Ankieta dla rodziców

Wśród badań przeznaczonych dla szkół i placówek edukacyjnych warto zwrócić uwagę na ankiety dla rodziców. Dlaczego? Ponieważ to ich opinia decyduje o wyborze takiej, a nie innej placówki dla dziecka.
Ankieta dla rodziców może pomóc w wykryciu problemów w funkcjonowaniu szkoły, o których nie mówią sami nauczyciele czy uczniowie. Dzięki analizie wyników uzyskasz też informację na temat tego, co rodziny doceniają w Twojej placówce - może to stać się Twoim głównym atutem, podkreślanym np. w reklamach.

 • Szanowni Państwo!

  Niniejsza ankieta ma na celu .... . Jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut.

  Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień.

  Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!

 • 1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Czy nauczyciele pytają Pana/Panią, w jaki sposób chciałby Pan/i uczestniczyć w życiu szkoły? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Z jakich form współpracy ze szkołą może Pan/i korzystać? *

  proszę zaznaczyć jedną najważniejszą odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy uczestniczy Pan/i w zebraniach ogólnych z rodzicami? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Częstotliwość spotkań ogólnych jest Pana/Pani zdaniem *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jakie informacje uzyskuje Pan/i podczas zebrań ogólnych? *

  proszę zaznaczyć tylko jedną najważniejszą odpowiedź
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jak Pan/i ocenia organizację tych spotkań? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy uczestniczy Pan/Pani w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez szkołę? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. W jakich sytuacjach uczestniczy Pan/Pani w takich spotkaniach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jakie tematy poruszane są podczas takich spotkań? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. W jaki sposób Pan/i współpracuje ze szkołą? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Nie współpracuję Zdecydowanie niechętnie Raczej niechętnie Raczej chętnie Zdecydowanie chętnie
  udział w uroczystościach klasowych  
  udział w uroczystościach szkolnych  
  praca społeczna na rzecz klasy lub szkoły  
  wpieranie finansowe szkoły  
  opieka w czasie wycieczek  
  opiniowanie dokumentacji i planów szkolnych  
 • 12. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 14. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wykształcenie: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 17. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika