Wpływ ankieterski – na czym polega?

Wiedza na temat tego czym jest efekt ankieterski pozwoli nam na jego uniknięcie – zawsze jest to zjawisko negatywne. Na czym polega? Jest to efekt wywołany mimowolnym, niezamierzonym działaniem ankietera, które sugeruje respondentowi, które odpowiedzi są najbardziej pożądane, ze względu na cel ankiety.

Przykładem takich zachowań mogą być:

  • nadmierna gestykulacja, mimika,
  • poświęcanie poszczególnym pytaniom i odpowiedziom większej ilości czasu niż innym,
  • wyjaśnianie w różnym stopniu znaczenia pytań/odpowiedzi,
  • płeć ankietera,
  • manifestowanie poglądów politycznych czy opinii, związanych z badaniem.

Co zrobić, żeby ograniczyć ryzyko wystąpienia efektu ankieterskiego?

Dobrym pomysłem jest przebadanie samych ankieterów odnośnie stosunku do analizowanego zjawiska czy problemu – wtedy będziemy mieli pewność, że wybraliśmy osoby najbardziej neutralne. W niektórych przypadkach można też nie informować ankietera o celu badania lub kim jest podmiot, który je zlecił – nie ma wtedy obaw o nieświadome sugestie.