Integracja z własnym serwerem pocztowym

Dla wszystkich, którzy rozsyłają zaproszenia do ankiety z poziomu Ankietka.pl i nie chcą, by nadawcą wiadomości był serwis Ankietka.pl, pojawiła się bardzo przydatna funkcja.

Od niedawna istnieje możliwość skonfigurowania wysyłki zaproszeń, tak by wychodziły one z firmowego serwera pocztowego:

Co to oznacza w praktyce?

Respondenci, którzy otrzymają zaproszenie od osoby którą znają i z adresu e-mail, który rozpoznają, będą bardziej skłonni do wypełnienia ankiety, niż gdyby otrzymali ją z zewnętrznego adresu e-mail. Dodatkowo będą mogli odpowiedź bezpośrednio na podany e-mail z pomocą funkcji Odpowiedz w swoim klienci pocztowym.

Nadawca standardowego zaproszenia do ankiety:

Nadawca po integracji z serwerem pocztowym:

Webankieta pl