Ankieta o aktywności fizycznej

Utrzymanie sprawności fizycznej i rozwój psychoruchowy uczniów to jedno z zadań, jakie musi spełnić szkoła. Najprostszym sposobem na uzyskanie informacji na temat tego, czy uczniowie są aktywni fizycznie, jak oceniają przygotowanie szkoły w tym zakresie czy który rodzaj aktywności jest dla nich najbardziej atrakcyjny, jest przeprowadzenie ankiety internetowej.

W platformie Webankieta można stworzyć kwestionariusz z dowolną liczbą pytań, skierowany do wszystkich uczniów lub konkretnych klas. Narzędzie umożliwia możliwość filtracji wyników, np. pod względem wieku ucznia czy tego, jaki sport uznaje za ulubiony. Automatycznie generowane raporty będą cennym źródłem informacji dla nauczycieli wychowania fizycznego i dyrekcji.

 • 1. Określ z jaką częstotliwością podejmujesz aktywność fizyczną? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Ile średnio trwa Twój jeden trening? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Określ w jakim stopniu wymienione niżej powody są dla Ciebie ważne przy podejmowaniu aktywności fizycznej: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo małym małym obojętne dużym bardzo dużym
  możliwość zrzucenia wagi  
  ukształtowanie sylwetki  
  nawiązanie nowych znajomości  
  poczucie wspólnoty z zespołem/partnerem  
  produktywne spędzanie wolnego czasu  
  odpoczynek psychiczny  
 • 4. W jakich miejscach ćwiczysz najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Jak oceniłbyś/łabyś swoją sprawność fizyczną? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Które ze sportów/dyscyplin uprawiasz najczęściej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Czy uważasz, że Twoja szkoła jest dobrze wyposażona pod względem sprzętu i obiektów sportowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jakiego sprzętu lub obiektów sportowych brakuje w Twojej szkole? *

 • 9. Jak oceniłbyś lekcje wychowania fizycznego w Twojej szkole pod względem: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo źle źle średnio dobrze bardzo dobrze
  zaangażowania nauczyciela  
  dostępu do sprzętu sportowego  
  urozmaicenia programu zajęć  
  miejsca, w którym odbywają się lekcje  
  liczby osób podczas zajęć  
  czasu trwania lekcji  
  liczby lekcji w tygodniu  
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika