Skala rang – co to jest i kiedy stosować?

Skala rang często wykorzystywana jest w badaniach mających na celu odkrycie i pomiar preferencji respondenta – przede wszystkim w branży marketingowej. Jest to rodzaj skali porządkowej, której użycie polega na uporządkowaniu przez respondenta kategorii zawartych w ankiecie według określonego kryterium. Kwestionariusz zawiera wówczas odpowiedzi wyskalowane według skali nominalnej, która pod wpływem informacji udzielanej przez respondenta zamienia się w skalę rang.

Do głównych zalet skali rang zalicza się z jednej strony łatwość jej tworzenia, a z drugiej zrozumiałość dla respondenta – bez potrzeby dołączania do badania skomplikowanych instrukcji czy wzorów. Wśród jej wad można wymienić fakt, że w miarę wzrostu liczby cech poddawanych ocenie, maleje jej efektywność. 

Skala rang — przykład:

Oto przykład pytania wykorzystującego skalę rang, stworzonego dzięki narzędziu Webankieta, korzystając z opcji pytania typu formularz:

Lub w nieco prostszy sposób – za pomocą pytania rankingowego: