przykłady ankiet Badania pracowników

Dyskryminacja w pracy

 • Dzień dobry,

  staramy się, aby nasza firma była przyjaznym miejscem pracy dla każdego członka naszego zespołu. Dlatego prosimy Cię o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety dotyczącej przejawów dyskryminacji w pracy.
  Zaznaczamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa. Twoje odpowiedzi posłużą nam do zebrania zbiorczych informacji na temat atmosfery panującej w zespole i podjęcia odpowiednich działań, mających na celu zapobiegnięcie dyskryminacji w przyszłości.

  Dziękujemy, zespół HR
 • 1. Czy podczas pracy w naszej firmie chociaż raz poczułeś/aś się dyskryminowany/a? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie były przejawy dyskryminacji wobec Ciebie?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Co, Twoim zdaniem, było główną przyczyną tego, że byłeś/aś dyskyminowany/a? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy spotkałeś/aś się w Twojej firmie z dyskryminowaniem innych osób? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Kogo dotyczyły zachowania mające znamiona dyskryminacji?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Co, Twoim zdaniem, było główną przyczyną dyskryminacji wyżej wymienionej osoby lub osób? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy Twoim zdaniem w Twojej firmie jest ktoś, do kogo można zwrócić się o pomoc? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Kim jest ta osoba?

 • 9. Czy ktoś z firmy lub Ty osobiście doświadczyłeś/aś podczas pracy którejś z wymienionych poniżej sytuacji: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy rzadko nie umiem stwierdzić często ciągle
  Obraźliwe uwagi na temat czyjejś płci, religii, wykształcenia lub orientacji seksualnej  
  Obraźliwe żarty na temat płci, wyznania, orientacji seksualnej, wykształcenia  
  Niższe stawki wynagrodzenia osób zatrudnionych na niższym stanowisku  
  Agresja słowna wobec współpracownika  
  Propozycje o zabarwieniu seksualnym, składane w miejscu pracy lub podczas spotkań związanych z pracą przez osobę na wyższym stanowisku  
  Pytania o status małżeński, dzieci lub plany założenia rodziny podczas rozmowy kwalifikacyjnej  
  Pytania o orientację seksualną, wyznanie lub pochodzenie etniczne podczas rozmowy kwalifikacyjnej  
 • 10. Które z wymienionych powyżej sytuacji uznajesz za dyskryminację? *

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika