Jak przeprowadzić badania do pracy magisterskiej, wzory badań dla studentów

Ankieta do pracy magisterskiej – jak stworzyć kwestionariusz?

Jeśli planujesz pisanie pracy magisterskiej, bardzo prawdopodobne, że staniesz przed wyzwaniem stworzenia autorskiego badania. Ze względu an to, że Webankieta to program idealny do przeprowadzenia badań na potrzeby prac dyplomowych, poniżej, za ekspertką w tej dziedzinie -Dagmarą Dłużniewską – przedstawione uniwersalne wskazówki dotyczące wszystkich „studenckich” badań.

W tym artykule skupimy się na tym:

 •  jak stworzyć dobry kwestionariusz?
 • jakich błędów unikać podczas tworzenia ankiety do prac magisterskich?
 • jakie są dobre praktyki przy pisaniu prac dyplomowych?

Dla potrzeb artykułu załóżmy, że wybraliśmy już próbę i metodologię badawczą. Studenci zwykle nie ma sieci ankieterskiej, ani budżetu na jej wynajęcie. Dlatego większość decyduje się na badania online dzięki którym łatwo odszukać drogą online osoby, do których badania są kierowane.

Zbieranie wyników ankiety

Przeczytaj naszego eBooka i zobacz jak najlepiej zebrać wyniki badania do pracy dyplomowej, a więc jak najskuteczniej dotrzeć do swoich respondentów we właściwym czasie.

Pobierz ebook

Jak rozpocząć badania do prac dyplomowych?

Do przeprowadzenia badania do pracy magisterskiej możemy wykorzystać nasz system – Webankieta. Zacznijmy jednak od tego, o co chcemy spytać. Najlepszą metodą na rozpoczęcie badania jest… kawałek czystego papieru, długopis i spisanie swoich przemyśleń. Kolejnym etapem jest ich logiczne pogrupowanie w tematy – często logika zostanie sama wymuszona przez odpowiedzi respondentów. Planowanie, czyli struktura kwestionariusza (bo tak nazywam pierwszy etap) jest bardzo ważna. To moment, podczas którego warto pamiętać o wszystkich scenariuszach respondenta przez ankietę.

Dlatego należy wybrać te pytania, które faktycznie mają znaczenie dla analizy wyników. Nie zadawaj więc pytań, których nie zamierzasz następnie analizować. W tym przypadku nie obowiązuje zasada im więcej tym lepiej. Odwrotnie – przesadnie długi i nudy kwestionariusz jest męczący. I to nie tylko dla respondentów, a także dla badacza. Bo przecież należy mierzyć siły na zamiary – po zakończeniu zbierania wyników trzeba je przecież  przeanalizować. Jeżeli w ankiecie znajdzie się mnóstwo pytań otwartych to ich analiza może zająć nie tygodnie, a nawet miesiące.

Dlatego przy tworzeniu badań do prac magisterskich warto stosować się do kilku podstawowych zasad:

 • Ankiety online powinny być samo-wypełnialne – nie wymagać pomocy, a nawet zbyt szczegółowej instrukcji.
 • Od tego jaka będzie jakość kwestionariusza zależy powodzenie badania do pracy magisterskiej. To kolejny (zaraz po metodologii i opracowaniu założeń badania) bardzo ważny etap pracy, dlatego nie można wykonywać go „na odczepne”.
 • Wyniki zależą tylko od tego jak dokładnie zapytamy. Nie dowiemy się tego, o co nie spytamy w kwestionariuszu. Po zakończeniu badania będzie już za późno na pozyskanie dodatkowych, a często kluczowych informacji.
 • Nie można zmieniać narzędzia badawczego w trakcie pracy.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie prawidłowego badania spoczywa na badaczu – studencie piszącym pracę.
 • Testuj – im więcej osób sprawdzi ankietę, tym bardziej prawdopodobne, że unikniesz wpadki.

Ankieta do pracy magisterskiej na ogół składa się z trzech części:

 • Część rekrutacyjna
 • Główna ankieta
 • Część demograficzna

Zasady tworzenia ankiety nie są skomplikowane. Oto one:

 1. Kieruj się zasadą od ogółu do szczegółu”.
 2. Zadbaj o to, aby pytania rzeczywiście odpowiadały na problemy badawcze. Pamiętaj, że mają one pozwolić na przeprowadzenie wcześniej założonej analizy.
 3. Pisz tak, aby pytania były jasne i zrozumiałe dla każdego potencjalnego uczetsnika.
 4. Sformułuj pytania tak, aby możliwe było udzielenie jasnej i jednoznacznej odpowiedzi.
 5. Zadbaj o język – powinien być zrozumiały, prosty i poprawny pod względem ortograficznym i gramatycznym.
 6. Pamiętaj o prawidłowej kolejności pytań – nie skacz po tematach, nie każ respondentowi wracać do poprzedniego wątku itd.
 7. Zadbaj o to, aby kwestionariusz był logiczny w wypełnianiu. Podejdź do tego tak, jakbyś przeprowadzał wywiad na żywo.
 8. W żadnym wypadku nie powtarzaj pytań (chyba, że takie jest założenie badania).
 9. Pytania zawsze muszą być spójne z odpowiedziami (kafeterią). Przykładowo, zaczynając pytanie od „czy” odpowiedź musi brzmieć: tak, nie lub nie wiem. Ważna jest spójność, a odpowiedzi powinny być prezentowane w jak najbardziej zrozumiały sposób.
 10. Ankieta powinna być stworzona w łatwym i przyjaznym narzędziu, a więc być intuicyjna w wypełnianiu i dostosowana do wielu różnych opcji wyświetlania np. na urządzeniach mobilnych.
 11. Badanie musi być zawsze najpierw sprawdzone w pilotażu.

Dlaczego to o czym pisaliśmy wyżej jest takie ważne? Ponieważ warto pamiętać, że błędy i pomyłki w ankiecie do pracy magisterskiej mogą zniweczyć całą włożoną w przygotowanie badania pracę.

Oryginał artykułu, oraz wiele innych ciekawych wpisów o podobnej tematyce, znajdziecie na blogu Pani Dagmary Dłużniewskiej