przykłady ankiet Biznes

Ankieta elastyczności cenowej produktu

 • Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu .... . Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!
 • 1. Czy w ciągu ostatnich [okres czasu] dokonał/a Pan/i zakupu produktu z którejś ze wskazanych kategorii? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Jak zazwyczaj często dokonuje Pan/i zakupu [kategoria produktu] najczęściej przez Pana/Panią wybieranego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Proszę uważnie przeczytać poniższy opis produktu. Po zapoznaniu się z opisem [i zdjęciem] proszę odpowiedzieć na kolejne pytania.  [tutaj dodaj opis badanego produktu]
 • 3. Bazując na opisie produktu powyżej, jak prawdopodobne jest, że następnym razem kupi Pan/i ten produkt gdy będzie potrzebował/a [kategoria produktu]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy przed przeczytaniem opisu produktu [i zobaczeniem zdjęcia] miał(a) Pan(i) jakiś kontakt z tym produktem? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy sugerowana [podać cenę] cena wydaje się Panu/ Pani *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 8. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Proszę określić swój aktualny poziom wykształcenia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Warto wiedzieć:

Najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy klient zdecyduje się na zakup produktu, jest oczywiście jego cena. Przeprowadzając szybką ankietę możesz dowiedzieć się czy klienci nie oceniają jej jako zbyt wygórowanej lub przeciwnie - uważają ją za niską.
Co da Ci ta informacja? Możliwość zmian na lepsze. Niewielka obniżka, dostosowana do oczekiwań klientów może przyczynić się do znacznego wzrostu sprzedaży Twoich produktów. Prosta analiza wyników pozwoli Ci szybko wyciągnąć wnioski i wdrożyć zmiany w życie.

Stwórz taką ankietę

Nie znasz Webankiety?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Poznaj możliwości
widok interfejsu użytkownika