Wysyłanie e-maila na adres respondenta po wypełnieniu ankiety

Chcesz wysłać respondentowi podsumowanie jego odpowiedzi wraz z wynikiem testu? Podziękować mu za wypełnienie kwestionariusza? A może przekazać kod rabatowy za udział w badaniu? To zaledwie kilka zastosowań naszej nowej funkcji. Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Funkcja „E-mail po wypełnieniu” pozwala wysłać automatycznie maila do tych respondentów, którzy wzięli udział w badaniu i wypełnili ankietę. Co ważne, poza tekstem dla wszystkich, wiadomość może zawierać personalizowane elementy wstawiane dynamicznie, inne dla każdego z respondentów. Dzięki temu, możemy wykorzystać takiego maila na wiele różnych sposobów. Przykłady zastosowań przedstawiamy poniżej.

  1. Wiadomość z podziękowaniem i kodem rabatowym do sklepu, który uzyskuje się po wypełnieniu kwestionariusza. Nagrodzenie respondentów sprawi, że chętniej wypełnią Twoją ankietę. Dynamicznie do treści możesz wstawić Kod weryfikujący (jeśli każdy ma mieć oddzielny kod) lub Kod rabatowy wpisany przez Ciebie do treści (jeśli każdy ma dostać taki sam kod). W treści możesz umieścić też link do materiałów do pobrania, które są nagrodą za wypełnienie ankiety. W przypadku konferencji i jej oceny, możesz np. załączyć link do prezentacji i materiałów z konferencji.
  2. Potwierdzenie zapisu na szkolenie, event lub konferencję. Podanie bezpośredniej informacji, że respondent został wpisany na listę wydarzenia jest bardzo ważne. Przede wszystkim utwierdza to użytkownika w przekonaniu, że zapis zakończył się pomyślnie. Wysłanie potwierdzenia jest szczególnie ważne w przypadku, gdy wielu chętnych ubiega się o udział w danym evencie. Do treści możesz wstawić dane podane przez respondenta w kwestionariuszu, jak jego imię, nazwisko czy e-mail, a także daty czy temat konferencji na którą zapisał się nasz uczestnik.
  3. Informacja o wyniku testu (w przypadku testu wiedzy). Przesłanie informacji zwrotnej o rezultatach testu sprawi, że respondent będzie mógł później wrócić do wiadomości i przeanalizować swój wynik.
  4. Analiza wyników testu (w przypadku testu psychologicznego). Po przedstawieniu liczbowego wyniku testu, warto jest także zaprezentować respondentowi dokładne znaczenie danych. Wykorzystując funkcję Informacji zwrotnej, możemy przygotować komentarz do konkretnych rezultatów wraz z analizą lub zaleceniami dokształcenia w pewnych obszarach.
  5. Podziękowanie za udział w badaniu i poświęcony czas. Dzięki takim zabiegom budujemy pozytywną relację z naszym odbiorcą. Zwiększamy także szansę na to, że respondent ponowne wypełnieni nasz kwestionariusz, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
  6. Potwierdzenie otrzymania wiadomości. Jeśli stworzyliśmy formularz zgłaszania błędów np. na stronie internetowej, możemy wysłać potwierdzenie otrzymania wiadomości wraz z informacją nt. czasu oczekiwania na odpowiedź.

Jeśli wysyłaliśmy zaproszenia na e-mail, za pomocą wysyłki z Webankieta.pl i mamy w ankiecie najwyższy poziom bezpieczeństwa, adres e-mail do wysyłki potwierdzenia możemy pobrać automatycznie z listy dystrybucyjnej, z której skorzystaliśmy przy wysyłaniu zaproszeń. Drugim sposobem na uzyskanie adresu do wysyłki potwierdzeń jest umieszczenie w kwestionariuszu pytania o e-mail, co przydaje się w sytuacji zbierania danych od osób spoza naszej bazy, czyli np. w formularzach umieszczonych na stronie www.

Przed wysłaniem e-maili do naszych respondentów konieczne jest oczywiście przygotowanie treści podziękowania. Tę opcję znajdziesz w zakładce Tworzenie -> E-mail po wypełnieniu. Pamiętaj, że taka wiadomość może być dynamiczna i bezpośrednio skierowana do naszego badanego. Wykorzystanie makr sprawi, że komunikat stanie się w pełni spersonalizowany. (o tym jak stworzyć taką wiadomość możesz przeczytać w naszym poradniku).  Oczywiście podobnie jak w przypadku mechanizmu do wysyłki zaproszeń, masz możliwość całkowitej personalizacji wyglądu takiego potwierdzenia.

Artykuł w Poradniku z bardziej technicznymi informacjami na temat nowej funkcji znajduje się tutaj. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Funkcja dostępna jest w Pakiecie Enteprise.

Webankieta pl