Kafeteria w ankiecie – czym jest?

Jeśli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z badaniami online niektóre specyficzne wyrażenia i terminy mogą wydać się niezrozumiałe. Najczęściej jednak nie chodzi o skomplikowane kwestie, lecz po prostu fragmenty formularza lub ankiety, nazwane w specyficzny sposób. To właśnie dotyczy kafeterii, dlatego krótko wyjaśnimy Ci co oznacza kafeteria w ankiecie.

Czym jest kafeteria w ankiecie?

Decydując się na ankietę zawierającą pytania zamknięte lub półotwarte powinniśmy wiedzieć czym jest kafeteria w ankiecie. W uproszczeniu, to po prostu lista możliwych odpowiedzi, jakich respondent może udzielić na pytanie zadane w formularzu czy ankiecie online.

Rodzaj kafeterii możesz dobrać do swoich indywidualnych potrzeb. Ze względu na możliwość zaznaczenia jedynie jednej lub wielu odpowiedzi dzielimy je na dysjunktywne (pytania jednokrotnego wyboru) oraz koniunktywne, gdzie istnieje możliwość zaznaczenia kilku opcji.

Do najchętniej wybieranych rodzajów kafeterii (szczególnie w badaniach społecznych) należy m.in. skala Likerta — metoda pomiaru postawy respondenta, bazująca na pytaniu o o stopień akceptacji jakiegoś zjawiska lub poglądu (nie zgadzam się/zgadzam się, nie lubię/lubię, zdecydowanie nie/zdecydowanie tak itp.).