przykłady ankiet Badania pracowników

Formularz rekrutacji online

Najlepszym sposobem na wstępną rekrutację kandydatów starających się o posadę w Twojej firmie jest ankieta online w formie formularza. Pozwoli ona szybko dokonać pierwszej selekcji kandydatów, a tym samym wyeliminować osoby, które aplikują na stanowisko nie spełniając podstawowych wymagań.

Formularz rekrutacyjny online można umieścić na stronie internetowej firmy bądź w wiadomości wysyłanej do kandydatów. Link do ankiety może znaleźć się także w treści ogłoszenia na LinkedIn, Pracuj.pl czy innych popularnych portalach.

  • Część I: Informacje personalne
  • 1. Imię i nazwisko: *

  • 2. Adres e-mail: *

    Wyniki rekrutacji zostaną wysłane na ten adres.
    Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
  • 3. Telefon kontaktowy: *

    q
  • 4. Stanowisko na które Pan/i aplikuje: *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • 5. Załącz swoje CV *

    Dopuszczalne formaty plików to: pdf. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
  • Część II: Wykształcenie
  • 6. Poziom wyksztłcenia *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • 7. Kursy i szkolenia związane z przyszłym stanowiskiem pracy: *

  • III. Umiejętności
  • 8. Znajomość języków: *

    Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
    brak podstawowy (A1-A2) średni (B1-B2) zaawansowany (od C1)
    angielski  
    niemiecki  
    rosyjski  
    hiszpański  
    norweski  
  • 9. Czy posiada Pan/i prawo jazdy kat B? *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
  • IV. Oczekiwania:
  • 10. Proszę określić swoje oczekiwania finansowe (netto): *

Nie znasz Webankiety?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Poznaj możliwości
widok interfejsu użytkownika