Webankieta.pl partnerem technologicznym PTBRiO

Webankieta.pl wybrana przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii na dostarczenie oprogramowania do realizacji CAWI na potrzeby badań przeprowadzanych przez Towarzystwo! Tym samym ankietka.pl zdobyła tytuł partnera technologicznego PTBRiO.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane na okres 3 lat. Przez ten czas PTBRiO zrealizuje w sumie około 36 badań za pomocą ankietka.pl

PTBRiO powstało w 1994 roku. Do Towarzystwa należą osoby zajmujące się profesjonalnie badaniami rynku, które pracują w firmach badawczych oraz klienci zlecający takie badania. W chwili obecnej wiele członków Towarzystwa jest jednocześnie klientami ankietka.pl, w tym osoby z takich firm jak: WSiP, BrainLab, Beeline Research&Consulting, smartscope czy UPC.

Zadaniem PTBRiO jest reprezentowanie interesów badaczy rynku wobec instytucji publicznych i władz Rzeczpospolitej Polskiej oraz promowanie i upowszechnianie informacji dotyczących badania rynku i opinii.

Towarzystwo zajmuje się ponadto organizowaniem współpracy i wymiany informacji w środowisku badaczy rynku i opinii. Co rok opracowuje raporty na temat rynku badawczego w Polsce na prośbę i zgodnie ze standardami ESOMAR. Jest organizatorem szkoleń, seminariów i konferencji oraz dorocznego Kongresu Badaczy Rynku i Opinii.

Ponieważ PTBRiO tak wiele wnosi i tak wiele znaczy dla rynku badawczego, wybór  serwisu ankietka.pl jako dostawcy technologii CAWI dla Towarzystwa, stanowi dla nas najwyższą formę uznania. Jest również dowodem na to, że ankietka.pl to bardzo profesjonalne narzędzie do realizacji badań on-line.

Bardzo się cieszymy z podjęcia tak ważnej współpracy. Wierzymy, że będzie owocna dla obu stron i tym samym, życzymy Towarzystwu samych udanych badań, realizowanych nie tylko za pomocą CAWI.

ptbrio_logo

Webankieta pl