Badanie zaangażowania pracowników – Test G-12

Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z problemem jakim jest badanie zaangażowania pracowników. Znajdziesz tutaj informacje na temat istoty tego rodzaju dociekań, płynących z nich korzyści oraz zagrożeń, jakie wynikają z braku monitoringu tej modalności. Dowiesz się także o skutecznych metodach pozwalających na pomiar zaangażowania pracowników przy użyciu narzędzi, jakie oferuje portal Webankieta.pl

Coraz więcej organizacji sięga obecnie po badanie zaangażowania pracowników, traktując je jako narzędzie diagnostyczne, które to umożliwić ma poznanie i zrozumienie czynników wpływających w znaczny sposób na sprawne i efektywne funkcjonowanie firmy. Czy tak rzeczywiście jest? W jaki sposób badać zaangażowanie pracowników i czy zmienna ta rzeczywiście ma jakieś znaczenie dla Twojej firmy? Niemal wszystkie największe organizacje zwracają baczną uwagę na tą zmienną i jak widać – dobrze im się wiedzie.

Tworzenie ankiety – podstawy

W tym eBooku krok po kroku wytłumaczymy jak stworzyć badanie pracowników i klientów w formie ankiety i jakie korzyści daje zbieranie opinii za pośrednictwem ankiet online.

Pobierz ebook

A Ty? Czy wiesz jak istotną kwestią dla Twojej firmy jest zaangażowanie pracujących w niej ludzi?

Zaangażowani pracownicy przejawiają w swojej pracy pozytywne nastawienie, zainteresowanie czynnościami związanymi z pracą, gotowość do większego wysiłku, a  nawet ekscytację powierzonymi zadaniami. Osoby te stanowią zatem bardzo ważny zasób Twojej firmy i jedno z najważniejszych źródło jej dochodów. Ankiety pracownicze Hay Group Insight dowodzą, że „wysoce zaangażowani pracownicy mogą podwyższyć wyniki biznesowe nawet w zakresie ok. 30 procent i że w pełni zaangażowani pracownicy mogą mieć nawet 2,5-krotnie lepsze przewidywane wyniki od swoich niezaangażowanych kolegów”. W związku z tym, zadaniem priorytetowym każdej, a więc także Twojej firmy, powinno więc być dążenie do rozwinięcia w przedsiębiorstwie tzw. strategii zaangażowania.

Jakie konsekwencje może ponieść Twoja firma, gdy zignorujesz ważność czynnika zaangażowania wśród pracowników?

Na to pytanie kierownictwo każdej firmy, także Twojej, powinno odpowiedzieć samo. Niemniej jednak oczywistym jest, że niska wartość tej zmiennej nie tylko nie przyczyni się do wzrostu produktywności i wydajności Twojej firmy, ale wręcz osłabi jej pozycję – jeśli Twoi podwładni nie przejawiają w pracy zaangażowania, jednocześnie przynoszą mniej zysków (np. pracują wolniej; nie wgłębiają się w istotne zagadnienia, wzrasta też ich absencja), a wręcz generują straty. Czy zatem nie warto zatem, abyś zainwestował w podniesienie ich zaangażowania?


Dlaczego niektóre firmy nieustannie pną się w górę a inne wręcz przeciwnie?

Podobne pytanie postawiono swego czasu na najstarszym na świecie instytucie badania opinii społecznej – Instytucie Gallupa. Około 25-letnie obserwacje wybranych firm i setki tysięcy wywiadów z ich pracownikami doprowadziły ww. jednostkę do identyfikacji wspólnych cech organizacji, które odnoszą trwały sukces rynkowy (a w związku z tym i finansowy). Wystarczy zatem „jedynie” dążyć do wykształcenia takich cech w przedsiębiorstwie, a jego pozycja rynkowa z pewnością się umocni.

Proste i szybkie tworzenie badań zaangażowania

Za pomocą Webankiety możesz tworzyć dowolne badania zaangażowania, w tym Test G-12. Korzystaj z gotowych szablonów i oszczędzaj swój czas oraz wysiłek!

Przetestuj bezpłatnie

Bez karty kredytowej · Zrezygnuj kiedy chcesz · Program zgodny z RODO

Także Twoja firma może należeć do grona przedsiębiorstw przodujących w swojej branży!

Wystarczy, że Twoi pracownicy twierdząco odpowiedzą na następujące pytania:

 1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?
 2. Czy mam do dyspozycji narzędzia niezbędne do dobrego wykonania pracy?
 3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?
 4. Czy w ciągu ostatnich 7 dni czułem się choć raz doceniony?
 5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy?
 6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie, abym się dalej rozwijał?
 7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?
 8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?
 9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, aby pracować jak najlepiej?
 10. Czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela?
 11. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?
 12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Powyższe pytania tworzą tzw. Test Gallupa (G 12), czyli jedną z najbardziej cenionych metod służących pomiarowi zaangażowania pracowników, a opracowaną przez Instytut Gallupa na podstawie przytoczonych wyżej, długoletnich badań. Firmy spełniające postawione w teście warunki przodują w swoich branżach, a takie wartości jak dobry produkt, nowoczesne technologie czy profesjonalna sprzedaż są osiągane przez nie znacznie szybciej i przy wiele mniejszych kosztach w porównaniu z organizacjami nie należącymi do tzw. firm G12.

