przykłady ankiet Edukacja

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej

Wybór szkoły na każdym etapie edukacji nie jest prostym zadaniem. Szczególne trudności mogą jednak napotkać osoby stające przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Placówka ta musi bowiem spełniać wymagania zarówno rodziców, jak i samych uczniów, którzy jako niemal dorośli ludzie chcą samodzielnie podejmować decyzje dotyczące ich przyszłej edukacji.

W wyborze najlepszej placówki oraz zgromadzenia informacji na temat tego, na jakie obszary uczniowie zwracają szczególną uwagę pomoże krótka ankieta. Kierowana jest ona do uczniów ostatnich klas, w której określają oni swoje preferencje dotyczące liceum, technikum czy szkoły zawodowej.

 • 1. Czy wiesz już do jakiej szkoły chcesz pójść po ukończeniu gimnazjum? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Do jakiego rodzaju placówki chciałbyś/łabyś się dostać? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Jakie wykształcenie chciałbyś uzyskać w przyszłości? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Oceń, w jakim stopniu wymienione niżej czynniki są dla Ciebie istotne przy wyborze szkoły *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  w ogóle nieistotne nieistotne obojętne istotne bardzo istotne
  odległość od domu  
  wielkość miasta  
  profil szkoły (np. ekonomiczna)  
  profil klasy (np. humanistyczna)  
  preferencje kolegów/znajomych  
  opinia rodziców  
  kadra pedagogiczna  
  pozycja szkoły w rankingach  
  oferta zajęć dodatkowych  
  możliwości zawodowe po ukończeniu  
 • 5. Kto pomaga Ci w wyborze szkoły? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Uszereguj w kolejności, na których przedmiotach w nowej szkole najbardziej Ci zależy? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
 • 7. Czy wybierając szkołę kierujesz się swoimi zainteresowaniami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Jeżeli tak, jakie to zainteresowania?

 • 9. Jaką średnią ocen uzyskałeś w poprzednim roku? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy wiesz już, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości? Jeżeli tak, jakie to zajęcie?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika