Bezpieczeństwo i pozytywny wizerunek Twojej firmy

Poniższy post przedstawia informacje o ograniczeniach dostępu do konta dla wybranej puli adresów IP, logowaniu się wyłącznie przez protokół HTTPS oraz optymalizacji wysyłki zaproszeń do badań Voice of Customer.

Wybrana pula adresów IP z dostępem do konta

Bezpieczeństwo badań i uzyskanych wyników jest niezwykle ważne. Co za tym idzie maksymalne ograniczenie dostępu do sieci dla osób nieupoważnionych jest ważnym tematem dla większości użytkowników. Nikt nie chce, aby niepowołane osoby miały dostęp do naszych danych i mogły skorzystać z naszych osiągnięć. Zwykłe zabezpieczenie konta hasłem czasem może czasem nie wystarczyć…

Dlatego też wprowadziliśmy nową funkcję, która pozwala zalogować się na konto użytkownika wyłącznie tym osobom, których IP zostało zatwierdzone przez administratora konta. Oznacza to, że osoba niepowołana, mimo posiadania loginu i hasła do konta, po prostu nie będzie mogła się zalogować Rozwiązanie to szczególnie przyda się w przypadku sieci bezprzewodowych, gdyż to medium jest łatwiej dostępne dla osób spoza sieci, niż połączenie przewodowe. Jest to dodatkowa ochrona przed nieautoryzowanymi logowaniem osób spoza organizacji.

Logowanie wyłącznie za pomocą protokółu HTTPS

Zanim przejdziemy do opisu nowej funkcji kilka słów o teorii komunikacji w Internecie. Przeglądanie stron internetowych i logowanie się do różnych serwisów odbywa się przeważnie za pomocą dwóch protokołów: HTTP oraz HTTPS. Pierwszy z nich jest standardowym sposobem komunikacji użytkownika ze stroną WWW. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądanie udostępnienia informacji, a serwis w odpowiedzi je odsyła. HTTPS służy natomiast do przesyłania zaszyfrowanych za pomocą protokołu SSL informacji. Protokół ten szyfruje wszystkie dane wychodzące z aplikacji i deszyfruje dane, do niej wchodzące. Używanie protokołu SSL zapewnia większą prywatność i bezpieczeństwo niż nieszyfrowane połączenie sieciowe. Ogranicza ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez osoby trzecie.

Na Webankieta.pl nasi użytkownicy mogą logować się za pomocą obu protokołów:

  1. HTTP – Po wybraniu przycisku „Zaloguj się” w górnym prawym rogu serwisu, pojawi się okno dialogowe logowaniahttp a https
  2. HTTPS – Po wybraniu „Bezpieczne logowanie” w opisanym powyżej oknie dialogowym lub bezpośrednio przez link webankieta.pl/logowaniehttp a https2

Od teraz na Webankieta.pl można włączyć takie obostrzenie, które pozwoli użytkownikom na logowanie się wyłącznie przez szyfrowany protokół HTTPS. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarządzający ankietami nie musi pamiętać o tym w jaki sposób powinien się zalogować, ponieważ serwis mu o tym przypomni i zablokuje wejście przez protokół HTTP.

Optymalizacja wysyłki zaproszeń do badań Voice of Customer

Jakiś czas temu na blogu opisywaliśmy sposoby badania satysfakcji klientów oraz zalety programu badawczego Voice of Customer. Tym razem chcielibyśmy przedstawić funkcję, która pozwala wprowadzić VoC w praktykę.

W skrócie Voice of Customer (VoC) to bieżące monitorowanie zadowolenia klientów z poszczególnych procesów lub etapów usługi (np. wizyta w banku lub rejestracja do przychodni). Aby poznać opinię naszych konsumentów konieczne jest przeprowadzenie ankiety na badany temat. Za każdym razem kiedy klient wykonana interesującą nas akcję, np. dokona zakupu na naszej stronie internetowej, wysyłamy lub wyświetlamy mu kwestionariusz badawczy. Musimy jednać pamiętać, że zbyt częste zalewanie konsumenta ankietami, może go zniechęcić do naszej firmy, a nawet negatywnie wpłynąć na nasz wizerunek. Aby tego uniknąć wystarczy skorzystać z naszej nowej funkcji.

Mamy zatem dwie opcji optymalizacji wysyłki zaproszeń do VoC:

  1. Ograniczona liczba wysyłki zaproszeń do badania dla konkretnego adresu e-mail. W momencie gdy ustalony limit zostanie osiągnięty, serwis nie wyśle kolejnego powiadomienia.
  2. Ustalenie maksymalnej częstotliwości otrzymywania zaproszeń do badania, np. raz na 30 dni. W takim przypadku powiadomienia nie zostaną wysłane częściej niż raz w miesiącu, nawet jeżeli respondent spełni kryteria do wzięcia udziału w ankiecie.

Czasami zdarza się, że w zaimportowanych do serwisu bazach danych, niektóre kontakty są zdublowane. Opisana funkcja uniemożliwi zatem kilkukrotne wysłanie maili do jednej osoby. Jednocześnie w osobnej wiadomości użytkownik Webankieta.pl zostanie poinformowany, do których kontaktów wysyłka zaproszeń nie doszła do skutku. Przedstawiona funkcjonalność stanowi zabezpieczenie oraz daje gwarancję ochrony konsumenta przed niepotrzebnymi mailami ze strony Webankieta.pl.

Opisane w artykule funkcje są dostępne wyłącznie na specjalne życzenie klienta. Nie są automatycznie udostępnione w żadnym z pakietów. Jeżeli wyrażasz zainteresowanie uruchomieniem którejś z funkcjonalności, skontaktuj się z nami w celu uzyskania oferty i uruchomienia interesującej opcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Webankieta pl