przykłady ankiet Badania klientów

Customer Effort Score

 • Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Pani/a ostatniego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta. Zajmie ona nie więcej niż 3 minuty.

  Państwa opinia ma dla nas znaczenie, dziękujemy!
 • 1. Ile wysiłku musiał Pan/i włożyć w rozwiązanie swojego problemu przy pomocy Biura Obsługi Klienta? *

  Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo mało wysiłku, a 5 - bardzo dużo wysiłku
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Prosimy o uzasadnienie swojej oceny:

 • 3. Ile wysiłku musiał/a Pan/i włożyć w poszczególne czynności związane z Obsługą Klienta? *

  Oceń w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo mało wysiłku, a 5 - bardzo dużo wysiłku
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5
  znalezienie kontaktu do BOK na stronie internetowej  
  połączenie się z konsultantem  
  uzyskanie odpowiedzi na pytania  
  zrozumienie instrukcji wydawanych przez BOK  
Stwórz ankietę

Nie znasz Webankiety?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Poznaj możliwości
widok interfejsu użytkownika