Ankieta dla nauczycieli przedszkola

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli przedszkola skierowany jest do pedagogów opiekujących się najmłodszymi dziećmi. Celem ankiety jest zgromadzenie informacji na temat metod i form kształcenia dzieci w określonym wieku i efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.

Platforma Webankieta umożliwia dowolne modyfikowanie przykładu, zgodnie z profilem przedszkola, wiekiem dzieci czy programem nauczania. Narzędzie umożliwia proste gromadzenie wyników i tworzenie automatycznych raportów, które pomogą przyczynią podjąć działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania placówki.

 • 1. Ile lat mają dzieci a Pana/i grupie przedszkolnej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Proszę podać staż Pana/i pracy z dziećmi z grup przedszkolnych (w latach) *

  q
 • 3. Proszę podać nazwę placówki, w której Pan/i obecnie pracuje *

 • 4. Czy przeprowadza Pan/i diagnozę dzieci pod względem wiedzy, zdolności i umiejętności? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jeżeli tak, w jaki sposób przeprowadzana jest diagnoza?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Czy dokonuje Pan/i analizy osiągnięć edukacyjnych dzieci? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jeżeli tak, w jaki sposób dokonuje Pan/i analizy osiągnięć edukacyjnych?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Z kim dzieli się Pan/i wynikami analizy umiejętności i osiągnięć edukacyjnych dzieci? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Czy w Pana/i placówce badane są losy absolwentów przedszkola? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W jaki sposób w placówce dokumentowane są osiągnięcia dzieci? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 11. Proszę ocenić stopień przygotowania dzieci z Pana/i grupy przedszkolnej do dalszej edukacji w następujących obszarach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo złe złe przeciętne dobre bardzo dobre
  umiejętności fizyczne  
  umiejętności artystyczne  
  zdolność zapamiętywania informacji  
  pisanie  
  czytanie  
  muzykalność  
  zdolności matematyczne  
  umiejętności społeczne  
 • 12. Czy jest Pan/i zadowolony/a z postępów, jakie poczyniły dzieci w obecnym roku szkolnym? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Jakie zmiany chciałby/łaby Pan/i wprowadzić w programie zajęć lub systemie edukacji w placówce? *

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika