Badania rynku

Prowadź badania rynkowe dla swoich klientów

To rozwiązanie dla Ciebie, jeśli Twoi klienci chcą:

 • zbadać trendy i oczekiwania na rynku
 • wprowadzić na rynek nowy produkt,
 • zweryfikować lub stworzyć strategię działania firmy,
 • poznać opinię szerokiej grupy osób,
 • zbudować efektywną strategię marketingową.
Chcę przetestować za darmo
Badania rynku

Webankieta oferuje możliwość prowadzenia badań za pomocą różnych technik:

 • CAWI

  Technika polegająca na wypełnieniu ankiety w formie elektronicznej (online) - w ten sposób zadawane są pytania i udzielane odpowiedzi. Technika CAWI umożliwia dotarcie do dużej grupy respondentów w łatwy i szybki sposób. Pozwoli też ograniczyć koszty i nie wymaga bezpośredniego kontaktu badacza z respondentami.

 • CATI

  Inaczej: wywiad telefoniczny. CATI łączy w sobie zalety bezpośredniej rozmowy z respondentem z ułatwieniami technicznymi właściwymi ankietom internetowym. To sposób zbierania informacji ilościowych wykorzystywany m.in. w badaniach marketingowych i badaniach opinii.

 • CAPI

  To badania ankietowe prowadzone przy użyciu urządzeń elektronicznych, w tym również mobilnych – telefonów, tabletów. Największą zaletą badań CAPI jest ich wszechstronność – mogą być wykorzystane wszędzie tam, gdzie respondenci to osoby korzystające z urządzeń elektronicznych. Ankiety CAPI zapewniają łatwe tworzenie i automatyczną analizę wyników - to doskonały sposób na szybkie i efektywne zbieranie opinii.

Badania w Webankiecie = korzyści

Badania Twojego klienta:

 • stały dostęp do aktualnych wyników,
 • czytelne raporty z badań gotowe do prezentacji w firmie,
 • wszechstronność - wykorzystanie jednego narzędzia do różnego rodzaju badań (opinii, rynku, marketingowych itd.).

Badania Twojej firmy:

 • możliwość jednoczesnej pracy nad projektem przez kilka osób (tworzenie ankiet, analiza wyników),
 • samodzielne tworzenie badań - bez konieczności współpracy z działem IT,
 • oszczędność na raportowaniu wyników.

Z naszego narzędzia skorzystali m.in.:

Medicover

Jesteśmy wyjątkowo zadowoleni z zaangażowania zespołu Webankieta przy codziennej pracy z nami, bieżącego wsparcia i dyspozycyjności przy realizacji licznych badań on-line, jak też z rozwiązań oferowanych przez serwis Webankieta.

Beata Dąbrowska
Specjalista ds. badań i Analiz Rynku

Do kogo kierujemy to rozwiązanie:

 • agencje,
 • firmy prowadzące badania na zlecenie innych firm,
 • osoby prowadzące badania na szerokiej grupie osób.
Zakładam darmowe konto
Z Webankiety korzystają:
 • ING
 • Skoda
 • Bank Pekao
 • PKO
 • PZU
 • Danone
 • DHL
 • Coca Cola
 • Nationale Nederlanden