Tabela krzyżowa – niezastąpiona przy analizie wyników ankiety online

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że analiza i prezentacja zebranych podczas badania wyników są tak samo ważne jak ich treść. Nawet najbardziej interesujące dane, przedstawione w nudny czy niezrozumiały sposób mogą zostać przez czytelników czy badaczy niezauważone lub celowo zignorowane. Ankiety online pomagają w szybki i prosty sposób przeprowadzić różne rodzaje badań – zarówno ilościowych, jak i jakościowych, kierowanych do klientów, pracowników czy uczniów.

Webankieta umożliwia zaawansowaną analizę wyników badania.

Korzystaj z tabel krzyżowych, filtrów, trendów i innych narzędzi do analizy podczas badań prowadzonych na Webankieta.pl.

Przetestuj bezpłatnie

Bez karty kredytowej · Zrezygnuj kiedy chcesz · Program zgodny z RODO

Narzędzia, takie jak Webankieta pozwalają jednak nie tylko na intuicyjne tworzenie kwestionariuszy, ale co najważniejsze – na zaawansowaną analizę uzyskanych wyników. W tym artykule skupimy się na jednym z narzędzi służących do analizowania zgromadzonych wyników – tabeli krzyżowej. Dzięki niej można z łatwością zaobserwować zależności między dwoma zadanymi w ankiecie pytaniami lub między pytaniem, a segmentami danych (informacjami na temat respondenta). Wyniki prezentowane są w postaci tabeli, w której kolumny i wiersze zawierają dwa wybrane zagadnienia, wraz z możliwymi odpowiedziami.

Analiza wyników ankiety

Przeczytaj eBooka i dowiedz się jak zacząć analizę z użyciem tabeli krzyżowej i innych narzędzi. Wyjaśnimy w nim z jakich metod najlepiej skorzystać i jak wyciągać z badań konkretne wnioski, tak aby ograniczyć Twój cenny czas i wysiłek.

Pobierz ebook

Kiedy zwykłe „tak” i „nie” to za mało

Tabela krzyżowa to prosty mechanizm służący do przyrównywania zebranych danych w celu wyciągnięcia nowych, przydatnych wniosków. Jaka jest zasada działania metody? Zestawiane są odpowiedzi z dwóch różnych pytań, dzięki czemu obserwujemy jak dany respondent odpowiadał nie tylko na to jedne pytanie, lecz także odnośnie innych kwestii. Prowadzi to do szeregu ciekawych wniosków, jak np.:

 • analiza zależności między tym jak odpowiadały na poszczególne pytania określone grupy odbiorców (np. osoby z wyższym wykształceniem),
 • wyróżnienie cech charakterystycznych dla odpowiedzi danej grupy osób,
 • dostrzeżenie trendów w odpowiedziach czy powtarzających się tendencji.

Tabela krzyżowa to skuteczna metoda pod warunkiem odpowiedniego zestawienia pytań. Sens będzie miało np. zestawienie pytania:

Jakie jest Twoje wykształcenie z: Czy korzystałeś/łaś kiedyś z produktu X?

Tabela krzyżowa w ankiecie internetowej – teoria

To, co odróżnia tabele krzyżowe od innych metod analizy danych to możliwość łącznej analizy dwóch zmiennych o charakterze nominalnym bądź porządkowym. Celem, dla którego tworzone są tabele jest zazwyczaj próba wyjaśnienia wpływu jednej zmiennej niezależnej (pytania, segmentu danych) na inną zmienną – zależną. Tabela krzyżowa to metoda stosowana powszechnie – w badaniach naukowych, społecznych czy prowadzonych przez firmy. Nie oznacza to jednak, że sposób jej tworzenia został ściśle określony – przeciwnie, jest to metoda niezestandaryzowana. Poprzez brak sztywnych reguł tworzenia czy prezentacji tabel krzyżowych w źródłach można znaleźć wiele jej formatów czy sposobów prezentacji.  

Tabele krzyżowe wykorzystywane do analizy danych są bardzo dobrym sposobem na pogłębianie problemu badanego przy użyciu ankiety online. Za ich pomocą możemy wyczytać znacznie więcej niż nawet z pytań opisowych czy wielokrotnych. Możemy bowiem dokonać podziału wyników według takich cech jak: płeć, wiek, zatrudnienie i wiele, wiele innych – wszystko zależy od pytań, które zadaliśmy w ankiecie. W ten prosty sposób, za pomocą analizy porównawczej, możemy więc stwierdzić jak kształtują się wyniki w określonych grupach respondentów i zestawić je między sobą. Więcej na ten temat można przeczytać w słowniku pojęć Webankiety.

rys. tabela krzyżująca dwa pytania (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru)

Jak analizować dane?

Szczegółowy opis tworzenia i analizy danych przy pomocy tabeli krzyżowej znajduje się w artykule: Zaawansowana analiza z użyciem tabeli krzyżowej, w poradniku Webankiety. Dowiesz się z niego jak krok po kroku tworzyć tabele krzyżową zestawiając wyniki pochodzące zarówno z pytań (różnych rodzajów), jak i segmentów danych. Przykładowa tabela krzyżowa stworzona w platformie Webankieta, zestawiająca segment danych (informację o płci respondenta) z odpowiedzią na jedno z zadanych pytań może wyglądać tak:

rys. tabela krzyżująca dane respondenta (płeć) z pytaniem jednokrotnego wyboru

W tym miejscu podamy jednak kilka ogólnych wskazówek, o których należy pamiętać podczas tworzenia tabeli krzyżowej:

 • Pamiętaj o odpowiednim nazwaniu tabeli – opatrz ją nagłówkiem, który opisze jej zawartość tak, aby w przypadku dodania jej do raportu mieć jasność czego dotyczy zestawienie. Tytuł powinien być krótki i zrozumiały nawet dla osób, które nie brały udziału w tworzeniu badania.
 • W miarę możliwości dodaj do analizy liczbowej wykres – pozwoli to na lepszą wizualizację zjawiska.
 • Krzyżowanie pytań możliwe jest tylko w przypadku pytań zamkniętych – jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zadbaj więc, aby informacje, które chcesz przeanalizować później przy użyciu tabeli krzyżowej (np. płeć, wiek) zostały zadane w ankiecie online właśnie przy wykorzystaniu tych pytań.
 • Jeżeli krzyżujemy ze sobą pytania, które nie zostały wypełnione tę samą ilość razy mogą wystąpić różnice w sumowanych pozycjach z kolumn i wierszy

rys. tabela krzyżująca dane respondenta (wiek) z pytaniem NPS

Największe zalety analizy przy użyciu tabeli krzyżowej:

Podsumowując, tabela krzyżowa umożliwia tworzenie pogłębionej analizy danego zagadnienia czy problemu. Do największych plusów jej wykorzystania zaliczyć można:

 • zapewnienie przejrzystej prezentacji danych, otrzymanych podczas badania,
 • minimalizacja wysiłków i kosztu – wystarczy przeprowadzenie jednego badania, aby przy pomocy tabeli krzyżowej  spojrzeć na badany problem z wielu perspektyw,
 • możliwość skrócenia ankiety – nie trzeba zadawać dodatkowych pytań (kierowanych np. tylko do kobiet czy mężczyzn), ponieważ wyniki mogą zostać przeanalizowane pod tym kątem już później, na etapie analizowania danych,
 • idealne wykorzystanie tabeli w celu przeprowadzenia badania o z góry określonej puli respondentów (np. w określonym wieku lub o konkretnym wykształceniu) – krzyżowanie pytań jednokrotnego wyboru z innymi rodzajami pytań,
 • możliwość bardzo szybkiej i automatycznej analizy naszego problemu ze względu na zmienne, jakich użyliśmy (zadane pytania, wprowadzone segmenty danych),
 • możliwość bezpośredniego dodania tabeli krzyżowej (zarówno wartości liczbowej jak i wykresu) do raportu,
 • estetyczny wygląd, szczególnie jeśli chodzi o wykresy z danymi.
Urszula Kamburov-Niepewna
Ula to Content Manager z bogatym doświadczeniem w dziennikarstwie i SEO copywritingu. Z Webankieta związana jest od 5 lat, a obecnie kieruje tam zespołem Content Marketingu. Jest specjalistką w tworzeniu treści z zakresu badań HR i Marketingu, Customer Experience oraz User Experience. Po pracy Ula jest obsesyjną czytelniczką, psychofanką Harry’ego Pottera i podróżniczką, która łapie każdą okazję, aby zobaczyć trochę świata i skosztować (zwykle więcej niż trochę) dobrego jedzenia.