Czym jest Employee Satisfaction?
(ESAT)

Badanie satysfakcji pracownika pozwala zmierzyć czy, a do tego w jakim stopniu, firma spełnia lub przewyższa oczekiwania pracujących w niej osób. Przedstawiając sprawę w największym uproszczeniu ankieta ESAT mierzy zadowolenie pracownika. Pozwala na poznanie jego opinii w zakresie wybranych obszarów działalności firmy - od ogólnej satysfakcji do np. oceny systemów motywacyjnych. 

Za pomocą skal pomiarowych badanie daje efekty mierzalne w sposób ilościowy, a odpowiedzi otwarte i pogłębione dodatkowo ułatwiają wykrycie mocnych i słabych stron organizacji.

Zadowolony pracownik to najlepsza inwestycja

Celem badan satysfakcji pracowników jest objęcie jak największego obszaru życia codziennego pracowników w firmie - psychicznego i fizycznego środowiska pracy, komunikacji z przełożonymi i relacji ze współpracownikami.

Badania satysfakcji pracowników różnią się w wielu firmach, jednak każde z nich ma jeden słuszny cel - uczynienie pracowników bardziej zadowolonymi i zaangażowanymi z wykonywanej pracy.

Ułatwienie podejmowania decyzji związanych z usprawnieniem procesu zarządzania

Obiektywna ocena poziomu satysfakcji, motywacji, rozwoju zawodowego poprzez dostarczenie feedbacku od pracowników

Szybka identyfikacja negatywnych procesów w organizacji

Poprawa komunikacji między pracownikami oraz przepływu informacji w organizacji

Wzrost zaangażowania pracowników oraz poprawa efektywności ich pracy.

Umocnienie wizerunku firmy dbającej o potrzeby swoich pracowników, która stara się poznać ich potrzeby.

Korzyści płynące z prowadzenia badań ESAT

Zbadaj czy twoja firma jest przyjaznym
miejscem do pracy

Nasze ankiety mierzące zadowolenie i zaangażowanie z pracy zawierają zestaw pytań przygotowanych we współpracy z doświadczonymi badaczami. Zawierają potrzebne dane, które każda z firm powinna pozyskiwać od swoich klientów w badaniu zadowolenia i zaangażowania z pracy.

Dzięki gotowym szablonom możesz już teraz rozpocząć badanie ESAT i dostosować je do swojej organizacji, tak, by odpowiadała faktycznym potrzebom twojej firmy.

Uniwersalne narzędzie badawcze

Nie wymagaja uciążliwej procedury wdrażania ani posiadania specjalnych umiejętności

Dostęp do najbardziej ogólnych informacji na temat poziomu satysfakcji pracownika

To może być wstępem do bardziej szczegółowych badań, np. Oceny wzajemnej 360, Employee Engagement

Raporty z wyników badania

Czytelne, gotowe do prezentacji w formacie linku, PDF lub PPTX.

Prowadząc badanie ESAT w Webankiecie firma zyskuje:

Od czego zacząć badanie ESAT?

Po pierwsze: stwórz ankietę.

Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jak badać metodą ESAT. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie cele firma chce dzięki badaniu osiągnąć – jakich konkretnie informacji potrzebuje, w jakim stopniu mają być one szczegółowe itp.

Dlatego też metoda Employee Satisfaction Score nie ma dokładnych wytycznych, wzorów, czy gotowych zestawów pytań, które mają być zadane w ankiecie online.

Tworząc pytania pamiętajmy o ich celu

ESAT bada indywidualnych pracowników, jednak efektem badań jest zbiorowy obraz satysfakcji zespołu. Użyta skala musi więc dawać jasny przekaz czy, i na ile pracownicy są zadowoleni. Pamiętaj, że celem jest zdobycie informacji na temat poziomu zadowolenia pracownika.

W typowym pytaniu ESAT odpowiedź zaznaczana jest w skali:
1 — bardzo niezadowolony, a 5 — bardzo zadowolony.

Analiza wyników jest prosta - im wyższa wartość, tym lepsza ocena, czyli większe zadowolenie pracownika. Możliwe jest również zastosowanie skali 7-stopniowej (gdy chcemy uzyskać bardziej precyzyjne dane).

Obszary, które możesz badać przy pomocy ankiety ESAT

Musisz wiedzieć:

Satysfakcja pracownika wpływa bezpośrednio na oszczędności firmy! Szczęśliwy pracownik nie tylko nie odchodzi z firmy (co przyczynia się do zmniejszenia kosztów rekrutacji), ale również rozpowszechnia jej dobry wizerunek na zewnątrz.

organizacja pracy i bezpieczeństwo,

odczuwana pasja i motywacja pracowników,

relacje interpersonalne,

życie zawodowe, a życie osobiste

integracja pracowników firmy

równe traktowanie członków zespołu

przepływ informacji w firmie

wizerunek firmy

Masz pytania dotyczące
ESAT?

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników nie jest w Webankiecie usługą dodatkowo płatną. W ramach pakietu użytkownik otrzymuje dostęp do narzędzia i może tworzyć nieograniczoną liczbę badań. Dla każdego konta lista dostępnych funkcji dobierana jest indywidualnie. Aby wybrać te funkcje, które przydadzą Ci się podczas badania NPS skontaktuj się z naszym konsultantem.

Od stworzenia ankiety. Jej treść zależy od tego, jakie cele firma chce dzięki badaniu osiągnąć. Dlatego też metoda Employee Satisfaction nie ma dokładnych wzorów czy gotowych zestawów pytań. To, co zazwyczaj jest jednak wspólne dla wszystkich ankiet ESAT to pytanie główne.

Użyta w pytaniu skala musi dawać jasny przekaz czy i na ile pracownicy są zadowoleni. Tworząc pytania pamiętajmy o ich celu, czyli zdobyciu informacji na temat poziomu zadowolenia pracownika. Przykładowe pytanie Employee Satisfaction Score Jak bardzo zadowolony/a jest Pan(i) z ogólnych stosunków ze współpracownikami?

Badanie ESAT nie wymaga posiadanie specjalnej wiedzy i kwalifikacji - można bez trudu przeprowadzić je samodzielnie bądź powierzyć pracownikowi. Badanie charakteryzuje prosty sposób wdrożenia – wymaga jedynie poinformowania zespołu HR lub osób odpowiedzialnych za prowadzenie badania, które zajmą się interpretacją wyników. Wiedzę niezbędną do prowadzenia badania oraz obsługi narzędzia Webankieta można znaleźć w poradniku, w przykładach ankiet oraz na blogu. Przez cały czas prowadzenia badania można korzystać także z pomocy działu supportu.

Przede wszystkich ze względu na:

- zapewnienie pracownikom anonimowości,
- możliwość wypełniania kwestionariusza z dowolnego miejsca (w domu i pracy - komputer, telefon, tablet)
- czytelność wyników i możliwość zaawansowanej analizy,
- automatyczne generowanie raportów z badań,
- możliwość personalizacji kwestionariusza zgodnie z polityką firmy (interface, kolorystyka, czcionka, logo, link)
- oszczędność czasu związanego z samodzielnym wprowadzaniem danych,
- możliwość śledzenia postępu badania ESAT na bieżąco,
- możliwość zmiany języka ankiety (sprawdza się w organizacjach międzynarodowych)
- możliwość przebadania wielu respondentów a raz - szczególnie przydatne w wielkich korporacjach lub wielooddziałowych firmach.

Gwarancja tego, że badanie satysfakcji pracowników będzie anonimowe ma ogromne znaczenie. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że odpowiedzi będą szczere, a pracownik nie będzie mieć obaw podzielenia się nie tylko pozytywnymi, ale i negatywnymi opiniami. W przeciwieństwie do innych badań online zrezygnuj więc z wysyłki zaproszenia do badania na adres e-mail pracownika. Proponujemy publicznie poinformować zespół o celu i terminie badania lub napisać o tym wiadomość, która jednak nie będzie zawierała linka do wypełnienia ankiety. Gwarancją anonimowości może być np. wystawiony w pracowniczej kuchni czy sali konferencyjnej słoik z wydrukowanymi kodami dostępu - dla każdego pracownika innym.

Dyskrecja powinna być zachowana również na poziomie tworzenia ankiety. Unikaj jakichkolwiek pytań, które umożliwiłoby identyfikację respondenta, np. płeć, wiek, a w małych organizacjach - nawet dział.

Case Study Innogy

Przy użyciu ankiet online firma wysłuchuje głosu swoich pracowników, a co ważniejsze - na tej podstawie zmienia się na lepsze.

Pobierz Case Study

Case Study CodiLime

Satysfakcja zatrudnionych osób zawsze była istotnym wyróżnikiem polityki personalnej CodiLime, dlatego dział HR potrzebował systemowo uzyskać od pracowników informacje zwrotne.

Pobierz Case Study

Webankieta pozwala liderom rynku odnosić, a potem mierzyć swój sukces

Chcąc zoptymalizować działania swojej firmy w przyszłości, już dziś zacznij mierzyć lojalność pracowników, za pomocą naszych ankiet opartych na Employee Satisfaction Score. Webankieta sama wyliczy wskaźnik satysfakcji pracownika, dzięki czemu zaoszczędzisz czas potrzebny na przeprowadzenie badania.

Dodatkowo, dajemy Ci dostęp do szablonów ankiet, zawierających gotowe pytania, które możesz dopasować do swoich potrzeb. Oferujemy także usługę stworzenia kwestionariusza, specjalnie pod twoje preferencje. Zarejestruj się już dziś i przetestuj za darmo szereg możliwości Webankiety!

Zobacz wszystkie Case Studies

Dowiedz się więcej o ESAT z naszego bloga

ESAT – zbadaj satysfakcję swoich pracowników

Czytaj dalej

Ankiety dla HR – o co pytać pracowników?

Czytaj dalej

Ankieta dla pracowników – 5 pomysłów na usprawnienie firmy

Czytaj dalej

Rotacja pracowników – jak sobie z nią poradzić

Czytaj dalej

5 niezawodnych sposobów na trwałe zwiększenie zaangażowania Twoich pracowników

Czytaj dalej
Sprawdź wszystkie przykłady

Przykłady ankiet ESAT

Zaufało nam ponad 5000 klientów: