Talent Management, czyli nowy sposób na zwiększenie konkurencyjności twojej firmy

Porozmawiajmy o… talent management. Wyobraź sobie wyścigi Formuły 1: niesamowite prędkości (prawie 400km/h), nadludzkie przeciążenia (do 4G) i potworne temperatury (ponad 800 stopni Celsjusza podczas hamowania). Aby móc osiągać takie wyniki bolidy Formuły 1 są dopracowane w każdym, najmniejszym nawet detalu. Okazuje się bowiem, że zły dobór najdrobniejszej choćby śrubki jest w stanie zaważyć o końcowym wyniku całych zawodów.
Wszystkie te starania podejmuje się po to, aby w trakcie wyścigu stając w szranki z równie silną konkurencją mieć realne szanse wyjścia na prowadzenie. Odpowiednikiem Formuły 1 w świecie ciągle ewoluującego rynku pracy jest właśnie talent management.

 

Talent management to stosunkowo nowa strategia biznesowa, której fundamentalnym założeniem jest dbanie nie tylko o stabilną pracę silnika samochodu (zysków firmy), jak ma to miejsce w większości zakładów pracy .

 

Ten nadchodzący do nas zza oceanu trend kładzie szczególny nacisk na niezawodność najdrobniejszych elementów zawieszenia, których wspólny wysiłek prowadzi nasz bolid do mety, a których wadliwa praca może nas słono kosztować.

O jakich „elementach” mowa? Oczywiście o pracownikach.

Z pozoru nie jest to dla nas żadna nowa wiadomość. Przecież prawie każdy dziś już wie, jak istotny dla rozwoju firmy jest odpowiedni dobór kadr, prawda? Otóż nie do końca 😉

 

Talent management nie jest bowiem jedynie pojedynczym zabiegiem HR’owym lub zbiorem nowych technik rekrutacyjnych – to całkowita zmiana sposobu myślenia o procesie pozyskiwania, szkolenia i utrzymywania absolutnie najlepszych pracowników, którego celem jest zmaksymalizowanie zysków i konkurencyjności firmy na rynku .

 

To zmiana podstawowego toku rozumowania z: „czy ta osoba pasuje na dane stanowisko w naszej firmie” na znacznie bardziej złożone: „czy ten kandydat nie tylko nadaje się do nowej pracy, ale również czy odnajdzie się w całej strukturze firmy, w swojej nowej roli i ścieżce rozwoju, którą dla niego przygotowaliśmy?” (Uniwersytet Johns Hopkins).

 

Należy przy tym podkreślić, że wbrew pozorom talent management nie ogranicza się jedynie do „wyławiania” najbardziej utalentowanych kandydatów z rynku pracy przez pracowników działu HR.

 

Wprost przeciwnie, celem talent managementu jest również nieustanne odkrywanie nietypowych, czasem wręcz nieuświadomionych umiejętności swoich pracowników, a także ciągłe rozwijanie ich dotychczasowych kwalifikacji w celu zapewnienia dalszego rozwoju konkurencyjności firmy. Należy przy tym podkreślić, że w cały ten proces zaangażowana jest także kadra zarządzająca firmy, w tym w  szczególności managerowie. Podsumowując, talent management polega w istocie na rekrutowaniu najbardziej utalentowanych pracowników, a następnie na sprawowaniu nad nimi nieprzerwanej „opieki”, nie tylko na etapie „wejścia” i „wyjścia” z firmy, lecz przez cały okres zatrudnienia w celu zagwarantowania maksymalnego rozwoju i konkurencyjności firmy na rynku.

 

No dobrze, ale jakie praktyczne zmiany zajdą w mojej firmie, jeśli wprowadzimy do niej strategię talent management?:

 

  • Czynności związane z rekrutowaniem, zatrudnianiem i utrzymywaniem pracowników przestają być wyłączną domeną działu HR. Od tej pory w realizacji znacznej części powyższych obowiązków będą nam pomagać także inni pracownicy firmy, w tym w szczególności managerowie. Dzięki temu dalszy rozwój zawodowy naszych podopiecznych (szkolenia, ewaluacja, awans na wyższe stanowiska) oraz utrzymywanie wysokiej motywacji do pracy będą koordynowane na wielu różnych poziomach firmy.
  • Do repertuaru standardowych obowiązków naszego działu HR dojdą zadania związane wyłącznie z bieżącym wsparciem i rozwojem najbardziej utalentowanych pracowników w firmie. Typowy dział Human Resources zajmuje się na co dzień zasadniczo kwestiami administracyjno-płacowymi, a więc wypłatą wynagrodzeń, naliczaniem dni wolnych, benefitów pracowniczych lub przyjmowaniem wypowiedzeń. Z kolei talent management to zbiór specjalistycznych narzędzi, które znajdą zastosowanie jedynie w stosunku do naszych najbardziej uzdolnionych podopiecznych.

 

Zatem, podczas gdy zadania działu HR skupiają się przede wszystkim na rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, talent management stanowi kompleksową strategię biznesową zorientowaną na osiąganie konkretnych celów biznesowych (np. poprawę konkurencyjności), która odznacza się na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszej firmy.

Dlaczego warto inwestować w talent management

W tym momencie zapewne zastanawiasz się, czy aż tak silne skupianie się na rozwijaniu naszych najlepszych pracowników znajduje jakieś racjonalne uzasadnienie. Przecież modyfikacja całego podejścia firmy przy obchodzeniu się z podopiecznymi na pewno będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami po stronie pracodawcy oraz prawdopodobną koniecznością zmiany mentalności kadry menadżerskiej. Dlaczego zatem warto zadawać sobie trud wprowadzania zmian? Z pomocą przychodzi nam kalkulator.

 

Okazuje się bowiem, że pracownicy generują przeciętnie ok 60% wszystkich kosztów operacyjnych w twojej firmie.

 

Koszty rekrutacji, zatrudnienia, benefitów pracowniczych i imprez okolicznościowych, wydatki związane z podatkiem PIT oraz składki ZUS – a to tylko część potrzeb finansowych naszych podopiecznych, które chcąc nie chcąc musimy zaspokoić.

Ponadto, nie należy zapominać o utracie kapitału intelektualnego i firmowego „know-how”, które odpływają z naszego przedsiębiorstwa razem z najbardziej doświadczonymi pracownikami, którzy nagle zostają skuszeni ofertą konkurencji lub odkrywają narastające w nich znużenie mało ambitnymi obowiązkami na swoim stanowisku pracy.

Dodając do powyższej listy nieustannie rosnące koszty rekrutacji nowych pracowników oraz chaos organizacyjny związany z nagłą utratą sprawdzonego „w boju” człowieka nagle okazuje się, że jak najbardziej warto inwestować w zadowolenie i rozwój naszych najlepszych pracowników, otaczając ich szczególną opieką.

Aby lepiej zobrazować istotę problemu wyobraź sobie, że w twojej firmie managerowie nie wykazują większego zainteresowania ścieżką zawodową swoich podopiecznych, zatem kadra zwierzchników nie ma zasadniczo głębszego pojęcia o aspiracjach zawodowych i ambicjach pracowników. W konsekwencji, dopasowanie planu rozwoju firmy do planów rozwoju pracowników jest zadaniem szczególnie utrudnionym.

Co więcej, managerowie nie zdają sobie sprawy którzy z podległych im pracowników są obarczeni wysokim ryzykiem rezygnacji ze swojego stanowiska oraz nie mają świadomości jakimi ludźmi obsadzone zostały najbardziej krytyczne stanowiska w firmie, a także jakie konsekwencje dla  przedsiębiorstwa może przynieść ich nagłe odejście. W związku z powyższym, firma nie przeszkoliła innych pracowników pod kątem przejęcia krytycznych obowiązków w razie nieprzewidzianej rezygnacji powyższych osób.

Brzmi dość strasznie, prawda?

 

Na szczęście przyjęcie w przedsiębiorstwie strategii talent management potrafi skutecznie przeciwdziałać tego typu scenariuszom poprzez :

 

  1. Zmniejszenie ilości pracowników dobrowolnie rezygnujących z pracy. Dogłębne zrozumienie sytuacji zawodowej pracownika poprzez stałe czuwanie nad jego ścieżką rozwoju gwarantuje stały poziom motywacji do wykonywanej pracy oraz poczucie misji i satysfakcji z podejmowanych na co dzień czynności.
  2. 2. Zmniejszenie wrażliwości firmy na nagłą utratę pracowników. Poprzez wykorzystanie narzędzi oferowanych przez talent management i wykształcanie wśród naszych podopiecznych umiejętności krzyżowych zakład pracy przestaje być podatny na nieprzewidziane kryzysy spowodowane nieoczekiwaną utratą kluczowego dla nas pracownika.
  3. 3. Zwiększenie liczby utalentowanych pracowników. Ze względu na fakt, że pozyskanie absolutnie najlepszych możliwych pracowników z zewnątrz stanowi w dzisiejszych czasach coraz większy problem, zastosowanie narzędzi talent management pozwala na samodzielne kształcenie naszych najambitniejszych podopiecznych w pożądanym przez nas kierunku.
  4. 4. Zwiększenie zaangażowania managerów. Konsekwencją mimowolnego wzrostu zainteresowania kadry zarządzającej rozwojem zawodowym i dobrobytem swoich podopiecznych jest także wzrost ogólnego stopnia zaangażowania w pozostałe sprawy firmy u tego typu osób.

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonych badań talent management jest nową odpowiedzią na najbardziej aktualne bolączki dużych firm, które borykają się z rywalizacją nie tylko w kontekście klientów, ale również w odniesieniu do własnych pracowników. Informujemy o tym wszystkim ze względu na to, że w świecie nieustannej walki z konkurencją o coraz to lepszych podwładnych zwyczajnie nie ma miejsca na sentymenty ;).

Temat talent management’u jest jednak na tyle złożony, że nie jesteśmy w stanie przekazać całej naszej wiedzy przy pomocy jednego artykułu.Dlatego też, w najbliższym czasie na naszym blogu pojawi się seria artykułów przedstawiająca konkretne metody i sposoby wdrożenia tej nowej strategii do struktur twojej firmy.

 

Już z tego miejsca serdecznie zapraszamy do dalszej lektury.