przykłady ankiet Biznes

Ankieta świadomości marki

 • Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu ... . Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!
 • 1. Czy w ciągu ostatniego roku dokonał/a Pan/i zakupu produktu z którejś ze wskazanych kategorii? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Wcale
  Kategoria 1  
  Kategoria 2  
 • 2. Jakie marki wyżej wymienionych kategorii produktów przychodzą Panu/ Pani na myśl? *

 • 3. Proszę wskazać, które z wymienionych marek [kategoria produktu] Pan/i zna? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które najlepiej opisuje Pana/ Pani sposób podstępowania podczas dokonywania zakupu marek [kategoria produktu]. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Pana/ Pani sposób postepowania podczas wyboru konkretnej marki [kategoria produktu] ? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Proszę pomyśleć o [testowana marka], jak bardzo dla Pana? Pani prawdopodobne jest, że następnym razem kupi Pan/i tą markę gdy będzie potrzebował/a [kategoria produktu]? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 9. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Proszę określić swój aktualny poziom wykształcenia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Warto wiedzieć:

Czy Twoja firma jest rozpoznawana na tle konkurencji? Czy konsumenci znają Twoje logo, kojarzą produkty? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań, jakie stawia sobie firma, można uzyskać w szybki i prosty sposób. Jak? Przeprowadzając ankietę badającą świadomość marki.
Przygotowaliśmy kwestionariusz badający rozpoznawalność określonych kategorii produktów oraz konkretnych brandów. Twoja firma może w kilka minut dowiedzieć się jakimi kryteriami kierują się przy wyborze konsumenci i dobrać ofertę do ich potrzeb, zwiększając tym samym szansę powodzenia sprzedaży.

Stwórz ankietę

Nie znasz Webankiety?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Poznaj możliwości
widok interfejsu użytkownika