oddałby głos, ale też o to, komu z pewnością go nie przyzna i jakie są tego przyczyny.

W badaniach opinii publicznej powołuj się zawsze na zmienne demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie), da Ci to pełniejszy obraz przebadanej grupy. Pytania zadawaj tak, aby uwzględnić możliwie wiele aspektów interesującego Cię zagadnienia. Sondaż może składać się nawet z 1 pytania, ważne jednak, by zawierało ono meritum problemu, który Cię interesuje.

Pamiętaj, że przy pomocy ankiet nie tylko zbadasz opinię społeczności, ale także ustrzeżesz się przed błędnymi decyzjami, które Twoją organizację mogłyby wiele kosztować!

Poniżej kilka przykładów wartościowych ankiet do badania opinii publicznej, na których warto oprzeć się przy kreowaniu własnego kwestionariusza:

https://poradnik.webankieta.pl/dobre-praktyki-w-ankietach-online/
https://www.webankieta.pl/przyklady-ankiet

Jak w badaniach opinii publicznej pomogą Ci narzędzia serwisu Webankieta.pl?

Portal Webankieta.pl daje Tobie wybór – możesz stworzyć całą ankietę od początku, wg własnego pomysłu i preferencji, albo skorzystać z jednego ze specjalnie przygotowanych w tym celu szablonów, które w dowolny sposób możesz modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb, dzięki czemu szybkość i wygoda przeprowadzanego badania jest jeszcze bardziej zwiększona.

Na podstawie:

http://serwisceo.nq.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/MG/davBinary/1_Mlodzi%20glosuja%202010/Jak%20zmierzyc%20opinie%20publiczna%20-%20scenariusz%20zajec%20dla%20szkol%20ponadgimnazjalnych.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opinia_publiczna#Badania_opinii

 

Webankieta pl