Badanie satysfakcji pracowników przez ankietę

W artykule znajdziesz informacje na temat tego czym jest badanie satysfakcji pracowników i jakie są jego zalety. Dowiesz się także o konsekwencjach braku monitoringu tej modalności, ale również o proponowanych przez portal Webankieta.pl rozwiązaniach tego problemu, przy użyciu narzędzi jakie oferuje serwis.

Twój sukces to Twoi pracownicy!

Jednym z najcenniejszych zasobów każdej firmy są osoby w niej pracujące, które to budują wizerunek marki i sprawiają, że przedsiębiorstwo funkcjonuje we właściwy sposób. Wiele badań przekonuje, że najlepsze firmy na rynku to takie, w których aktywność zawodowa jest traktowana przez pracowników nie tylko jako źródło dochodu ale i przyjemności. Z tego właśnie powodu dążenie do zapewnienia przyjaznych i satysfakcjonujących warunków pracy powinno być jednym z priorytetów firmy.

 

Dlaczego badanie satysfakcji pracowników jest tak istotne?

Wyniki tego typu badań dają nam bardzo przejrzysty obraz sytuacji panującej w firmie. Pozwalają między innymi na poznanie opinii pracowników o miejscu pracy i ułatwiają  zdiagnozowanie konfliktów wewnątrzorganizacyjnych,  ale także mocnych i słabych stron firmy z punktu widzenia jej pracowników. Dzięki badaniom satysfakcji osób przez nas zatrudnionych możemy zlustrować krytyczne obszary,  będące przyczyną odejścia wartościowych pracowników, ale też zdobyć informacje na temat potrzeb rozwojowych podwładnych czy odpowiadającego im systemu motywacji. Zaobserwowane w badaniach rozbieżności w oczekiwaniach i potrzebach pracowników w stosunku do tego, co oferuje im nasza firma tłumaczą także ewentualny niski poziom zaangażowania podwładnych w aktywność zawodową czy niski poziom realizacji powierzonych zadań.

Podsumowując: badanie satysfakcji podwładnych mówi nam o aktualnym poziomie zadowolenia zatrudnianych przez nas osób i jednocześnie o tym co zrobić, by tę satysfakcję podnieść i utrzymać na zadowalającym poziomie.  Ważne, aby pamiętać, że satysfakcja pracownika nie jest luksusem, ale warunkiem jego kreatywności, zaangażowania i lojalności, a zadowolenie podwładnego przekłada się na zadowolenie klienta oraz zyski firmy.

 

Z czym wiąże się niski poziom satysfakcji pracowników?

Najkrócej mówiąc – niski poziom satysfakcji pracownika = niska motywacja i zaangażowanie tego pracownika w powierzone mu obowiązki służbowe. Jest to zrozumiałe – jak bowiem można dawać z siebie wszystko w miejscu, w którym delikatnie mówiąc, nie czujemy się najlepiej? Zewnętrzne wskaźniki niskiej satysfakcji pracowników to często także zwiększenie częstości i długości ich absencji, co przecież oznacza straty dla firmy. Mało satysfakcjonująca praca często jest także powodem poszukiwań nowej, której warunki będą bardziej zadowalające – co dotyczy zwłaszcza pracowników o wysokiej samoocenie i jednocześnie także wysokich kompetencjach. Jaka więc będzie pozycja naszej firmy i perspektywa jej rozwoju, kiedy wszyscy najlepsi pracownicy „uciekną” do pracodawcy, który poza godziwą pensją zapewni im także satysfakcjonujące warunki wykonywania służbowych obowiązków?

 

Skąd bierze się satysfakcja pracowników?

Na satysfakcję pracowników składa się wiele czynników tj. płaca, relacje z przełożonymi, stosunki koleżeńskie, możliwości rozwoju, oczekiwania świadome i nieświadome, udział w życiu firmy, ważność i złożoność wykonywanego zadania oraz czynniki osobowościowe jak np. wyznawane wartości, temperament czy poziom aspiracji. Aby poziom satysfakcji naszych podwładnych był wysoki – rozbieżność między tym, czego oni od nas oczekują, a tym co my im oferujemy powinna być jak najmniejsza.

 

Jak tę rozbieżność zredukować?

Istnieje szereg metod stosowanych w celu podnoszenia satysfakcji pracowników – od nagród pieniężnych poprzez możliwości awansu, polepszenie komunikacji w firmie czy skorelowanie celów przedsiębiorstwa z celami pracownika. Aby jednak wiedzieć, czy podniesienie satysfakcji pracowników wymaga rzeczywiście naszej pracy (oraz w jakim obszarze), czy też zadowolenie to trzeba „tylko” utrzymać, musimy najpierw dowiedzieć się, jaki poziom tej modalności aktualnie prezentują nasi podwładni.

 

Skąd możemy dowiedzieć się o aktualnym poziomie satysfakcji swoich pracowników?

Najlepiej – od nich samych. W jaki sposób? Oczywiście można przeprowadzić wywiad z każdym z pracowników, ale: czy nie jest to zbyt czasochłonne i przede wszystkim czy twarzą w twarz z pracodawcą podwładny rzeczywiście przyzna się do tego, że „coś mu w firmie nie pasuje”? Może warto więc skorzystać z ankiety? W ten sposób rozwiązujemy oba problemy, a ponadto jeszcze sposób analizy zebranych danych i ewentualne ich powtarzanie staje się dużo prostsze i wygodniejsze – zwłaszcza jeśli skorzystamy z ankiety internetowej (przy tej dochodzi nam jeszcze redukcja kosztów związanych z drukiem ankiet, dodatkowo więc dbamy o przyrodę).

 

O co pytać przeprowadzając badanie satysfakcji pracowników?

Najlepiej tutaj wykorzystać wszystkie wskaźniki wpływające na satysfakcję pracownika – od aspektów formalnych (tj. uzyskiwane wynagrodzenie czy awanse, ważność wykonywanego zadania), przez aspekty fizyczne (tj. estetyka miejsca pracy czy obecność potrzebnych narzędzi) do atmosfery pracy (tj. komunikacja i kontakt z przełożonymi oraz współpracownikami) oraz oczekiwań związanych z samorozwojem (tj. możliwość odbywania szkoleń czy podnoszenia kwalifikacji). W ten sposób uzyskamy pełne informacje na temat satysfakcji pracowników w poszczególnych obszarach i będziemy wiedzieć nad czym jeszcze trzeba popracować. Ważne jest by pamiętać o czasowym kontrolowaniu poziomu zadowolenia podwładnych przez powtarzanie badań i ewentualne wprowadzanie zmian służących podnoszeniu satysfakcji.

 

Kilka przykładów wartościowych ankiet stosowanych w badaniu satysfakcji pracownika znajdziesz w naszym dziale z przykładami ankiet: https://www.webankieta.pl/przyklady-ankiet

 

Jak mierzyć satysfakcję pracowników w serwisie WEBANKIETA.PL?

Portal Webankieta.pl daje nam wybór – albo tworzymy całą ankietę od początku, wg własnego pomysłu i preferencji, albo korzystamy z jednego ze specjalnie przygotowanych w tym celu szablonów, które w dowolny sposób możemy modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększona zostaje szybkość i wygoda przeprowadzanego badania.

Na podstawie:

https://www.webankieta.pl/blog/employee-nps-czyli-jak-przeprowadzic-wartosciowe-badanie-satysfakcji-pracowniczej/
http://www.tsresearch.pl/7.html
http://www.hrmapa.pl/badanie-satysfakcji-pracownikow
http://hsforb.pl/badanie-satysfakcji-pracownikow/