ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Elastyczność cenowa produktu

Najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy klient zdecyduje się na zakup produktu, jest oczywiście jego cena. Dowiedz się, ile Twoi klienci są skłonni zapłacić za oferowane przez Ciebie produkty lub usługi.

Użyj tego szablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Wszystkie szablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Zanim przejdziemy do ankiety, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć decyzje zakupowe klientów, przypomnijmy sobie odrobinę teorii biznesowej, aby dobrze poznać pojęcie elastyczności.

Czym jest elastyczność cenowa produktu?

Elastyczność cenowa produktu to pojęcie ekonomiczne, które opisuje, jak bardzo popyt na dany produkt reaguje na spadek ceny lub wzrost ceny. Innymi słowy, elastyczność cenowa mierzy, jak procentowa zmiana ceny wpływa na ilość zakupionych produktów, usług, bądź wykupionych subskrypcji (abonamentów).

Obliczanie wpływu zmiany ceny na wielkość popytu

Wzór na cenową elastyczność popytu (E) można przedstawić w następujący sposób:

(E) = %zmiana ilości popytu / % zmiana ceny

Co oznacza uzyskany współczynnik elastyczności cenowej popytu? W zależności od wartości elastyczności, produkty można podzielić na trzy główne kategorie:

Elastyczność cenowa > 1 (Elastyczny popyt):

Oznacza to, że procentowa zmiana ilości popytu jest większa niż procentowa zmiana ceny. W takim przypadku, gdy cena rośnie, ilość zakupionego produktu maleje, a gdy cena maleje, ilość zakupionego produktu rośnie proporcjonalnie. Produkty o elastycznym popycie są często towarami luksusowymi lub produktami, dla których istnieje wiele zamienników na rynku.

Elastyczność cenowa = 1 (Jednostkowy popyt):

Oznacza to, że procentowa zmiana ilości popytu jest równa procentowej zmianie ceny. W przypadku jednostkowego popytu zmiana ceny nie ma istotnego wpływu na ilość zakupionego produktu, a tym samym nie odbija się na krzywej popytu (nie wpływa na elastyczność cenową popytu).

Elastyczność cenowa < 1 (Popyt nieelastyczny):

Oznacza to, że procentowa zmiana ilości popytu jest mniejsza niż procentowa zmiana ceny. W przypadku nieelastycznego popytu zmiana ceny ma stosunkowo mały wpływ na ilość zakupionego produktu. Produkty o nieelastycznym popycie są często towarem pierwszej potrzeby, dla których brakuje alternatyw.

Zrozumienie elastyczności cenowej jest istotne dla przedsiębiorców, ponieważ pomaga im przewidzieć, jakie będą reakcje rynku na zmiany cen i dostosować strategie cenowe w zależności od specyfiki produktu oraz struktury popytu.

​Cenowa elastyczność popytu i podaży

Elastyczność cenowa produktu odnosi się do stopnia, w jakim zmiana ceny jednego dobra wpływa na popyt na to dobro, bez uwzględniania innych dóbr. To bardziej ogólne pojęcie, które może obejmować różne produkty na rynku.

Natomiast elastyczność cenowa popytu koncentruje się na relacji między ceną a ilością popytu na konkretne dobro lub usługę. Mierzy, jak zmiana ceny tego konkretnego dobra wpływa na ilość zakupionego dobra.

Z kolei elastyczność cenowa podaży mierzy, jak procentowa zmiana ilości dostarczanego dobra reaguje na procentową zmianę ceny tego dobra. Warto jeszcze wspomnieć, czym jest dochodowa elastyczność popytu oraz mieszana elastyczność popytu.

Pierwsza z nich mierzy, jak procentowa zmiana ilości popytu na dane dobro zależy od procentowej zmiany dochodu konsumenta. Druga natomiast informuje, w jaki sposób zmiana ceny jednego produktu wpływa na popyt na inny produkt.

Badanie elastyczności cenowej produktu

Tyle teorii ekonomii, pora na praktykę. Uspokajamy – znacznie prostszą od wspomnianych wyżej definicji. Każdy spadek popytu to dla przedsiębiorstwa sygnał alarmowy. Czasem ma na decyzje zakupowe klientów większy wpływ, czasem mniejszy, gdy decyduje sytuacja makroekonomiczna, albo wydarzenia globalne, jak konflikty zbrojne lub pandemie.

Jedną z sytuacji, kiedy to firma bezpośrednio może oddziaływać na elastyczność popytu są zmiany ceny. W dobie inflacji wszystko drożeje, również produkty i usług, ale zbyt drastyczny wzrost ceny może prowadzić do znaczącego spadku popytu. Jak temu przeciwdziałać i z wyprzedzeniem dowiedzieć się, ile nasi klienci będą skłonni zapłacić za nasz asortyment? Odpowiedź może przynieść ankieta.

O czym informuje ankieta elastyczności cenowej?

Proste badanie elastyczności cenowej produktu pozwoli Ci uzyskać odpowiedzi na te i podobne pytania:

1. Czy klienci nie oceniają ceny jako zbyt wygórowanej?

2. A może uważają cenę za zbyt niską?

3. Czy cena ma dla Twoich klientów kluczowe znaczenie, czy może zwracają większą uwagę na inne kwestie np. jakość, sposób dostawy itd.?

4. Na ile możesz podnieść lub o ile opuścić cenę, aby nie stracić klientów?

Ankieta elastyczności cenowej produktu – pytania

Dobrze przeprowadzone badanie elastyczności cenowej produktu da Ci możliwość szybkiej diagnozy problemów i zaplanowania zmian na lepsze. Aby badanie zakończyło się sukcesem, musisz zadać odpowiednie pytania.

W szablonie ankiety elastyczności cenowej produktu przygotowanym przez doświadczonych badaczy znajdziesz pytania takie jak:

1. Jaką cenę [nazwa produktu] uznał(a)byś za tak wysoką, że nie rozważał(a)byś jego zakupu?

2. Jaką cenę [nazwa produktu] uznał(a)byś za tak niska, że miał(a)byś wrażenie, że jego jakość nie może być dobra?

3. Jaką cenę [nazwa produktu] uznał(a)byś za wysoką, ale nadal rozważał(a)byś jego zakup? 

4. Jaką cenę [nazwa produktu] uznał(a)byś za dobrą okazję — świetny zakup za rozsądne pieniądze? 

Intuicyjna analiza wyników z platformą Webankieta

Jeśli uzyskasz odpowiedzi na te lub podobne pytania, wystarczy prosta analiza wyników, a szybko wyciągniesz wnioski i wdrożysz wymagane zmiany w życie.

Z platformą Webankieta bez trudu przygotujesz gotową ankietę i wyświetlisz ją dedykowanej grupie respondentów, a także sprawnie i intuicyjnie zbierzesz i przeanalizujesz wyniki, bez konieczności posiadania doświadczenia badawczego.

Załóż darmowe konto i badaj potrzeby klientów z Webankietą

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

Zaufali nam

Wykorzystujemy Webankietę nie tylko do candidate experience i onboardingu. Poszerzamy badania szkoleń i spotkań wewnętrznych, a także ocenę współpracy rekrutera z menedżerem. Narzędzie jest bardzo intuicyjnie. Bez wątpienia mocno usprawniliśmy w ostatnich miesiącach proces pozyskiwania feedbacku od pracowników.

Wiktoria Wolszczak

Specjalistka ds. Rekrutacji w OBI

Webankieta to proste narzędzie o dużych możliwościach przydatne podczas realizacji mniejszych i większych projektów. Najbardziej doceniam w narzędziu prostotę użycia, możliwość kopiowania pytań z innych ankiet i ułatwienie w konstrukcji kafeterii, polegające na możliwości przekopiowania całego pytania wraz z odpowiedziami do okna dialogowego.

Żabka logo

Błażej Borsuk

Insight Specialist w Żabka

Mam wrażenie, że w Webankiecie znalazłem to, do czego sam później dążyłem rozwijając moją firmę – z jednej strony dbanie o solidne i bezpieczne podstawy technologiczne, a z drugiej słuchanie potrzeb, angażowanie klientów w rozwój produktu i nastawienie na rozwiązywanie problemów.

Paweł Owczarek

Paweł Owczarek

Autor Produktu FRIS, Partner Zarządzający