Respondent – kto to jest?

Każdą osobę, która odpowiada na pytania zadane w ankiecie możemy nazwać respondentem. Jej odpowiedzi są ważne, ze względu na cel badania. Dotyczy to zarówno tych, którzy wypełniają ankiety papierowe, kwestionariusze online, udzielają odpowiedzi w wywiadach telefonicznych czy dzielą się opinią podczas spotkania z ankieterem twarzą w twarz.

Istnieją różne sposoby doboru respondenta badania – czasem jest to konkretna grupa osób, odróżniająca się jakimiś cechami (np. pracownicy danej firmy), a czasami respondenci dobierani są przy użyciu założeń badania probabilistycznego – czyli losowo, systematycznie, grupowo lub warstwowo. Tego rodzaju dobór pozwala na uzyskanie najbardziej reprezentatywnych wyników.

W zależności od rodzaju i celu ankiety, respondentem może być jedna, a nawet setki czy tysiące osób.