ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Ankieta ewaluacyjna po webinarze

Szukasz przyczyny niskiego poziomu uczestnictwa w wydarzeniach online? Przeprowadź ankietę oceny webinaru i zdobądź informacje, niezbędne do tworzenia wydarzeń, które przyciągną tłumy!

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo


Zobacz, co się stanie po wybraniu szablonu 👇

Webinaria stały się nieodłączną częścią dzisiejszego świata biznesu i edukacji online. Aby zrozumieć, jakie są oczekiwania uczestników i jak poprawić jakość przekazu, niezbędne jest przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po zakończonym webinarze. W tym artykule omówimy, jak mierzyć satysfakcję uczestników, czym jest ewaluacja webinaru, oraz jak wykorzystać ankiety online do pomiaru skuteczności.

Czym jest ewaluacja webinaru?

Przygotowanie merytoryczne prowadzących, jakość i ilość prezentowanego materiału, przekazanie wiedzy w przystępny sposób, charyzma gospodarza i gości spotkania – odpowiedź na pytanie, czy szkolenie spełniło oczekiwania jego uczestników ma wiele odcieni, bo różne są też motywacje osób, zapisujących się na konkretne wydarzenie.

Pomocna w ich identyfikacji jest ankieta ewaluacyjna

Ewaluacja webinaru to proces zbierania i analizy danych dotyczących jakości i efektywności przeprowadzonego szkolenia online. Ma ona na celu dostarczenie informacji zwrotnej, która może być wykorzystana do doskonalenia przyszłych wydarzeń. Badanie obejmuje nie tylko ocenę zadowolenia uczestników, ale także analizę statystyk dotyczących udziału, aktywności i interakcji podczas prezentacji.

Z punktu widzenia organizatora, ewaluacja obejmuje również ocenę celów edukacyjnych oraz skuteczności przekazu, m.in. zachęcanie do aktywnego udziału.

Jak mierzyć satysfakcję uczestników webinaru?

Odpowiednio przygotowane szkolenie lub webinarium przynosi nie tylko wiedzę, ale też satysfakcję uczestnikom. Jak ją zmierzyć? O jakie aspekty zapytać w ankiecie ewaluacyjnej? Oto najważniejsze składowe dobrego kwestionariusza. Przykładowe pytania znajdziecie w dalszej części tekstu.

Ocena ogólnej satysfakcji:

W ankiecie warto zawrzeć pytania dotyczące ogólnej oceny webinaru. Prosta skala od 1 do 10 lub gwiazdkowe oceny umożliwią szybką analizę poziomu zadowolenia.

Jakość treści i prezentacji:

Badanie jakości treści oraz umiejętności prezentacyjnych prowadzącego pozwala zidentyfikować mocne strony i obszary do poprawy. Dla organizatora webinaru może być też jasnym sygnałem, którzy prowadzący wypadają w tej roli najlepiej.

Zgodność tematu:

Uczestnicy docenią, gdy tematyka webinaru jest zgodna z ich oczekiwaniami i potrzebami. Pytania o dopasowanie treści do oczekiwań są kluczowe.

Łatwość korzystania z platformy:

Sprawdzenie, czy uczestnicy mieli łatwy dostęp do webinaru oraz czy narzędzia były intuicyjne, pozwoli dostosować platformę (czasem to dedykowana witryna internetowa) do oczekiwań.

Jak mierzyć skuteczność webinaru ankietą online?

Określenie celów:

Przed przystąpieniem do ewaluacji webinaru, kluczowe jest określenie celów, które chcemy osiągnąć. Czy to zwiększenie zaangażowania czy przekazanie konkretnych umiejętności?

Stworzenie specjalistycznej ankiety:

Ankieta powinna być dostosowana do celów webinaru. Pytania dotyczące zrozumienia treści, praktycznej użyteczności informacji czy chęci uczestnictwa w kolejnych webinarach są kluczowe.

Wykorzystanie narzędzi do analizy danych:

Ankiety online często oferują wbudowane narzędzia do analizy danych. Wykorzystaj je, aby szybko i skutecznie przetworzyć wyniki.

Działania poprawcze:

Na podstawie zebranych danych przystąp do działań poprawczych. To idealny moment na dostosowanie strategii szkoleniowej do oczekiwań uczestników.

Wnioski z ewaluacji webinaru nie tylko pomagają w doskonaleniu procesu szkoleniowego, ale również budują pozytywny wizerunek firmy jako dostawcy wartościowej wiedzy. Regularne przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych to kluczowy krok w dążeniu do doskonałości w świecie webinariów.

Ankieta ewaluacyjna po webinarze – przykładowe pytania

Oto propozycja pytań do zawarcia w ankiecie ewaluacyjnej po webinarze:

 1. Ogólna satysfakcja:
  • Jak oceniasz ogólną jakość tego webinaru? (Oceń na skali od 1 do 10 lub użyj gwiazdek.)
 2. Treść i prezentacja:
  • Czy treść webinaru była zrozumiała i interesująca?
  • Jak oceniasz umiejętności prezentacyjne prowadzącego?
 3. Relevancja tematu:
  • Czy tematyka webinaru była zgodna z Twoimi oczekiwaniami?
 4. Platforma i dostępność:
  • Czy łatwo było korzystać z platformy webinarowej?
  • Czy miałeś/łaś łatwy dostęp do webinaru?
 5. Zrozumienie treści:
  • Jak dobrze zrozumiałeś/łaś prezentowane informacje?
 6. Praktyczna użyteczność informacji:
  • Czy zdobyta wiedza jest praktyczna z punktu widzenia mojej pracy?
  • Który element szkolenia najbardziej przypadł Ci do gustu?
 7. Chęć uczestnictwa w kolejnych webinarach:
  • Czy planujesz uczestniczyć w kolejnych webinarach?
  • Czy poleciłbyś webinar lub szkolenie innym osobom?
 8. Czas trwania:
  • Czy czas trwania webinaru był dla Ciebie odpowiedni?
 9. Dodatkowe uwagi:
  • Czy masz jakieś dodatkowe uwagi lub sugestie dotyczące poprawy przyszłych webinarów?
 10. Jakie konkretne tematy chciałbyś/łabyś zobaczyć w przyszłych webinarach?

Zadając tego typu pytania, uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące różnych aspektów webinaru, co pozwoli na skuteczną analizę i dostosowanie przyszłych wydarzeń do oczekiwań uczestników.

Warto również zachować elastyczność i dostosowywać pytania do konkretnego kontekstu i celów danego szkolenia lub innego formatu dzielenie się wiedzą.

Wypróbuj za darmo kompleksowe narzędzie do oceny szkoleń i webinarów!

Załóż darmowe konto i badaj pracowników z Webankietą

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Zaufali nam

Wszyscy chcielibyśmy odpowiadać na potrzeby naszych klientów i być dla nich firmami pierwszego wyboru. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom jest nierozłącznie związane z ciągłym badaniem satysfakcji z oferty czy obsługi. W PZU mamy świadomość, jakie są oczekiwania klienta i wg nich tworzymy standardy. Szybka reakcja jest ważnym elementem całego procesu. Dlatego w wielu przypadkach zastąpiliśmy tradycyjne badania telefoniczne, badaniami online. Dzięki Webankiecie realizujemy je szybciej, taniej i na większej próbie. Tam, gdzie kiedyś realizowaliśmy kilkaset ankiet, dziś robimy ich kilka tysięcy. Tym samym możemy lepiej zarządzać doświadczeniami klientów i diagnozować punktowe działania, które powinniśmy podjąć, aby lepiej spełniać oczekiwania. Intuicyjność i użyteczność tego rozwiązania zachęciła nas do wykorzystania go w innych – poza CX – obszarach organizacji. Dzięki temu możemy zbierać informacje nie tylko od klientów, ale i pracowników.

Pracuję z różnymi narzędziami badawczymi i jestem przekonany, że Webankieta jest jednym z rozwiązań, które mogą zaspokoić ponadstandardowe potrzeby firm w zbieraniu informacji zwrotnej.

Mirosław Mikłos

Director of Customer Experience Management Bureau w PZU

Webankieta jest bardzo przydatnym narzędziem do realizacji naszych badań, w których chcemy dotrzeć do użytkowników z baz własnych – firm członkowskich, marketerów, pracowników branży cyfrowej itp. To zaawansowane narzędzie pomaga nam w kreowaniu kwestionariuszy oraz konfigurowaniu różnego rodzaju parametrów niezbędnych podczas realizacji badania. Platforma oferuje możliwości, które mogą zaspokoić potrzeby nawet wymagających badaczy, a serwis wsparcia zawsze szybko odpowiada na nasze pytania i potrzeby. Przydatny jest też moduł analityczny, który pozwala na szybką i łatwą interpretację wyników zarówno po zakończeniu badania, jak i w jego trakcie. Bardzo cieszy fakt, że na polskim rynku mamy rodzime narzędzie na światowym poziomie.

Ania Garwolińska

Dyrektor ds. Inicjatyw i Relacji Członkowskich IAB Polska

Dla mnie, jako tzw. „heavy usera” narzędzi IT, Webankieta pozwala osiągnąć prawie każdy cel biznesowy związany z prowadzeniem badań lub ankiet online. Robi to bezpiecznie, wygodnie i skutecznie.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający