Badanie losów zawodowych absolwentów

Artykuł traktuje o tym czym jest badanie losów zawodowych absolwentów placówek edukacyjnych/uczelni wyższych. Zawiera informacje na temat danych jakie można uzyskać, przeprowadzając tego typu badanie, oraz tego, w jakim celu mogą zostać one wykorzystane. Zaprezentowane zostaną również rozwiązania dotyczące śledzenia losu absolwentów jakie oferuje serwis Webankieta.pl.

Nawiązując do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych, prowadzących od lat obowiązkowo cykliczne badania losów zawodowych swoich absolwentów, również polskie szkoły wyższe powoli wdrażają taki system na terenie naszego kraju. Realizowane badania dostarczają bowiem użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale także kandydatom (starającym się o przyjęcie na konkretny kierunek studiów na danej uczelni wyższej),  studentom, absolwentom a także potencjalnym pracodawcom. R

Również badanie absolwentów szkół średnich przynieść może wiele istotnych informacji zainteresowanym stronom.

Jakie informacje możemy uzyskać wykorzystując badanie losów zawodowych absolwentów?

Każde badanie powinno mieć jasno określony cel, który chcemy za jego pomocą osiągnąć. W przypadku eksploracji zagadnienia losu absolwentów, celem takiego dociekania może być przede wszystkim zdobycie informacji o statusie zawodowym/dalszej karierze edukacyjnej absolwentów oraz sposobach ich wejścia na rynek pracy, ale nie tylko.

Badania losu osób kończących daną uczelnię dostarczają także wiadomości na temat charakterystycznych cech ich pierwszej pracy, pozwalając zidentyfikować potrzeby i oczekiwania pracodawców wobec młodych pracowników. Dzięki tego typu badaniom możemy ocenić stopień dostosowania absolwentów do wymogów rynku pracy oraz znaczenie doświadczenia zawodowego zdobytego w trakcie nauki w konkretnej szkole wyższej.

Możliwe jest także określenie związku między ukończonym kierunkiem studiów a statusem zawodowym, majątkowym czy sytuację życiową absolwenta. Co ważne, dzięki cyklicznemu monitorowaniu losu naszych studentów, posiądziemy także informacje na temat stopnia utrzymania przez nich pracy, ale przede wszystkim badania tego typu pozwolą nam na ocenę zdobytego na naszej uczelni wykształcenia i kwalifikacji w kontekście szans absolwentów na rynku pracy.

Jak możemy wykorzystać uzyskane w tego rodzaju badaniach informacje?

Przede wszystkim dane tego typu służyć mogą podnoszeniu jakości kształcenia naszych studentów. Informacje uzyskane w badaniach losów absolwentów niewątpliwie bowiem wskazać mogą obszary, na których my jako edukujący powinniśmy się skupić.

Jaki jest sens podnoszenia jakości kształcenia?

Możemy wyróżnić wiele zalet, płynących z wysokiej jakości kształcenia. Przede wszystkim – im wyższy poziom edukacyjny prezentuje nasza uczelnia, tym więcej naszych absolwentów znajdzie satysfakcjonującą pracę po jej ukończeniu. Nie jest to jedyna zaleta – wysoki poziom kształcenia przyciąga do naszej placówki dużą ilość potencjalnych kandydatów, co w dobie niżu demokratycznego jest ważnym przymiotem, nie wspominając już o różnego typu dotacjach z tytułu wysokiego poziomu nauczania, czołowej pozycji w ogólnopolskich rankingach, a zatem także prestiżu naszej uczelni.

Co, jeśli nie będziemy monitorować losu absolwentów naszej uczelni?

W najlepszym przypadku – pozycja uczelni czy też jej prestiż nie ulegnie zmianie, a system kształcenia będzie rutynowy (nie rozwojowy), ale.. możemy też stracić swoją pozycję, lub po prostu cały czas plasować się na szarym końcu długiej listy szkół średnich czy wyższych.

Kandydaci z pewnością będą mniej zainteresowani edukacją w naszej placówce, a absolwenci niezadowoleni z faktu, że po jej skończeniu ciężko im znaleźć pracę. Taka sytuacja może nawet doprowadzić do tego, że ziści się jeden z najczarniejszych scenariuszy i po prostu przestaniemy istnieć na rynku szkół wyższych.

W jaki sposób śledzić losy osób, które ukończyły naszą uczelnię?

Oczywiście istnieje wiele metod pozwalających na przeprowadzenie tego rodzaju badań – możemy wykorzystać np. wywiady telefoniczne czy też ankiety bezpośrednie lub pocztowe, jednak… Metoda wywiadu jest czasochłonna i kosztowna, w związku z czym będziemy mogli przebadać jedynie garstkę absolwentów.

Ankiety bezpośrednie są dobrym wyjściem, ale w jaki sposób dotrzeć do tych osób (a jest ich większość), które opuściły miasto, gdzie umiejscowiona jest uczelnia? Dobrym wyjściem jest tutaj wykorzystanie ankiet pocztowych, lecz z kolei ten zabieg jest kosztowny i wiąże się z koniecznością odsyłania kwestionariuszy przez respondentów, a przecież nie każdy absolwent ma na to czas i chęci.. Dlaczego więc nie stworzyć metody internetowej?

Znika problem czasu, nakładów finansowych i ograniczonej ilości ankietowanych. Dodatkowo analiza uzyskanych informacji staje się niezwykle prosta, podobnie zresztą jak ponowne zbadanie zagadnienia.

O co pytać, przy okazji monitoringu losów naszych absolwentów?

Oczywiście o ich aktualną sytuację zawodową. Warto także pytać o te walory uczelni, które umożliwiły absolwentom dobry start na rynku pracy, ale też nie należy pomijać kwestii wymagających w ich mniemaniu udoskonalenia czy modyfikacji tak, by ów start był dla następnych absolwentów jak najmniej bolesny.

Możemy prowadzić monitoring losu studentów określonego kierunku/instytutu lub też zbiorczo – wszystkich absolwentów uczelni, jednak w tym ostatnim przypadku dobrze jest umieścić metryczkę pozwalającą na podział respondentów choćby ze względu na wydział.

Kilka przykładów wartościowych ankiet stosowanych w badaniu losów absolwentów:

https://www.webankieta.pl/przyklady-ankiet

Jak monitorować losy absolwentów?

Serwis Webankieta.pl daje nam wybór – możemy stworzyć całą ankietę od początku, wg własnego pomysłu, celu i preferencji, albo też skorzystać z jednego ze specjalnie przygotowanych w tym celu szablonów, które w dowolny sposób możemy modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb. W ten sposób szybkość i wygoda przeprowadzanego badania zostaje jeszcze bardziej zwiększona.

Na podstawie:

http://www.ack.ue.katowice.pl/Badania/6/165/1527/Badanie-losow-absolwentow-Uniwersytetu-Ekonomicznego-w-Katowicach
http://www.biurokarier.uj.edu.pl/biuro/badania-losow
http://www.ack.ue.katowice.pl/Badania/6/165/1527/Badanie-losow-absolwentow-Uniwersytetu-Ekonomicznego-w-Katowicach

Webankieta pl