Pytanie otwarte macierzowe w ankiecie

Każdego dnia intensywnie pracujemy nad rozbudową serwisu i spełnianiem oczekiwań naszych użytkowników. Tym razem na Webankieta.pl dodaliśmy nowy  typ pytania – otwarte pytanie macierzowe. Warto dodać, że jesteśmy jedynym polskim narzędziem, które ma w swojej ofercie takie rozwiązanie.

Nowy typ pytania pozwala uzyskać informacje, która są w pewnym stopniu wypadkowymi dwóch zestawów obiektów. W pytaniu macierzowym, które jest formą tabeli, pytamy respondentów o dwa zbiory cech zawartych w wierszach i w kolumnach. Spójrzmy na przykład:

macierz wielokrotnego wyboru

W tradycyjnym pytaniu macierzowym, czy to jedno- czy wielokrotnego wyboru, nie możemy pogłębić odpowiedzi zawartych w środkowych komórkach tabeli. Nowy typ pytania na to pozwala. Pozostając przy temacie przekąsek otwarte pytanie macierzowe mogłoby wyglądać następująco:

macierz otwarta

Oczywiście przykładów zastosowania otwartego pytania macierzowego jest sporo. Może ono być często wykorzystywane przy testach wiedzy, np.:

  1. wymień pozytywne i negatywne bodźce motywacyjne uwzględniając podział na czynniki płacowe oraz pozapłacowe (materialne i pozamaterialne),
  2. scharakteryzuj poniższe wydarzenia historyczne pod kątem: czasu trwania zdarzenia, głównych wydarzeń, głównych dowodzących, obszaru geograficznego konfliktu oraz skutków zdarzenia,
  3. wymień plusy i minusy następujących stylów zarządzania: …

Otwarte pytanie macierzowe mogą mieć także zastosowanie w bardziej biznesowych przypadkach, np.:

  1. dokonaj analizy SWOT (szanse, zagrożenia, silne i słabe strony) wejścia telefonii Virgin Mobile na polski rynek,
  2. wskaż plusy i minusy poniższych usług świadczonych przez naszą firmę,
  3. jak oceniasz (pozytywnie, negatywnie czy neutralnie) poniższe wycieczki fakultatywne pod względem:…,
  4. podaj wielkości wydatków w kolejnych kwartałach na poniższe obszary.

Jak widać nowy typ pytania ma wiele możliwości zastosowania i jesteśmy pewni, że przyda się również Tobie. W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Webankieta pl