ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Badanie Stay Interview

Ankieta stay interview to prosty kwestionariusz, który pozwala pracownikom na podzielenie się z zespołem HR lub bezpośrednim przełożonym motywacjami stojącymi za pozostaniem w swojej pracy, a także na wskazanie obszarów wymagających poprawy.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Co się stanie po wybraniu szablonu?
Zacznij zbierać wyniki w 5 minut

 • ikonka funkcji

  Wybierz szablon, a przekierujemy Cię do rejestracji, gdzie zakładasz darmowe konto, na którym czeka skopiowana ankieta.

 • ikonka funkcji

  Ankieta jest gotowa do wysyłki. Jeśli szablon wymaga zmian, wprowadzisz je kilkoma kliknięciami.

 • ikonka funkcji

  Link do ankiety jest generowany automatycznie – skopiuj go i wyślij ankietę do respondentów jednym klikiem .

 • ikonka funkcji

  Wyniki będą spływać na Twoje konto , gdzie możesz je filtrować i analizować i jednym kliknięciem wygenerować gotowy raport.

Stay Interview czy Exit Interview? [różnice]

Badania exit interview, czyli wywiady lub ankiety kierowane do pracowników odchodzących z firmy, w wielu organizacjach stanowią już standard. To z nich zespół HR może dowiedzieć się, jakie były powody odejścia i popracować nad poprawą najgorzej ocenianych aspektów w przyszłości.

A co z pracownikami, którzy zdecydowali się na kontynuowanie współpracy? Dla nich stworzone jest inne badanie – stay interview. To ankieta online, dzięki której pracownicy mogą podzielić się z zespołem HR motywami swojej decyzji oraz wskazać na obszary funkcjonowania firmy, które wymagają poprawy.

Gdybyśmy mieli porównać obydwa badania do związku, powiedzielibyśmy, że exit interview to ostatnie spotkanie rozstającej się pary. Owszem, zdarza się, że padają na nie miłe słowa i konstruktywna krytyka, ale relacja, na ogół, jest skończona. Stay interview to okazja do popracowania nad związkiem, by stał się silniejszy niż kiedykolwiek.

Im lepszego, bardziej wykwalifikowanego specjalisty dotyczy, tym bardziej warto zadbać o pozostanie takiego pracownika w organizacji.

Dlaczego warto wprowadzić Stay Interview w firmie?

Przeprowadzanie stay interview i innych popularnych badań HR na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej może przynieść wiele cennych informacji na temat funkcjonowania firmy. W tym konkretnym przypadku – ma szanse zapobiec odejściu pracownika. Ale to nie jedyna korzyść regularnego monitorowania satysfakcji personelu i implementacji badania stay interview.

Zatrzymywanie utalentowanych pracowników

Ankieta stay interview pozwala zidentyfikować i zrozumieć czynniki, które decydują o pozostaniu pracowników w naszej organizacji. Dzięki temu firma może podejmować świadome działania w celu zatrzymywania szeregowych pracowników i kluczowych specjalistów.

Wyższe zaangażowanie pracowników

Badania stay interview umożliwiają respondentowi wyrażenie swoich obaw, potrzeb i oczekiwań. Rozmowy te pozwalają zidentyfikować obszary, w których firma może poprawić warunki pracy, co sprzyja wyższemu zaangażowaniu pracownika.

Redukcja kosztów rekrutacji i szkoleń

Zatrzymywanie obecnych pracowników jest często bardziej opłacalne niż ciągłe poszukiwanie i szkolenie nowych. Badania stay interview mogą dostarczyć informacji, które pomogą zidentyfikować obszary do poprawy, aby zminimalizować ryzyko utraty pracowników.

Wspieranie otwartej komunikacji

Ankiety dla HR pomagają zrozumieć, jakie czynniki wpływają na satysfakcję pracowników i ich poziom zaangażowania w pracę. Poprawa klimatu organizacyjnego, postawienie na kulturę feedbacku i otwartej komunikacji może przyczynić się do zwiększenia produktywności i efektywności pracowników.

Przewidywanie problemów i reagowanie na nie

Kłopoty w firmach wynikają często z braku świadomości znaczenia rozmów i ignorowania potencjalnych sygnałów ostrzegawczych. Badania stay interview pozwalają wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy związane z zatrzymaniem pracowników. Działa to jak narzędzie prewencyjne, umożliwiające szybką reakcję na ewentualne zagrożenia utraty wartościowych członków zespołu, a także jako narzędzie wsparcia integracji zespołu.

Personalizacja zarządzania talentami

Bezpośredni przełożony powinien poznać unikalne potrzeby i oczekiwania swoich podwładnych. Spersonalizowane podejście do zarządzania talentami może przynieść lepsze rezultaty niż podejście ogólne, ponieważ zaopiekowany odpowiednio specjalista będzie czuł, że firmie naprawdę na nim zależy.

