ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Przykład oceny pracownika

Możesz przeprowadzać oceny roczne w dużo prostszy i szybszy sposób. Skorzystaj z gotowego wzoru badania Ocena Pracownika, przygotowanego specjalnie dla HR.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Co się stanie po wybraniu szablonu?
Zacznij zbierać wyniki w 5 minut

 • ikonka funkcji

  Wybierz szablon, a przekierujemy Cię do rejestracji, gdzie zakładasz darmowe konto, na którym czeka skopiowana ankieta.

 • ikonka funkcji

  Ankieta jest gotowa do wysyłki. Jeśli szablon wymaga zmian, wprowadzisz je kilkoma kliknięciami.

 • ikonka funkcji

  Link do ankiety jest generowany automatycznie – skopiuj go i wyślij ankietę do respondentów jednym klikiem .

 • ikonka funkcji

  Wyniki będą spływać na Twoje konto , gdzie możesz je filtrować i analizować i jednym kliknięciem wygenerować gotowy raport.

Ocena pracownika to ważne narzędzie w zarządzaniu pracownikami, czyli wykonywaniu wszystkich zadań należących do zepsołów HR. Proces ten zaczyna się jeszcze przed zatrudnieniem pracownika, ale główne oceny następują po przyjęciu go do firmy. Oceny powinny być przeprowadzane regularnie przez cały okres zatrudnienia.

Czym jest okresowa ocena pracownika?

To proces, w ramach którego pracodawca analizuje i ocenia wydajność, umiejętności, postawy oraz inne aspekty związane z pracą danego pracownika. Celem jest dostarczenie informacji zwrotnej dotyczącej osiągnięć pracownika oraz identyfikacja obszarów do rozwoju.

Jakie są różne rodzaje i metody oceny pracowników?

Istnieje kilka różnych sposobów oceny pracowniczej, w zależności od potrzeb można wybrać:

 1. Ocena 360 stopni:
  • Najbardziej kompleksowa i sprawiedliwa metoda, gdzie oceny dokonują różne osoby, włączając przełożonych, współpracowników, podwładnych, kontrahentów oraz samego pracownika.
 2. Ocena pracownika 270 stopni:
  • To modyfikacja oceny 360, gdzie nie bierze się pod uwagę opinii osób spoza organizacji (np. kontrahentów lub klientów).
 3. Ocena pracownika 180 stopni:
  • Obejmuje opinie tylko od dwóch źródeł, co sprawia, że jest bardziej oszczędna i szybsza, ale nadal dostarcza wartościową ocenę.
 4. Ocena pracownika 90 stopni:
  • Ta metoda polega na ocenie dokonywanej przez jedną osobę. Jest często stosowana w mniejszych firmach, ale może być mniej obiektywna w większych organizacjach.

Jak powinien wyglądać formularz oceny pracownika?

Tradycyjnie formularz był wypełniany w formie papierowej. Obecnie standardem jest już wykorzystanie ankiet online. Anonimowa ocena przyczynia się do większej wiarygodności oceny, dlatego formularz online jest preferowanym rozwiązaniem. Powinien być prosty i łatwy w wypełnieniu, aby oceniający nie tracili zainteresowania.

Jakie kryteria są brane pod uwagę podczas oceny pracownika?

Podczas oceny uwzględnia się różne czynniki, zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Ważne jest, aby oceny były przeprowadzane regularnie, ponieważ postawa pracownika może ewoluować, wpływając na wyniki.

Korzyści z przeprowadzenia oceny pracownika w formie ankiety:

Przeprowadzanie oceny pracownika za pomocą anonimowych ankiet wnosi szereg korzyści dla zarządzania zasobami ludzkimi oraz funkcjonowania firmy jako całości. Oto kilka kluczowych korzyści:

 1. Zachowanie Obiektywizmu: Anonimowość ankiet pozwala na uczciwe i otwarte wyrażenie opinii, co promuje obiektywizm w ocenie pracownika.
 2. Większa Wiarygodność Wyników: Pracownicy mogą czuć się swobodniej w wyrażaniu swoich opinii, co prowadzi do uzyskania bardziej wiarygodnych i rzetelnych wyników.
 3. Wszechstronne Spojrzenie na Wydajność: Dzięki różnorodności respondentów, ocena pracownika jest kompleksowa i obejmuje różne perspektywy, takie jak opinie przełożonych, współpracowników i innych zainteresowanych stron.
 4. Motywacja do Rozwoju: Pracownicy, którzy otrzymują konstruktywną opinię na temat swojej pracy, są bardziej skłonni do podjęcia działań w celu rozwoju i doskonalenia umiejętności.
 5. Ułatwienie Procesu Zarządzania Kadrami: Anonimowe ankiety mogą stanowić skuteczne narzędzie do podejmowania decyzji kadrowych, takich jak awanse, reorganizacje lub udzielanie wsparcia w trudniejszych sytuacjach.
 6. Optymalizacja Komunikacji Wewnętrznej: Ankiety mogą wydobywać informacje dotyczące komunikacji w zespole, co umożliwia skuteczne zarządzanie relacjami między pracownikami.
 7. Podniesienie Satysfakcji Pracowników: Wprowadzenie ocen pracowniczych w formie ankiety pokazuje, że firma dba o opinię swoich pracowników, co może przyczynić się do wzrostu satysfakcji z pracy.
 8. Optymalizacja Procesu Oceny: Wykorzystanie narzędzi ankietyzacyjnych umożliwia łatwe i efektywne przeprowadzanie ocen pracowniczych, co z kolei oszczędza czas i zasoby.

Wprowadzenie oceny pracownika w formie ankiety przynosi wymierne korzyści zarówno w zakresie zarządzania personelem, jak i w efektywności całej firmy. Dzięki transparentności i obiektywizmowi, pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w procesie oceny, co przyczynia się do długofalowego sukcesu organizacji.

Zaufali nam

Wykorzystujemy Webankietę nie tylko do candidate experience i onboardingu. Poszerzamy badania szkoleń i spotkań wewnętrznych, a także ocenę współpracy rekrutera z menedżerem. Narzędzie jest bardzo intuicyjnie. Bez wątpienia mocno usprawniliśmy w ostatnich miesiącach proces pozyskiwania feedbacku od pracowników.

Wiktoria Wolszczak

Specjalistka ds. Rekrutacji w OBI

Webankieta to proste narzędzie o dużych możliwościach przydatne podczas realizacji mniejszych i większych projektów. Najbardziej doceniam w narzędziu prostotę użycia, możliwość kopiowania pytań z innych ankiet i ułatwienie w konstrukcji kafeterii, polegające na możliwości przekopiowania całego pytania wraz z odpowiedziami do okna dialogowego.

Żabka logo

Błażej Borsuk

Insight Specialist w Żabka

Mam wrażenie, że w Webankiecie znalazłem to, do czego sam później dążyłem rozwijając moją firmę – z jednej strony dbanie o solidne i bezpieczne podstawy technologiczne, a z drugiej słuchanie potrzeb, angażowanie klientów w rozwój produktu i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający