przykłady ankiet Biznes

Ankieta testowania koncepcji produktu

 • Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu ... . Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!
 • 1. Czy w ciągu ostatniego roku dokonał/a Pan/i zakupu produktu z którejś ze wskazanych kategorii, jeśli tak to którą najczęściej? *

  proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi w każdym wierszu
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Wcale
  Kategoria 1  
  Kategoria 2  
 • Proszę uważnie przeczytać poniższy opis produktu. Po zapoznaniu się z opisem [i zdjęciem] proszę odpowiedzieć na kolejne pytania.
 • 2. Bazując na opisie produktu powyżej, jak bardzo dla Pana/Pani prawdopodobne jest, że następnym razem kupi Pan/i ten produkt gdy będzie potrzebował/a [kategoria produktu]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jak według Pana/Pani poszczególne nazwy pasują do produktu opisanego powyżej, przy czym 1 to najmniej pasująca nazwa, zaś 5 najbardziej pasująca nazwa. *

  proszę zaznaczyć po jednej odpowiedzi w każdym wierszu
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Nazwa 1  
  Nazwa 2  
 • 4. Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 6. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Proszę określić swój aktualny poziom wykształcenia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Warto wiedzieć:

Wprowadzanie nowych produktów na rynek wymaga od firmy kompleksowego przygotowania. Im więcej informacji na temat klientów - ich wymagań, preferencji będziesz posiadał, tym lepszą ofertę masz szansę przygotować. Dobrym narzędziem do uzyskania tego typu danych jest ankieta.
Oferujemy kwestionariusze, których zadaniem jest testowanie koncepcji produktu. Ułatwią one poznanie potencjalnej grupy odbiorców i powiedzą jaki mają oni stosunek do naszej marki, czy ją rozpoznają itp. Ankieta umożliwia szybką analizę danych i dojście do konkretnych wniosków, które mogą przyczynić się do sukcesu nowego produktu na rynku.

Stwórz taką ankietę

Nie znasz Webankiety?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Poznaj możliwości
widok interfejsu użytkownika