Eksport raportu do pliku DOCX

Raport do pliku docx to przydatna funkcja naszej platformy.

Wprowadzony niedawno eksport raportu z badania do pliku PDF cieszy się bardzo dużą popularnością. Plik PDF ma jednak wadę – nie można go edytować. Część naszych użytkowników chciałaby archiwizując wyniki lub przedstawiając je współpracownikom, dodać do niego własne komentarze. Od teraz jest również jest taka możliwość. Raport z badania wyeksportowany do pliku DOCX przedstawia wyniki zbiorcze na wykresach i w formie liczbowej, a dodatkowo pozwala na edycję dokumentu i dodanie własnej interpretacji wyników.

Eksport do plików DOCX dostępny jest w koncie Biznes.

Webankieta pl