Przeprowadzanie Stay Interview krok po kroku

Przeprowadzenie stay interview za pomocą kwestionariusza może być skutecznym sposobem na zebranie opinii pracowników w bardziej anonimowy sposób niż w trakcie rozmowy w cztery oczy. Oto kroki, które mogą pomóc w przygotowaniu i przeprowadzeniu badania w formie ankiety:

 1. Przygotowanie:
  • Określenie celu ankiety: Zdefiniuj, dlaczego przeprowadzasz stay interview za pomocą ankiety. Czy chcesz zidentyfikować obszary poprawy, zrozumieć potrzeby pracowników czy ocenić poziom zaangażowania?
  • Wybór platformy ankiety online: Wybierz narzędzie do przeprowadzania ankiet online, które jest łatwe w obsłudze i oferuje anonimowość dla respondentów.
 2. Formułowanie pytań:
  • Otwarte pytania: Stosuj otwarte pytania, które pozwolą pracownikom swobodnie wyrazić swoje opinie. Unikaj pytań, które prowadzą do konkretnych odpowiedzi.
  • Zróżnicowanie tematów: Zadawaj pytania dotyczące różnych obszarów, takich jak zadania pracy, relacje z zespołem, rozwój zawodowy, korzyści i wynagrodzenie.
 3. Anonimowość i zaufanie:
  • Zapewnij anonimowość: Upewnij się, że ankieta jest anonimowa, aby pracownicy czuli się swobodnie dzieląc się swoimi opiniami.
  • Wzmocnij zaufanie: Udziel informacji o celu ankiety i zapewnij pracowników, że ich opinie są ważne dla organizacji.
 4. Rozesłanie ankiety:
  • Określ termin: Wybierz odpowiedni moment na przeprowadzenie ankiety, a także ustal termin zakończenia zbierania danych.
  • Powiadom pracowników: Poinformuj pracowników o zbliżającej się ankiecie, podkreślając jej cel i znaczenie dla rozwoju organizacji.
 5. Analiza wyników:
  • Zbieranie danych: Po zakończeniu terminu przeprowadzenia ankiety, zbierz i zorganizuj zebrane dane.
  • Analiza wyników: Przeanalizuj odpowiedzi, identyfikując główne obszary, w których można wprowadzić zmiany.
 6. Przygotowanie działań:
  • Rozważ działania naprawcze: Na podstawie wyników ankiety, opracuj plan działań, które mogą poprawić warunki pracy i zatrzymać pracowników.
  • Dzielenie się wynikami: Jeśli to możliwe, poinformuj pracowników o ogólnych wynikach ankiety i planowanych działaniach.
 7. Monitorowanie postępu:
  • Określ regularność: Planuj kolejne ankietowanie lub śledź zmiany w organizacji, monitorując postępy w zakresie wdrażanych działań.

Przeprowadzenie stay interview to proces, który wymaga zaufania, otwartej komunikacji i skrupulatności w działaniu. Warto zauważyć, że to narzędzie nie tylko pozwala zatrzymać pracowników, ale również dostarcza cenne informacje do doskonalenia strategii zatrzymywania talentów w organizacji.

Stay Interview – przykładowe pytania

Przygotowanie kwestionariusza ankiety to wypadkowa celu badania i specyfiki organizacji. Warto zatem potraktować poniższe przykładowe pytania jako punkt wyjścia i inspiracje do stworzenia własnych, dostosowanych do potrzeb konkretnej firmy.

1. Co sprawia, że zdecydowałeś/decydowałaś się pracować w naszej firmie?

2. Czy masz jasno określone cele zawodowe w ramach obecnej roli? Jeśli tak, to jakie są one?

3. Jakie aspekty twojej pracy sprawiają, że czujesz się szczególnie zaangażowany/zaangażowana?

4. Czy masz wystarczające możliwości rozwoju zawodowego w ramach obecnej roli? Jeśli nie, to co można by poprawić?

5. Jakie korzyści i nagrody uważasz za najważniejsze i motywujące?

6. Czy czujesz się wystarczająco doceniony/doceniona za swoją pracę? W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś otrzymywać feedback od swojego przełożonego?

7. Czy istnieją jakieś trudności, które napotykasz w codziennej pracy i które mogą wpływać na twoją satysfakcję z pracy?

8. Czy masz propozycje zmian w organizacji pracy lub strukturze zespołu, które mogłyby poprawić efektywność i atmosferę w pracy?

9. Czy jest coś, co mógłbym/mogłabym zrobić jako przełożony/przełożona, aby poprawić twoje doświadczenie pracy w firmie?

10. Czy istnieją obszary, w których martwisz się o swoją przyszłość w firmie lub które mogą skłonić cię do rozważenia zmiany pracy?

Przypominamy, że te pytania stanowią jedynie punkt wyjścia. Możesz dostosować je do konkretnych potrzeb i kontekstu organizacji, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat motywacji i satysfakcji pracowników. Warto również uwzględnić pytania zamknięte (o odpowiedziach tak/nie) oraz umożliwić pracownikom dodawanie komentarzy czy sugestii.

Załóż darmowe konto i badaj pracowników z Webankietą

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Zaufali nam

Wykorzystujemy Webankietę nie tylko do candidate experience i onboardingu. Poszerzamy badania szkoleń i spotkań wewnętrznych, a także ocenę współpracy rekrutera z menedżerem. Narzędzie jest bardzo intuicyjnie. Bez wątpienia mocno usprawniliśmy w ostatnich miesiącach proces pozyskiwania feedbacku od pracowników.

Wiktoria Wolszczak

Specjalistka ds. Rekrutacji w OBI

Webankieta to proste narzędzie o dużych możliwościach przydatne podczas realizacji mniejszych i większych projektów. Najbardziej doceniam w narzędziu prostotę użycia, możliwość kopiowania pytań z innych ankiet i ułatwienie w konstrukcji kafeterii, polegające na możliwości przekopiowania całego pytania wraz z odpowiedziami do okna dialogowego.

Żabka logo

Błażej Borsuk

Insight Specialist w Żabka

Mam wrażenie, że w Webankiecie znalazłem to, do czego sam później dążyłem rozwijając moją firmę – z jednej strony dbanie o solidne i bezpieczne podstawy technologiczne, a z drugiej słuchanie potrzeb, angażowanie klientów w rozwój produktu i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający