przykłady ankiet Badania pracowników

Ocena wzajemna pracy i relacji z przełożonym

Relacje przełożonego z pracownikami mają ogromne znaczenie nie tylko dla nich samych, ale i całej firmy. To od nich zależy, czy najzdolniejsi członkowie zespołu w nim pozostaną, zamiast odchodzić do konkurencji. To od nich zależy też zadowolenie pracowników, a co za tym idzie zaangażowanie i wydajność pracy.

Dzięki gotowej ankiecie szybko sprawdzisz nie tylko, jak relacje z przełożonym oceniane są przez Twój zespół, ale i jak oceniane są jego kompetencje i umiejętności. Badanie online pomoże Ci zgromadzić w jednym miejscu feedback od całego zespołu i podjąć działania mające na celu poprawę współpracy i wzajemnego zaufania wśród pracowników.

 • Dzień dobry,

  poniższa ankieta ma na celu ocenę relacji, jaką jako pracownik firmy X nawiązał/a Pan/i ze swoim bezpośrednim przełożonym. W badaniu zadamy również pytania dotyczące oceny pracy przełożonego.

  Ankieta jest całkowicie anonimowa - identyfikacja pracownika będzie możliwa tylko na poziomie działu. Jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut.

  Dziękujemy za szczere odpowiedzi.

  Zespoł HR

 • Część I dotycząca oceny przełożonego

 • 1. Jakie Pana/i zdaniem wykształcenie powinien posiadać przełożony? *

  Proszę zaznaczyć minimalny poziom wykształcenia wymagany Pana/i zdaniem.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jak ocenia Pan/i poszczególne kompetencje przełożonego: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie źle raczej źle trudno ocenić raczej dobrze zdecydowanie dobrze
  wiedza związana z pełnionym stanowiskiem  
  kultura osobista  
  delegowanie zadań  
  wykonywanie obowiązków służbowych  
  uprzejmość  
  relacje z innymi pracownikami  
  umiejętności interpersonalne  
 • 3. Który z wymienionych wyżej stylów zarządzania najbardziej pasuje do Twojego przełożonego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które z cech lub kompetencji zauważył Pan/i u swojego przełożonego? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Czy ma Pan/i jakieś sugestie, które mogłyby wpłynąć na lepszą ocenę przełożonego w Pana/i oczach? *

 • Część II dotycząca oceny relacji z przełożonym

 • 6. W jaki sposób Pana/i przełożony komunikuje się z Panem/nią najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jakie kanały komunikacji odpowiadają Panu/i najbardziej podczas kontaktów z przełożonym przy codziennym wykonywaniu obowiązków? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo mi nie odpowiada raczej mi nie odpowiada ani odpowiada, ani nie odpowiada odpowiada mi bardzo mi odpowiada
  e-mail  
  telefon  
  kontakt bezpośredni (rozmowa)  
  kontakt za pośrednictwem innych pracowników  
  videokonferencje  
  zebrania (kontakt w grupie)  
  grupowy czat/forum  
 • 8. Czy Pana/i zdaniem przełożony zarządza zespołem w dobry sposób? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Co powoduje, że ocenia Pan/i kompetencje zarządzającego, jako dobre? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Jak ocenia Pan/i swoją relację z przełożonym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Co wpłynęło na tak złą ocenę relacji z Pana/i przełożonym? *

 • 12. Co powoduje, że ocenia Pan/i kompetencje zarządzającego, jako złe? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Czy czuje Pan/i, że może zwrócić się do przełożonego z problemem związanym z pracą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Czy czuje Pan/i, że może zwrócić się do przełożonego z problemem związanym z życiem prywatnym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Czy ma Pan/i jakieś sugestie, które mogłyby wpłynąć na poprawę relacji z przełożonym? *

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika