ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Badania marki

Czy Twoja firma jest rozpoznawana na tle konkurencji? Czy konsumenci znają Twoje logo, kojarzą produkty? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań, jakie stawia sobie firma, można uzyskać w naprawdę prosty sposób – badając świadomość marki.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Budowanie świadomości marki (brand awareness) to podstawa wielu lukratywnych biznesów.

Przygotowaliśmy kwestionariusz badający rozpoznawalność określonych kategorii produktów oraz konkretnych brandów. Twoja firma może w kilka minut dowiedzieć się jakimi kryteriami kierują się przy wyborze konsumenci i dobrać ofertę do ich potrzeb, zwiększając tym samym szansę powodzenia sprzedaży.

Dlaczego znajomość marki ma znaczenie?

Znajomość marki ma ogromne znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku firmy, zdobywania zaufania klientów i zwiększania skuteczności działań marketingowych. Na czym polega badanie marki? Przyjrzyjmy się bliżej jej głównym składowym.

Postrzeganie marki

Wiedza o marce pomaga w budowaniu rozpoznawalności na rynku. Klienci częściej decydują się na produkty lub usługi firm, które są im znane i z którymi utożsamiają się pozytywnie. Dotyczy to nie tylko obecnych, ale też potencjalnych klientów.

Budowanie zaufania

Znajomość marki jest zazwyczaj powiązana z poziomem zaufania. Klienci są bardziej skłonni zaufać firmie, której marka jest im znana i kojarzy się z pozytywnymi emocjami lub doświadczeniami. Dlatego powinno się kształtować pozytywny odbiór marki.

Podnoszenie wartości marki

Znajomość marki się opłaca. Silna i rozpoznawalna marka może podnieść wartość produktów lub usług. Klienci są często gotowi zapłacić więcej za produkt lub usługę oferowaną przez znaną i cenioną markę.

Lojalność wobec marki

Klienci, którzy są świadomi marki i mają z nią pozytywne doświadczenia, są bardziej skłonni pozostać lojalni. Silna marka buduje więź emocjonalną, co sprawia, że klienci chętniej wracają po kolejne zakupy. Od poziomu lojalności klientów w dużej mierze decyduje ich przywiązanie do firmy, a tym samym dłuższa relacja i skłonność do polecania jej innym.

Skuteczność marketingu

W miarę jak marka staje się bardziej rozpoznawalna, kampanie marketingowe stają się bardziej skuteczne. Klienci są bardziej otwarci na przekaz i reklamy firm, które już są im znane.

Dostosowanie oferty do oczekiwań klientów

Zrozumienie, jak klienci postrzegają markę, pozwala firmie dostosować ofertę do ich oczekiwań. Dzięki temu można skuteczniej spełniać potrzeby i preferencje klientów.

Dwa typy świadomości marki, które warto znać

Decydując się na pomiar świadomości marki warto zwrócić uwagę na różnicę w metodologii związanej z pytaniami. Rozróżniamy dwa główne typy weryfikacji rozpoznawalności marki:

Świadomość spontaniczna marki

Świadomość spontaniczna marki odnosi się do stopnia, w jakim klienci są w stanie wymienić markę bez żadnych wskazówek czy sugestii. To jest rodzaj pierwszego skojarzenia z marką, które przychodzi im do głowy spontanicznie.

Przykładowe pytanie:

 • „Proszę podać nazwę firmy lub marki, której pierwsza myśl przychodzi Ci do głowy, gdy myślisz o konkretnym rodzaju produktu/usługi.”

Świadomość wspomagana marki

Świadomość wspomagana marki odnosi się do zdolności respondentów do rozpoznania marki w odpowiedzi na konkretne wskazówki czy podpowiedzi. W tym przypadku, ankietowany otrzymuje informacje pomocnicze, takie jak logo, slogan czy charakterystyczne cechy marki, aby ułatwić identyfikację.

Przykładowe pytania:

 • „Czy kojarzysz poniższe logo? (wstaw logo marki)”
 • „Czy słyszałeś/aś o marce X? Jeśli tak, proszę opisać, co przychodzi Ci do głowy, myśląc o tej marce.”

Świadomość spontaniczna mierzy naturalne skojarzenia z marką, podczas gdy świadomość wspomagana wykorzystuje określone wskazówki, aby pomóc respondentom zidentyfikować markę. Oba te aspekty są ważne dla zrozumienia, jak marka jest odbierana przez konsumentów.

Jak mierzyć świadomość marki ankietami?

Wiemy już, dlaczego odpowiedź na pytanie, czy klient jest w stanie rozpoznać daną markę ma znaczenie. Przyjrzyjmy się teraz, jak mierzyć jej rozpoznawalność z ankietami online.

Tych dziesięć kroków pozwoli Ci na przygotowanie skutecznego kwestionariusza, dotarcie z pytaniami do respondentów, analizę i porównanie otrzymanych danych, a także podjęcie decyzji, które przyczynią się do wzrostu znajomości marki.

Określ cel badania

Zdefiniuj, jakie aspekty świadomości marki chcesz zbadać. Czy to rozpoznawalność logo, znajomość konkretnych produktów, skojarzenia z marką, czy może poziom zaufania do marki?

Przygotuj pytania

Stwórz pytania, które skoncentrują się na celach badania. Na przykład:

 • „Czy rozpoznajesz logo naszej marki?”
 • „Które produkty z poniższej listy kojarzą Ci się z naszą marką?”
 • „Jakie pozytywne/negatywne skojarzenia masz z naszą marką?”

Dobierz formę pytań

Używaj różnych form pytań, takich jak zamknięte (np. tak/nie), skalowanie (np. od 1 do 5), czy pytania otwarte. Dzięki temu uzyskasz różnorodne informacje.

Zapewnij anonimowość

Aby uzyskać szczere odpowiedzi, zapewnij uczestnikom anonimowość. To zachęci ich do bardziej otwartego wyrażania swoich opinii.

Utrzymaj krótkość ankiet

Upewnij się, że ankieta nie jest zbyt długa, aby nie zniechęcić respondentów. Staraj się ograniczyć się do istotnych pytań.

Weryfikuj poprawność danych

Dodaj pytania kontrolne, które pozwolą zweryfikować, czy respondent rzetelnie odpowiada na pytania.

Zastosuj różne kanały dystrybucji

Jeśli to możliwe, skorzystaj z różnych kanałów dystrybucji ankiet, takich jak e-mail, media społecznościowe czy strona internetowa firmy, aby dotrzeć do różnych grup odbiorców.

Analizuj wyniki

Po zebraniu odpowiedzi, przeprowadź analizę wyników, zwracając uwagę na kluczowe trendy i obszary wymagające poprawy.

Podziel grupę respondentów

Jeśli to możliwe, podziel grupę respondentów na segmenty (np. nowi klienci, stałe klientki) i analizuj wyniki w kontekście tych segmentów.

Działaj na podstawie wyników

Wykorzystaj zebrane informacje do dostosowania strategii marketingowej i poprawy świadomości marki wśród grupy docelowej.

Chcesz rozpocząć badania świadomości marki?

Załóż darmowe konto i badaj potrzeby klientów z Webankietą

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Zaufali nam

Wszyscy chcielibyśmy odpowiadać na potrzeby naszych klientów i być dla nich firmami pierwszego wyboru. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom jest nierozłącznie związane z ciągłym badaniem satysfakcji z oferty czy obsługi. W PZU mamy świadomość, jakie są oczekiwania klienta i wg nich tworzymy standardy. Szybka reakcja jest ważnym elementem całego procesu. Dlatego w wielu przypadkach zastąpiliśmy tradycyjne badania telefoniczne, badaniami online. Dzięki Webankiecie realizujemy je szybciej, taniej i na większej próbie. Tam, gdzie kiedyś realizowaliśmy kilkaset ankiet, dziś robimy ich kilka tysięcy. Tym samym możemy lepiej zarządzać doświadczeniami klientów i diagnozować punktowe działania, które powinniśmy podjąć, aby lepiej spełniać oczekiwania. Intuicyjność i użyteczność tego rozwiązania zachęciła nas do wykorzystania go w innych – poza CX – obszarach organizacji. Dzięki temu możemy zbierać informacje nie tylko od klientów, ale i pracowników.

Pracuję z różnymi narzędziami badawczymi i jestem przekonany, że Webankieta jest jednym z rozwiązań, które mogą zaspokoić ponadstandardowe potrzeby firm w zbieraniu informacji zwrotnej.

Mirosław Mikłos

Director of Customer Experience Management Bureau w PZU

Webankieta jest bardzo przydatnym narzędziem do realizacji naszych badań, w których chcemy dotrzeć do użytkowników z baz własnych – firm członkowskich, marketerów, pracowników branży cyfrowej itp. To zaawansowane narzędzie pomaga nam w kreowaniu kwestionariuszy oraz konfigurowaniu różnego rodzaju parametrów niezbędnych podczas realizacji badania. Platforma oferuje możliwości, które mogą zaspokoić potrzeby nawet wymagających badaczy, a serwis wsparcia zawsze szybko odpowiada na nasze pytania i potrzeby. Przydatny jest też moduł analityczny, który pozwala na szybką i łatwą interpretację wyników zarówno po zakończeniu badania, jak i w jego trakcie. Bardzo cieszy fakt, że na polskim rynku mamy rodzime narzędzie na światowym poziomie.

Ania Garwolińska

Dyrektor ds. Inicjatyw i Relacji Członkowskich IAB Polska

Dla mnie, jako tzw. „heavy usera” narzędzi IT, Webankieta pozwala osiągnąć prawie każdy cel biznesowy związany z prowadzeniem badań lub ankiet online. Robi to bezpiecznie, wygodnie i skutecznie.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający