Oczekiwania rodziców wobec szkoły

Decyzja o wyborze szkoły dla dziecka nie należy do łatwych - musi być poparta dokładną znajomością placówki, jej ofertą edukacyjną czy kadrą pedagogiczną. W ocenie, jakie kryteria są ważne dla rodziców i co brane jest pod uwagę podczas dokonywania wyboru z pewnością pomoże ankieta.

W kwestionariuszu można zapytać rodziców o ich oczekiwania wobec szkoły dziecka oraz zebrać opinie na temat dotychczasowej pracy placówki. Pomoże on rozpoznać czynniki, na które zwracają oni największą uwagę, takie jak np. zajęcia w języku obcym czy kwalifikacje nauczycieli.

 • 1. Wyboru jakiej szkoły chcą Państwo dokonać *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Przy wyborze szkoły zwraca Pan/i uwagę na *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 3. Które ze szczególnych uzdolnień/cech dziecka powinny być Pana/i zdaniem szczególnie rozwijane przez szkołę? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Czy Pana/i zdaniem rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. W jakim stopniu bierze Pan/i pod uwagę następujące cechy współpracy między szkołą, a rodzicami: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  w ogóle w małym stopniu średnio znacząco w dużym stopniu
  regularne zebrania rodziców  
  możliwość kontaktu z nauczycielem (np. telefon,e-mail)  
  prowadzenie dzienniczka ucznia  
  wgląd do elektronicznego dziennika  
  zawiadamianie przez szkołę o postępach ucznia  
  wspólne podejmowanie decyzji (o zajęciach dodatkowych, wycieczkach itp.)  
  możliwość sugerowania zmian w podejściu nauczyciela/szkoły do ucznia  
 • 6. Co skłoniło Państwa do wyboru obecnej szkoły dziecka? *

 • 7. W jaki sposób zamierza Pan/i uczestniczyć w życiu szkoły? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. O których obszarach życia szkoły i uczniów rodzice powinni Pana/i zdaniem współdecydować? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. W jaki sposób chcieliby Państwo mieć zapewniony kontakt ze szkołą? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika