Ankieta BHP

Każda firma, niezależnie od swojej wielkości czy branży, musi spełniać wymagania dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny pracy, nałożone przez aktualne przepisy. Ankieta ma za zadanie ułatwić wprowadzenie w firmach wymaganych zmian i procedur, dostosowując je do wymagań konkretnego stanowiska.

Krótki kwestionariusz pomoże osobom odpowiedzialnym za wdrożenie BHP określić czy aktualny poziom bezpieczeństwa pracy jest wystarczający, jak w swoim środowisku pracy czują się sami pracownicy i jakie zmiany należy wdrożyć na różnych stanowiskach.

 • 1. Liczba osób zatrudnionych w miejscu pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Charakter zajmowanego przez Pana/ią stanowiska *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Sektor, w którym działa firma *

 • 4. Forma działalności firmy *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 5. Proszę zaznaczyć te czynniki, z którymi styka się Pan/i na swoim stanowisku pracy *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. W jakim stopniu narażony/a jest Pan/i na następujące czynniki w miejscu pracy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  w ogóle minimalnym średnim dużym bardzo dużym
  obsługa komputera powyżej 4 godzin  
  praca na wysokości  
  hałas  
  zanieczyszczenie powietrza  
  zapylenie  
  czynniki chemiczne  
  czynniki biologiczne  
  stres  
  presja czasu  
  prowadzenie pojazdu  
  drgania mechaniczne  
  promieniowanie  
  zwiększone/obniżone ciśnienie  
  praca w nocy  
  praca stojąca  
  obciążenie psychiczne  
  nadmierny wysiłek intelektualny  
  nadmierny wysiłek fizyczny  
 • 7. Czy w Pana/i miejscu pracy organizowane było szkolenie w zakresie skutków zdrowotnych narażenia na czynniki szkodliwe występujące w miejscu pracy i sposobów zapobiegania takim skutkom? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy czuje się Pan/i właściwie poinformowany/a o zasadach BHP obowiązujących w Twoim miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Które z wymienionych środków ochrony zbiorowej stosowane są w Pani/a firmie? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 10. Które z wymienionych środków ochrony osobistej stosowane są przez Pana/ią podczas wykonywania pracy *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Czy przebył/a Pan/i wizytę u lekarza medycyny pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jeżeli tak, w jaki sposób wybrał/a Pan/i lekarza medycyny pracy?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Jeżeli ma Pan/i za sobą badania lekarza medycyny pracy, jakiego rodzaju były to badania:

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika