Rotacja pracowników – jak sobie z nią poradzić

Rotacja pracowników jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, występującym w każdej normalnej firmie i dopóki nie przybiera niepokojących rozmiarów nie ma żadnych powodów do bicia na alarm. Źródłem problemu jest najczęściej po prostu niezadowolenie pracowników ze swojej sytuacji w firmie, które w miarę upływu czasu przeradza się w spadek zaangażowania, postawę ogólnej bierności, a czasem wręcz irytację i inne kompulsywne zachowania, których kumulacją jest wywieszenie białej flagi.

Na początku wyjaśnijmy sobie co tak naprawdę motywuje pracowników do podjęcia samodzielnej decyzji o złozeniu wypowiedzenia.

Rotacja pracowników — czemu do niej dochodzi?

W celu zachowania maksymalnej rzetelności przypomnijmy, że rotacja pracowników ma swoje aspekty negatywne. Konieczność ponownego pozyskania pracownika pociąga za sobą wzrost ogólnych kosztów rekrutacji, wprowadza ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata, czy wpływa na spadek jakości pracy w firmie (odchodzący pracownicy często zabierają ze sobą know-how, doświadczenie i znajomość funkcjonowania firmy).

Z drugiej jednak strony, naturalny ruch pracowników w firmie przypomina ludzki krwiobieg – cykliczny przepływ świeżych komórek jest absolutnie niezbędny dla utrzymania optymalnego tempa rozwoju organizmu. Ponadto, pracownicy widząc możliwość awansu na nowe stanowiska często pracują wydajniej.

Niezależnie od tego, czy w twojej firmie rotacja pracowników przybiera niepokojące rozmiary, czy też jest zjawiskiem zupełnie marginalnym, warto zawsze trzymać rękę na pulsie i zwracać uwagę na ewentualne sygnały zwiastujące możliwe problemy w przyszłości.

Dlatego wychodząc założenia, że zawsze lepiej jest zapobiegać, niż leczyć, ponizej przedstawiam cztery najczęstsze przyczyny rotacji pracowników oraz sposoby na ograniczenie jej rozmiarów.

1. Przeciążenie pracą

Chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że nikt tak naprawdę nie chce się nudzić w biurze, a perspektywa konieczności symulowania pracy jest znacznie bardziej męcząca, niż faktyczne wykonywanie powierzonych obowiązków ;).

Jednakże każdy kij ma dwa końce i nadmierne przeciążenie codziennymi obowiązkami, połączone z zaburzeniem balansu między życiem zawodowym i prywatnym (ang. work and life balance) może generować u pracowników nadmierny stres, którego kumulacja jest częstą przyczyną rezygnacji z dalszej pracy w firmie.

Dlatego na miarę swoich możliwości zawsze starajmy się dobrze organizować czas swoim pracownikom i przydzielać im zadania adekwatnie do stanowiska i zakresu odpowiedzialności. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że większość naszych pracowników oprócz pracy stara się również utrzymywać aktywne życie osobiste, zapewnienie balansu pomiędzy tymi dwoma sferami jest dobrym pomysłem.

2. Wynagrodzenie

Czy znasz historię pewnego pracownika wielkiej międzynarodowej korporacji, który zarabiał połowę minimalnej krajowej, jednocześnie stanowiąc wzór zaangażowania i oddania swojemu pracodawcy, świecąc przykładem i inspiracją dla swoich koleżanek i kolegów? My również nie, bo prawdopodobnie nikt nigdy nie słyszał o takim pracowniku 😉

 

zbyt niskie wynagrodzenie jest jedną z najczęstszych przyczyn narastającego niezadowolenia pracowników

 

Nie ma sensu owijać w bawełnę – zbyt niskie wynagrodzenie jest jedną z najczęstszych przyczyn narastającego niezadowolenia pracowników. W połączeniu z przeświadczeniem o niewielkich możliwościach rozwoju zawodowego i finansowego w firmie niska pensja gra kluczową rolę, gdy w grę wchodzi decyzja o zmianie pracodawcy 3.

Dlatego też warto, na miarę możliwości firmy, rozważyć stałe podnoszenie wysokości wynagrodzenia swoich pracowników, szczególnie jeśli rynek, w obrębie którego funkcjonuje firma jest mocno konkurencyjny. Pamiętajmy również, że perspektywa zmiany pracy jest szczególnie kusząca, jeżeli pracownicy mają świadomość swojej wysokiej wartości rynkowej.

3. Brak wsparcia menagera

Dawno, dawno temu, jeszcze w czasach prehistorycznych ludzie gromadzili się w średniej wielkości plemionach, na czele których stał lokalny wódz – człowiek odpowiedzialny za organizację polowań, przydzielanie zadań poszczególnym członkom osady i ogólny dobrobyt swojego ludu.

Wprawdzie od tamtego okresu minęło już kilka tysięcy lat, ale wbrew pozorom jako gatunek aż tak mocno się od siebie nie różnimy ;).
Okazuje się bowiem, że we współczesnych zakładach pracy rolę „wodza” plemiennego przejęli przedstawiciele kadry menadżerskiej i to właśnie od ich zdolności organizacyjnych oraz liderskich zależy dobrobyt firmy i jej pracowników.

Jak wskazują badania, szeroko pojęte zaniedbywanie swoich podopiecznych przybierające postać formułowania niejasnych oczekiwań i poleceń, zaopatrywania w nieodpowiednie narzędzia do pracy oraz zbyt sporadycznego zapewniania podwładnym możliwości rozwoju zawodowego jest bardzo częstą przyczyną rezygnacji z dalszej pracy w firmie.

Dlatego w stosunkach z podopiecznymi, podobnie jak w czasach prehistorycznych, warto aktywnie zadbać o to, żeby każdy członek naszego „plemienia” miał jasne poczucie misji i środki do jej realizacji. Pracownik mający świadomość, że ktoś ponad nim autentycznie interesuje się jego losem z pewnością nam się za to odwdzięczy.

4. Oferta konkurencji

Zauważmy, że wszystkie podane wyżej przyczyny rotacji pracowników mają charakter wewnętrzny, a więc każde przedsiębiorstwo dotknięte jej negatywnymi skutkami ma bezpośrednią możliwość jej przeciwdziałania. Jednakże jeśli chodzi o zjawisko konkurencji, możemy działać jedynie „ogólnoustrojowo”, dbając o to, żeby oferowane przez nas warunki pracy i płacy były dla naszych pracowników maksymalnie zadowalające. Ryzyko utraty pracowników na rzecz konkurencji jest szczególnie wysokie w przypadku naszych najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych podopiecznych, którzy stanowią cenny nabytek dla naszych największych rywali.

Dlatego aby zatrzymać naszych najlepszych specjalistów warto odrobinę ich rozpieszczać – wyższa podstawa wynagrodzenia, częstsze awanse i więcej pozapłacowych benefitów to najbardziej sprawdzone sposoby na utrzymanie zadowolenia podopiecznych na odpowiednio wysokim poziomie.

Tego typu inwestycja z pewnością się opłaci. Pamiętajmy bowiem, że prawdziwie zadowolony ze swojej sytuacji zawodowej pracownik bardzo często nie odczuwa jakiejkolwiek motywacji do rozglądania się za ofertą konkurencji i jest bardziej skłonny do szybkiego odprawienia z kwitkiem potencjalnych telefonów ze strony zainteresowanych jego kompetencjami rekruterów.

Rotacja pracowników — skuteczne rozwiązanie

Szukasz bezpośrednich powodów rezygnacji pracowników z pracy w Twojej firmie? Stwórz ankietę Exit Interview w ramach oferty platformy Webankieta i nigdy więcej nie zastanawiaj się dlaczego pracownicy odchodzą.

Profilaktycznie, warto również zapytać pracowników o różne aspekty ich pracy, np. zbadać jak bardzo praca ich stresuje, albo czy nie czują się mobbingowani przez przełożonych. Oprócz tego warto cyklicznie sprawdzać ankietą stopień zadowolenia pracownika.

W zadawaniu powyższych pytań pomoże nasza platforma, na której przygotowaliśmy gotowe przykłady ankiet do wykorzystania..