przykłady ankiet Badania pracowników

Ankieta oceny systemu motywacyjnego / benefitów

Jako dobry pracodawca zapewne podejmujesz kroki mające na celu zwiększenie motywacji i chęci do pracy w swoim zespole. Czy są one jednak efektywne i dopasowane do oczekiwań pracowników? Nie warto inwestować w pomysły, które tak naprawdę nie są atrakcyjne dla personelu.
Dlatego przeprowadzenie ankiety na temat oceny systemu motywacyjnego może skutkować nie tylko zwiększeniem morale pracowników, lecz także pozwolić na oszczędność. To krótkie,przyjemne badanie, które pozwoli Ci przygotować system motywacyjny dostosowany do oczekiwań danej grupy.

 • Szanowni Państwo!

  Niniejsza ankieta ma na celu .... . Jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut.

  Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.

  Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

 • 1. Czy obecne wynagrodzenie jest dla Pana/Pani satysfakcjonujące? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy Pana/Pani obecne wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Proszę wyrazić swoją opinię wobec poniższych stwierdzeń *

  1 oznacza brak zgody zaś 5 zdecydowaną zgodę
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  Moje wynagrodzenie jest dla mnie satysfakcjonujące  
  Mam pewność zatrudnienia  
  Jeśli tylko chcę mogę awansować w ciągu roku  
  System socjalny cenię sobie bardzo wysoko  
  Mam możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania zdolności  
  Przełożeni odnoszą się do mnie z szacunkiem  
  Współpracownicy są przyjaźni i życzliwi  
  Występują dobre relacje między pracownikami a przełożonymi  
  Często spotykam się po pracy ze współpracownikami  
 • 4. Proszę przyporządkować poniższym składnikom systemu socjalnego stopień istotności na podanej skali *

  1 to najniższe zaś 5 najwyższe miejsce
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  świąteczne paczki dla dzieci  
  dofinansowanie wypoczynku dla całej rodziny  
  nagrody jubileuszowe  
  coroczny festyn pracowniczy  
  bony świąteczne  
  dodatkowe ubezpieczenie medyczne  
  bezzwrotna pomoc finansowa w trudnej sytuacji życiowej  
  dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
  bilety do kina, teatru, na koncerty  
 • 5. Proszę przyporządkować poniższym czynnikom stopień istotności *

  1 to najmniej istotny zaś 5 najbardziej istotny czynnik
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  satysfakcjonujące wynagrodzenie  
  szacunek przełożonych  
  możliwość awansu w ciągu roku  
  pewność zatrudnienia  
  możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijania zdolności  
  zadowalający system socjalny  
  przyjaźni i życzliwi współpracownicy  
 • 6. Proszę podać najczęstsze powody awansowania w Pana/Pani organizacji *

  proszę zaznaczyć tylko jedną główną odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Proszę ocenić Pana/Pani możliwości awansu w ciągu najbliższego roku *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 10. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika