Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że analiza i prezentacja zebranych podczas badania wyników są tak samo ważne jak ich treść. Nawet najbardziej interesujące dane, przedstawione w nudny czy niezrozumiały sposób mogą zostać przez czytelników czy badaczy niezauważone lub celowo zignorowane. Ankiety online pomagają w szybki i prosty sposób przeprowadzić różne rodzaje badań – zarówno ilościowych, jak i jakościowych, kierowanych do klientów, pracowników czy uczniów.

Narzędzia, takie jak Webankieta pozwalają jednak nie tylko na intuicyjne tworzenie kwestionariuszy, ale co najważniejsze – na zaawansowaną analizę uzyskanych wyników. W tym artykule skupimy się na jednym z narzędzi służących do analizowania zgromadzonych wyników – tabeli krzyżowej. Dzięki niej można z łatwością zaobserwować zależności między dwoma zadanymi w ankiecie pytaniami lub między pytaniem, a segmentami danych (informacjami na temat respondenta). Wyniki prezentowane są w postaci tabeli, w której kolumny i wiersze zawierają dwa wybrane zagadnienia, wraz z możliwymi odpowiedziami.

Analiza wyników ankiety

Przeczytaj eBooka i dowiedz się jak zacząć analizę z użyciem tabeli krzyżowej i innych narzędzi. Wyjaśnimy w nim z jakich metod najlepiej skorzystać i jak wyciągać z badań konkretne wnioski, tak aby ograniczyć Twój cenny czas i wysiłek.

Pobierz ebook

Tabela krzyżowa w ankiecie internetowej – teoria

To, co odróżnia tabele krzyżowe od innych metod analizy danych to możliwość łącznej analizy dwóch zmiennych o charakterze nominalnym bądź porządkowym. Celem, dla którego tworzone są tabele jest zazwyczaj próba wyjaśnienia wpływu jednej zmiennej niezależnej (pytania, segmentu danych) na inną zmienną – zależną. Tabela krzyżowa to metoda stosowana powszechnie – w badaniach naukowych, społecznych czy prowadzonych przez firmy. Nie oznacza to jednak, że sposób jej tworzenia został ściśle określony – przeciwnie, jest to metoda niezestandaryzowana. Poprzez brak sztywnych reguł tworzenia czy prezentacji tabel krzyżowych w źródłach można znaleźć wiele jej formatów czy sposobów prezentacji.  

Tabele krzyżowe wykorzystywane do analizy danych są bardzo dobrym sposobem na pogłębianie problemu badanego przy użyciu ankiety online. Za ich pomocą możemy wyczytać znacznie więcej niż nawet z pytań opisowych czy wielokrotnych. Możemy bowiem dokonać podziału wyników według takich cech jak: płeć, wiek, zatrudnienie i wiele, wiele innych – wszystko zależy od pytań, które zadaliśmy w ankiecie. W ten prosty sposób, za pomocą analizy porównawczej, możemy więc stwierdzić jak kształtują się wyniki w określonych grupach respondentów i zestawić je między sobą. Więcej na ten temat można przeczytać w słowniku pojęć Webankiety.

 

rys. tabela krzyżująca dwa pytania (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru)

Jak analizować dane?

Szczegółowy opis tworzenia i analizy danych przy pomocy tabeli krzyżowej znajduje się w artykule: Zaawansowana analiza z użyciem tabeli krzyżowej, w poradniku Webankiety. Dowiesz się z niego jak krok po kroku tworzyć tabele krzyżową zestawiając wyniki pochodzące zarówno z pytań (różnych rodzajów), jak i segmentów danych. Przykładowa tabela krzyżowa stworzona w platformie Webankieta, zestawiająca segment danych (informację o płci respondenta) z odpowiedzią na jedno z zadanych pytań może wyglądać tak:

 

rys. tabela krzyżująca dane respondenta (płeć) z pytaniem jednokrotnego wyboru

 

W tym miejscu podamy jednak kilka ogólnych wskazówek, o których należy pamiętać podczas tworzenia tabeli krzyżowej:

 • Pamiętaj o odpowiednim nazwaniu tabeli – opatrz ją nagłówkiem, który opisze jej zawartość tak, aby w przypadku dodania jej do raportu mieć jasność czego dotyczy zestawienie. Tytuł powinien być krótki i zrozumiały nawet dla osób, które nie brały udziału w tworzeniu badania.
 • W miarę możliwości dodaj do analizy liczbowej wykres – pozwoli to na lepszą wizualizację zjawiska.
 • Krzyżowanie pytań możliwe jest tylko w przypadku pytań zamkniętych – jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zadbaj więc, aby informacje, które chcesz przeanalizować później przy użyciu tabeli krzyżowej (np. płeć, wiek) zostały zadane w ankiecie online właśnie przy wykorzystaniu tych pytań.
 • Jeżeli krzyżujemy ze sobą pytania, które nie zostały wypełnione tę samą ilość razy mogą wystąpić różnice w sumowanych pozycjach z kolumn i wierszy

rys. tabela krzyżująca dane respondenta (wiek) z pytaniem NPS

 

Największe zalety analizy przy użyciu tabeli krzyżowej:

Podsumowując, tabela krzyżowa umożliwia tworzenie pogłębionej analizy danego zagadnienia czy problemu. Do największych plusów jej wykorzystania zaliczyć można:

 • zapewnienie przejrzystej prezentacji danych, otrzymanych podczas badania,
 • minimalizacja wysiłków i kosztu – wystarczy przeprowadzenie jednego badania, aby przy pomocy tabeli krzyżowej  spojrzeć na badany problem z wielu perspektyw,
 • możliwość skrócenia ankiety – nie trzeba zadawać dodatkowych pytań (kierowanych np. tylko do kobiet czy mężczyzn), ponieważ wyniki mogą zostać przeanalizowane pod tym kątem już później, na etapie analizowania danych,
 • idealne wykorzystanie tabeli w celu przeprowadzenia badania o z góry określonej puli respondentów (np. w określonym wieku lub o konkretnym wykształceniu) – krzyżowanie pytań jednokrotnego wyboru z innymi rodzajami pytań,
 • możliwość bardzo szybkiej i automatycznej analizy naszego problemu ze względu na zmienne, jakich użyliśmy (zadane pytania, wprowadzone segmenty danych),
 • możliwość bezpośredniego dodania tabeli krzyżowej (zarówno wartości liczbowej jak i wykresu) do raportu,
 • estetyczny wygląd, szczególnie jeśli chodzi o wykresy z danymi.

 

Zapisz się do newslettera

Poszerzaj swoją wiedzę w temacie badań klientów, pracowników i rynku - zostań ekspertem badań ankietowych!

Pamiętaj, w każdej chwili możesz się wypisać.