Wypróbuj tę metodę w swoim przedsiębiorstwie i sprawdź jakie są przyczyny jej stagnacji rynkowej!

Test Gallupa nie tylko powoli Ci ustalić, czy Twoja organizacja należy do elitarnej grupy firm G 12, ale też wskaże, które obszary w organizacji wymagają podjęcia działań naprawczych (np. polepszenie systemu komunikacji poziomej czy pionowej, nastawienie na rozwój pracownika, atmosfera w pracy). Jeśli już dowiesz się co szwankuje, z pewnością będzie Ci łatwiej poczynić pewne kroki w tej sprawie.

Uwaga!

Jeśli Twój pracownik odpowiada przecząco na początkowe pytania (np. pyt. Nr 3), nie ma sensu, abyś w działaniach naprawczych zajął się najpierw poprawą kwestii, poruszanych przez pytania dalsze (również zanegowane przez ankietowanego, tj. pyt 9.). Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Cały test porównać można do piramidy potrzeb Maslowa, gdzie zaspokojenie potrzeb podstawowych (fizjologicznych czy bezpieczeństwa) jest konieczne, aby móc sprostać potrzebom wyższego rzędu (np. samorealizacji). W odniesieniu do testu G-12, pierwsze pytania reprezentują potrzeby pierwszego rzędu pracowników w organizacji. Jeśli Twój podwładny nie wie, jakie są jego zadania w pracy, nie ma sensu stwarzać mu możliwości rozwoju, dopóki ta pierwsza kwestia nie zostanie rozwiązana, ponieważ działania te i tak nie przyniosą rezultatu, a tylko namnożą straty.

W jaki sposób możesz przeprowadzić badanie zaangażowania pracowników, wykorzystując Test Gallupa?

Jako, że metoda ta nie odwołuje się do wymiernych, ustrukturyzowanych wskaźników, nie sposób tutaj posiłkować się obserwacją. Możesz zatem przeprowadzić ankietę w formie papierowej – tutaj jednak pojawia się problem – rzadko który pracownik będzie szczerze odpowiadał na pytania dotyczące własnego zaangażowania, kiedy obecny jest przełożony lub gdy musi osobiście zwrócić mu kwestionariusz; nie wspominając o innych kwestiach jak wysokie nakłady finansowe czy czasochłonność.

Dlaczego więc nie miałbyś skorzystać z możliwości jakie daje kwestionariusz internetowy? Zniknie problem czasu, nakładów finansowych i nieszczerości odpowiedzi ankietowanych. Dodatkowo analiza uzyskanych informacji stanie się niezwykle prosta, podobnie zresztą jak ponowne zbadanie zagadnienia.

Czy badanie zaangażowania Twoich pracowników wymaga od Ciebie zastosowania Testu Gallupa?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – oczywiście, że nie. Zaangażowanie pracownika badać można przy użyciu innego rodzaju narzędzi czy ankiet, jednak Test Gallupa jest metodą, o której trafności i rzetelności wiemy bardzo dużo, ponadto tych kilkanaście pytań prześwietla właściwie wszystkie wskaźniki zaangażowania pracowników (m.in. świadomość zakresu obowiązków na danym stanowisku, atmosfera w pracy, skuteczność systemu komunikacyjnego czy możliwości rozwoju). Nie musisz więc wykorzystywać tego testu, ale na pewno dobrze jest przemyśleć czy nie warto choćby wesprzeć się kwestiami w nim zawartymi, przy tworzeniu własnej metody. Poniżej prezentuję zestaw wartościowych ankiet służących badaniu zaangażowania pracowników, na których możesz oprzeć się podczas kreacji własnych kwestionariuszy:

https://poradnik.webankieta.pl/dobre-praktyki-w-ankietach-online/
https://www.webankieta.pl/przyklady-ankiet
Przykładowa ankieta — Test Gallupa

Jak w monitoringu zaangażowania pracowników pomogą Ci narzędzia serwisu Webankieta.pl?

Portal Webankieta.pl daje Ci wybór – możesz stworzyć całą ankietę od początku, wg własnego pomysłu i preferencji, albo skorzystać z jednego ze specjalnie przygotowanych w tym celu szablonów, które w dowolny sposób możesz modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb, dzięki czemu szybkość i wygoda przeprowadzanego badania jest jeszcze bardziej zwiększona.

Na podstawie:

http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/motywowanie/artykuly/671051,zaangazowanie_pracownikow.html
http://hrstandard.pl/2011/08/11/co-wplywa-na-zaangazowanie-pracownikow/
http://f5.pl/oferta/doradztwo-hr/nasze-uslugi/badanie-zaangazowania-pracownikow.html
http://www.moznainaczej.com.pl/dlaczego-jedne-firmy-odnosza-sukces