Losowe wyświetlanie stron kwestionariusza

Funkcja, o której dzisiaj mowa, idealnie sprawdza się w przypadku testów wiedzy. Jak wprowadzić element losowości w naszym kwestionariuszu? O tym w poniższym artykule.

Zanim przejdziemy do opisywania nowej funkcji zastanówmy się najpierw dlaczego losowe wyświetlanie stron może okazać się kluczowe w niektórych kwestionariuszach.

Za pomocą Webankieta.pl można przeprowadzać nie tylko ankiety o tematyce marketingowej, rynkowej czy dotyczącej zasobów ludzkich. Można także tworzyć i prowadzić badania typu test – np. testy psychologiczne czy testy wiedzy (na blogu znajdziecie dokładny opis tego narzędzia). Właśnie w przypadku testów wiedzy element losowości w wyświetlaniu stron kwestionariusza jest dosyć ważny.

Nie od dziś wiadomo, że podglądanie lub „sprawdzanie” czy sąsiad obok prawidłowo wypełnia test jest zjawiskiem jak nie powszechnym, to chociaż dosyć częstym. Dlatego właśnie warto wprowadzić losowe pojawianie się stron, aby uniknąć takim przypadków.

Dotychczas na Webankieta.pl możliwe było zaznaczenie stron, które będą  wyświetlanie losowo w określonym zakresie. Przykładowo mamy ankietę, która ma 21 stron, w tym na pierwszej stronie i ostatniej znajdują się pytania metryczkowe. Wybieramy zatem losową kolejność stron od strony 2 do strony 20.

Losowa kolejność wyświetlania stron z określonego zakresu może się także przydać jeżeli pula naszych pytań jest dosyć obszerna, a nie chcemy aby nasz respondent odpowiadał na wszystkie ułożone przez nas zagadnienia. Wtedy warto stworzyć pytania na osobnych stronach i skorzystać z naszej nowej funkcji, która pozwala na losowe wyświetlanie stron w nieco inny sposób niż poprzednia funkcjonalność.

Wyobraźmy sobie, że mamy test, w którym znajduje się 50 pytań (na 50 stronach). W związku z ograniczeniami czasowymi lub chęcią podwyższenia atrakcyjności testu, chcemy aby nasi respondenci odpowiedzieli wyłącznie na 15 dowolnych pytań. Korzystamy zatem z nowej funkcji i ustawiamy losową kolejność wyświetlania 15 stron z puli wszystkich stron od strony 2 (bo na pierwszej stronie mamy pytania związane z metryczką) do strony 51.

Z tego typu losowym wyświetlaniem stron można się spotkać chociażby podczas testów na prawo jazdy, gdzie z puli prawie 2,5 tysiąca pytań przyszły kierowca odpowiada na zaledwie 32 pytania.

Wierzymy, że nowa funkcjonalność znajdzie zastosowanie w Waszych przyszłych testach. Więcej na jej temat można przeczytać w poradniku Webankiety.

W razie jakichkolwiek pytań jak zawsze służymy pomocą.

Webankieta pl