Ankieter – kto to jest?

Ankieter jest to osoba, której zleca się przeprowadzenie badania. Dotyczy to określonego rodzaju ankiet — tych, które wykorzystują metodę ilościową. Ankieter prowadzi z respondentem wywiad kwestionariuszowy, składający się z wcześniej opracowanych, konkretnych pytań. Do zadań takiej osoby należy więc zaznaczanie na formularzu odpowiedzi udzielanych przez uczestnika badania.

Praca ankietera nie ogranicza się jednak tylko do prostego odczytania pytań i ustalenia odpowiedzi – jego zadania są bardziej wymagające. Musi on między innymi ustalić grupę respondentów (od doboru próby zależy często powodzenia badania). Oprócz tego od decyzji ankietera często zależy wybór konkretnego narzędzia badawczego i zapewnienie warunków do przeprowadzenia badania – miejsce, czas.

Ankieterzy pracują zarówno przy kwestionariuszach papierowych, jak i w przypadku badań elektronicznych (CATI). Gdzie można spodziewać się udziału ankietera w badaniu? Przede wszystkim w dużych agencjach badawczych czy sieciach ankieterskich.

Dobór odpowiedniego ankietera do danego badania oraz jego przygotowanie merytoryczne jest bardzo ważne, ponieważ może on wywołać u respondenta tzw. wpływ ankieterski. Polega to na sytuacji sytuacji, w której mimowolnie daje on do zrozumienia która odpowiedź jest poprawna czy pożądana ze względu na cel ankiety.