przykłady ankiet Badania rynku

Ocena warunków życia mieszkańców i jakości usług publicznych

Czy masz pewność, że działania podejmowane przez władze miasta, gminy czy powiatu są dobrze oceniane przez mieszkańców? Ich poparcie ma ogromne znaczenie nie tylko dla jakości życia na danym obszarze, ale także dla powodzenia inwestycji i zaangażowania w lokalne inicjatywy.

Dlatego regularne badania opinii mieszkańców mają tak ogromne znaczenie. Ankieta online pozwoli Ci w krótkim czasie dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Kwestionariusz możesz wysłać na adres e-mail mieszkańców, umieścić na stronie internetowej lub gminnej stronie w mediach społecznościowych.

 • Szanowni Mieszkańcy,

  Dbamy o rozwój naszej gminy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gminy i podjąć na ich podstawie decyzje popierane wśród lokalnej społeczności.

  Ankieta jest anonimowa, a udział w niej - dobrowolny. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut.

  Serdecznie dziękujemy za szczere odpowiedzi!

  Rada Gminy 

 • Jak długo mieszka Pan/i w naszej gminie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wcześniej mieszkał Pan/i:

  Jeśli mieszka Pan/i w naszej gminie od urodzenie, proszę pominąć pytanie.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy jest Pan/i zadowolony z faktu, że mieszka Pan/i w naszej gminie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę określić poziom zadowolenia z poszczególnych aspektów życia w naszej gminie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo niezadowolony/a niezadowolony/a ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a zadowolony/a bardzo zadowolony/a
  łatwość znalezienia pracy  
  warunki do prowadzenia własnej działalności gospodarczej  
  warunki mieszkaniowe  
  bezpieczeństwo  
  stan infrastruktury wodociągowej  
  stan infrastruktury kanalizacyjnej  
  czystość i porządek  
  gospodarka komunalna  
  stan infrastruktury drogowej  
  działanie pomocy społecznej  
  działanie przedszkoli  
  jakość kształcenia w szkołach podstawowych  
  jakość kształcenia w pozostałych szkołach  
  działanie instytucji kulturalnych  
  jakość podstawowej opieki zdrowotnej  
  dbałość o środowisko  
  turystyka  
  warunki do uprawiania sportu  
  jakość placówek handlowych  
  dostęp do Internetu  
  transport publiczny  
 • Jak ocenił/a by Pan/i stan finansowy naszej gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę krótko uzasadnić swój wybór: *

 • Czy interesuje się Pan/i życiem i wydarzeniami w gminie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • W jaki sposób dowiaduje się Pan/i o wydarzeniach lub szuka informacji o gminie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Jaki jest Pana/i zdaniem najlepszy sposób na informowanie mieszkańców o ty, co dzieje się w gminie? *

 • Czy pana/i zdaniem mieszkańcy mają wpływ na decyzje podejmowane przez władze gminy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • W których obszarach konsultacja społeczna z mieszkańcami byłaby Pana/i zdaniem najbardziej potrzebna: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Jak ocenia Pan/i nastawienie władz gminy do mieszkańców? *

 • Co Pana/i zdaniem ma największy wpływ na taką ocenę? *

 • Jak ocenia Pan/i wysiłki władz gminy w zakresie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze
  dbałości o środowisko  
  poprawy poziomu edukacji  
  organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych  
  poprawy stanu dróg  
  budowę mieszkań  
  tworzenie nowych miejsc pracy  
  pomocy bezrobotnym  
  aktywizacji osób niepełnosrawnych  
  aktywizacji seniorów  
  pomocy samotnym rodzicom  
 • Płeć *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Wykształcenie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Ile masz lat? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika