przykłady ankiet Biznes

Ankieta satysfakcji oraz jakości obsługi

 • Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu .... . Wszelkie zdobyte drogą badań informacje są poufne, tzn. posłużą jedynie do analizy zbiorczych zestawień. Za udzielenie rzetelnych odpowiedzi z góry dziękujemy!
 • 1. Proszę o ocenę atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę poniższe czynniki. *

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 Nie mogę ocenić/ Nie dotyczy
  Atrakcyjność oferty- ocena ogólna  
  Warunki oferty  
  Prowizje i opłaty  
  Kompleksowość oferowanych usług  
 • 2. Proszę o ocenę jakość obsługi klienta biorąc pod uwagę poniższe czynniki. *

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 Nie mogę ocenić/ Nie dotyczy
  jakość obsługi - ocena ogólna  
  Kompetencja i życzliwość pracowników  
  Szybkość obsługi  
  Uwzględnianie indywidualnych potrzeb i preferencji klientów  
  Szybkość dokonywania rozliczeń  
  Udzielanie pomocy w problemach, z jakimi klient zwraca się do [NAZWA FIRMY]  
  Dostępność informacji o ofercie  
 • 3. Proszę o ocenę warunków lokalowych biorąc pod uwagę poniższe czynniki *

  1 to najniższa, zaś 5 najwyższa ocena.
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  1 2 3 4 5 Nie mogę ocenić/ Nie dotyczy
  Warunki lokalowe - ocena ogólna  
  Liczba stanowisk obsługi klienta  
  Lokalizacja placówki  
  Możliwość parkowania w pobliżu placówki  
 • 4. Rodzaj klienta *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Płeć

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Proszę podać swój wiek (w latach) *

  q
 • 7. Miejsce zamieszkania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Proszę określić swój aktualny poziom wykształcenia *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Proszę określić swój aktualny status zawodowy *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Proszę określić średni dochód netto (na rękę) w zamieszkiwanym gospodarstwie domowym *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Warto wiedzieć:

Nie możesz znaleźć przyczyny, dla których Twoja oferta nie przyciąga klientów? A może martwisz się, że oferowana przez Ciebie obsługa nie jest wystarczająco dobra? Im więcej informacji posiadasz, tym lepiej dostosujesz się do profilu swojego klienta, oferując produkty i usługi spełniające jego konkretne oczekiwania.
Najszybszym sposobem gromadzenia takich danych będzie ankieta dotycząca satysfakcji oraz jakości obsługi w twojej firmie. Możesz rozesłać ją wśród swoich klientów - wypełnienie zajmie im jedynie kilka minut, a Ty zgromadzisz ważne informacje od dużej liczby osób na raz.

Stwórz taką ankietę

Nie znasz Webankiety?

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Poznaj możliwości
widok interfejsu użytkownika