ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Ankieta – test wielkiej piątki

Dzięki wynikom testu online respondent może dowiedzieć się więcej na swój temat, bazując na cechach, takich jak neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność czy ekstrawersja.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Zobacz wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Słyszałeś o Teście Wielkiej Piątki? To jeden z najbardziej popularnych testów osobowości którego autorami są Paul Costy i Robert McCrae. Wyniki pozwalają poznać lepiej samego siebie, bazując na cechach, takich jak neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność czy ekstrawersja.

Test dostępny jest w formie ankiety online, dzięki czemu łatwo roześlesz go nawet do bardzo licznej grupy respondentów, otrzymasz dostęp do wyników w jednym miejscu i zaawansowane możliwości analizy rezultatów dla dużej grupy lub pojedynczych badanych.

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Zaufali nam

Wszyscy chcielibyśmy odpowiadać na potrzeby naszych klientów i być dla nich firmami pierwszego wyboru. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom jest nierozłącznie związane z ciągłym badaniem satysfakcji z oferty czy obsługi. W PZU mamy świadomość, jakie są oczekiwania klienta i wg nich tworzymy standardy. Szybka reakcja jest ważnym elementem całego procesu. Dlatego w wielu przypadkach zastąpiliśmy tradycyjne badania telefoniczne, badaniami online. Dzięki Webankiecie realizujemy je szybciej, taniej i na większej próbie. Tam, gdzie kiedyś realizowaliśmy kilkaset ankiet, dziś robimy ich kilka tysięcy. Tym samym możemy lepiej zarządzać doświadczeniami klientów i diagnozować punktowe działania, które powinniśmy podjąć, aby lepiej spełniać oczekiwania. Intuicyjność i użyteczność tego rozwiązania zachęciła nas do wykorzystania go w innych – poza CX – obszarach organizacji. Dzięki temu możemy zbierać informacje nie tylko od klientów, ale i pracowników.

Pracuję z różnymi narzędziami badawczymi i jestem przekonany, że Webankieta jest jednym z rozwiązań, które mogą zaspokoić ponadstandardowe potrzeby firm w zbieraniu informacji zwrotnej.

Mirosław Mikłos

Director of Customer Experience Management Bureau w PZU

Dla mnie, jako tzw. „heavy usera” narzędzi IT, Webankieta pozwala osiągnąć prawie każdy cel biznesowy związany z prowadzeniem badań lub ankiet online. Robi to bezpiecznie, wygodnie i skutecznie.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający

Ogromne znaczenie w wyborze narzędzia miała możliwość automatyzacji badania. Zespół Fitness Catering nie musi codziennie wykonywać czynności, które w Webankiecie są zautomatyzowane. Należy do nich np. generowanie raportów, z których czerpana jest wiedza na temat tego, jak wyglądał w biznesie cały poprzedni dzień. 

Paulina Rzęzawa

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Fitness Catering